Admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB

ÎNSCRIERE ŞI EVALUARE

Înscrierea are loc în perioada 1 iulie 2019 – 22 septembrie 2019,  dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de nota, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de ministraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail crina.hancu@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii.

Componența dosarului de admitere în cadrul CSPA este stabilită de Comisia de Admitere CSPA conform regulamentului și statutului. Acesta va conţine:

 • formular de admitere
 • adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate și nivelul de studiu (studentul trebuie să fie integralist)
 • CV, în varianta Europass
 • Proiectul științific inter- sau transdiciplinar propus pe structura detaliată în Anexa 1 (vezi detalii pe cspa-ubb.ro – Admitere 2019)
 • adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice
 • recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regula  tutorele proiectului cu care studentul se înscrie în competiţie

ETAPE

Candidatii trimit dosarele online la adresa crina.hancu@ubbcluj.ro

De aici, dosarele sunt trimise faculăților pentru o primǎ evaluare, cu sprijinul prodecanilor responsabili cu cercetarea, conform Anexei 2.

Evaluarea finalǎ o realizeazǎ Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind de la evaluarea realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70 de puncte din punctajul maxim (100 puncte).

În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus,COST, DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, conform Regulamentului de funcționare al CSPA.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care maxim 70 de puncte se acordǎ pe baza unor activități științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, și maxim 30 de puncte pe baza interviului realizat de Comisia de Admitere CSPA (vezi Anexa 2).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Membrii CSPA trebuie să fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, la Universitatea Babeș-Bolyai, care:

a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență.

b. Și-au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere.

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere. Deținătorii unei diplome de licență din sesiuni anterioare trebuie să prezinte dovada admiterii la studiile masterale ale UBB.

CALENDAR ADMITERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

INSTRUCTIUNI PRIVIND ADMITEREA LA COLEGIUL STUDENTESC DE PERFORMANTA

 

Anunțuri FSIM

 • Burse ERASMUS staff

  MOBILITĂȚILE ERASMUS+ DE PREDARE ȘI TRAINING OFERTA DE BURSE 2019-2020 Mobilități la nivelul UE Tip de mobilitate Număr de mobilități Număr zile finanțate staff training …
 • Curs Compoziția Atmosferei Cu Accent Pe Calitatea Aerului

  Agenția Spațială Europeană (ESA), Organizația Europeană  pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) și Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS)  împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea …
 • Liste burse semestru I, an universitar 2019-2020

  Burse semestrul I, an universitar 2019-2020   Lista cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANTA pe semestrul I, anul universitar 20119-2020 Lista cu studenții beneficiari …
 • Anunt referitor la medicul facultății

  Dispensarul medical studențesc se află în Căminul sport XXI, Strada Pandurilor nr. 7, Parcul Iuliu Hațieganu,   doctor Ancuța Pintea ORAR: Luni și Miercuri 14 – …
 • Informatii si documente utile burse

  BURSE SOCIALE SEMESTRUL I 2019-2020 Documentele necesare depunerii dosarului se găsesc în Regulamentul de burse al Universităţii, aprobat în 18 iulie 2017 (pag. 15); Important! …
 • ORAR SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2019-2020

  ORAR SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2019-2020   ORAR SEMESTRUL I, NIVEL LICENȚĂ, AN UNIVERSITAR 2019-2020 ORAR SEMESTRUL I, NIVEL MASTER, AN UNIVERSITAR 2019-2020  

Evenimente recente

 • Ziua Europeana a Radonului

  Ziua Europeana a Radonului

  ZIUA EUROPEANĂ A RADONULUI Cu ocazia Zilei Europene a Radonului,  se va desfășura Masa rotundă ”Controlul radonului în clădiri cu acces public şi locuri de muncă din România, în contextul legislativ actual”, Evenimentul  este organizat de Laboratorul de Încercări Radon „Constantin Cosma”, …
 • TABĂRA BOBOCILOR

  TABĂRA BOBOCILOR

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 18-20 octombrie 2019, la Centrul Beliș al Universității Babeș Bolyai TABĂRA BOBOCILOR Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor …
 • ENVIRONMENT & PROGRESS 2019

  ENVIRONMENT & PROGRESS 2019

  UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI în colaborare cu S.C. I.C.P.E. BISTRIŢA S.A. organizeaza SIMPOZION NATIONAL CU PARTICIPARE INTERNATIONALA ENVIRONMENT & PROGRESS 2019 15 NOIEMBRIE 2019 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA Termenul de înscriere se prelungește până la data de 25.10.2019   …