Master Managementul Dezastrelor

Managementul Dezastrelor (MD)

Specializarea de master Managementul Dezastrelor (MD) este un program de 2 ani, cu un total de 120 de credite ECTS. Obiectivul principal al acestei specializări este formarea viitorilor specialiști care sunt capabili să înțeleagă cunoștințele teoretice și să le aplice în activitățile practice.  

Programul oferă în special posibilitatea studenților de a învăța și aplica:

 • cunoștințe despre măsurile de prevenire și gestionarea situaților de urgență;
 • procesul de coordonare și acțiune a actorilor implicați, în diferitele etape ale ciclului de dezastru: reducerea riscurilor, pregătirea în caz de dezastru, răspunsul la urgență, recuperarea și reconstrucția;
 • monitorizarea situațiilor de urgență;
 • identificarea diferitelor tipuri de risc, posibile tipuri de intervenție.

Competenţe

Absolventul va avea cunoștințe generale în domeniul științelor tehnice și cunoștințe specializate în ingineria mediului şi va fi calificat să utilizeze aceste cunoștințe în activitatea profesională.  Experiență practică de lucru va deriva din efectuarea unor vizite și aplicați în teren, acestea fiind o componentă cheie în curricula acestui masterat. Absolventul va fi specialist instruit în organizarea de intervenții, luând măsuri preventive în diferite tipuri de incidente şi situaţii de urgenţă. Absolventul va fi capabil să proiecteze și să monitorizeze situaţia de urgenţă, să gestioneze și să organizeze acțiuni de salvare, să efectueze analize de siguranță și riscuri, să controleze respectarea reglementărilor și a măsurilor de siguranță, pentru a controla condițiile de lucru și standardele de siguranță, să efectueze o instruire preventivă.

Competenţe generale

 Evaluarea riscului, a vulnerabilităţii şi a capacităţilor,

Cunoaşterea reglementărilor privind amplasarea clădirilor în vederea planificării utilizării terenurilor, ·       

 Evaluarea şi planificarea costurilor și a prioritățile de cheltuieli,·     

 Proiectarea și realizarea unor construcţii şi infrastructuri rezistente la dezastre,·        

Revizuirea și implementarea reglementărilor legislative și îmbunătățirea acestora,·       

Estimarea inițială a evaluării daunelor și nevoilor supraviețuitorilor,·        

Evaluarea detaliată a pagubelor produse de o situaţie de urgenţă,·        

Identificarea modalităţilor de refacere după producerea unui eveniment extrem,·        

GIS și cartografierea rapidă a impactului și riscurilor în caz de dezastru,·        

Planificarea eforturilor de recuperare și planificarea logistică,·        

Identificarea, gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu,·        

Interpretarea stării factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-chimici şi biotici caracteristici,   

Cunoaşterea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor, precum şi a modului de conducere si coordonare a acestora,   

Conceperea şi implementarea planurilor, strategiilor şi politicilor de mediu la diferite nivele în structuri private şi guvernamentale·        

Dobândirea de abilităţi practice legate de răspunsul la acţiunea explozivilor şi a compuşilor chimici extrem de toxici asupra populaţiei şi mediului,      

Cunoaşterea logisticii pentru situaţii de urgenţă şi a sistemelor de avertizare.

Ocupaţii profesionale

Activităţile de pregătire din cadrul acestui program de masterat vor permite formarea specialiştilor în domeniul ingineriei mediului, specializarea Managementul dezastrelor care să aibă cunoştinţe actualizate în domeniile managementului dezastrelor, ştiinţelor naturii, ingineriei mediului. Absolventul acestui program de masterat poate opta pentru a urma direct o traiectorie profesională în care să ocupe o funcţie în agențiile guvernamentale, agenții de consultanță de mediu, institute de cercetare, alte organizații în sectorul public şi privat.

De asemenea, absolvenții pot să aleagă continuarea studiilor prin forma de doctorat în ţară sau în străinătate.

 

Anunțuri FSIM

 • Examene și colocvii

  PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR SEMESTRU II, AN UNIVERSITAR 2019-2020 Platforma on-line pe care se va desfășura examenul și modalitatea de accesare a acesteia, va fi …
 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. …
 • Evaluarea prestației didactice de către studenți

   Vă aducem la cunoștință că evaluarea prestației didactice de către studenți,  în semestrul II al anului universitar 2019-2020, se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ …
 • Examen de disertație, sesiunea iulie 2020

  Examen de disertație sesiunea iulie 2020   ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 06. 2020 – 23. 06. 2020 (ora …
 • Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

  Examenul de licență, sesiunea iulie 2020 ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 22. 06. 2020 – ORA …
 • Burse ERASMUS studenti

  Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului   Rezultate selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2020-2021 , …

Evenimente recente

 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. Alexandru Ozunu    Locul de întâlnire: platforma GoToMeeting Meeting id:427-994-037    
 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …