Acte necesare la concursul de admitere nivel licenta, iulie 2019

PREÎNSCRIERI ON-LINE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2019

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE ŞI CONFIRMAREA LOCULUI LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI

 

La inscriere nivel licenta se vor prezenta urmatoarele:

fisa de inscriere* – fisa tip

diploma de bacalaureat sau adeverinţa care ţine locul acesteia

– foaia matricolă, în original – pentru candidaţii nivel licenţă,

– eseul motivational

 taxa de admitere ca se plateste la sediul Facultăți, (eseul si chitanta care confirma plata taxei de admitere vor ramane la dosar).

dosar plic,

alte acte,  vor fi solicitate după caz.

La înscriere, pentru conformitate, se vor prezenta certificatul de naştere şi diploma de bacalaureat sau adeverinţa care ţine locul acesteia, precum şi foaia matricolă, în original-  aceste documente nu vor fi reţinute;

La confirmarea locului se va completa dosarul de admitere cu următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta ori adeverinţă, în original;
  • foaia matricolă, în original;
  • certificatul de naştere în copie – pentru verificarea conformităţii se va prezenta şi certificatul în orginal;
  • adeverinţă medicală tip, în original;
  • 2 fotografii tip 3/4 cm;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi regimul de încadrare (buget, taxă), eliberată de secretariatul facultăţii de la prima specializare – DACA ESTE CAZUL;
  • certificatul de căsătorie, în copie, numai în cazul schimbării numelui de familie prin căsătorie; sentinţa judecătorească de schimbare a numelui, în copie – DACA ESTE CAZUL.

 

*FISELE DE ÎNSCRIERE PE DOMENII

Domeniul Stiinta Mediului – linia romana

Domeniul Stiinta Mediului – linia maghiara

Domeniul Ingineria Mediului

Anunțuri FSIM

Evenimente recente