Admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB

ÎNSCRIERE ŞI EVALUARE

Înscrierea are loc în perioada 1 iulie 2019 – 22 septembrie 2019,  dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de nota, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de ministraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail crina.hancu@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii.

Componența dosarului de admitere în cadrul CSPA este stabilită de Comisia de Admitere CSPA conform regulamentului și statutului. Acesta va conţine:

 • formular de admitere
 • adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate și nivelul de studiu (studentul trebuie să fie integralist)
 • CV, în varianta Europass
 • Proiectul științific inter- sau transdiciplinar propus pe structura detaliată în Anexa 1 (vezi detalii pe cspa-ubb.ro – Admitere 2019)
 • adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice
 • recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regula  tutorele proiectului cu care studentul se înscrie în competiţie

ETAPE

Candidatii trimit dosarele online la adresa crina.hancu@ubbcluj.ro

De aici, dosarele sunt trimise faculăților pentru o primǎ evaluare, cu sprijinul prodecanilor responsabili cu cercetarea, conform Anexei 2.

Evaluarea finalǎ o realizeazǎ Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind de la evaluarea realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70 de puncte din punctajul maxim (100 puncte).

În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus,COST, DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, conform Regulamentului de funcționare al CSPA.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care maxim 70 de puncte se acordǎ pe baza unor activități științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, și maxim 30 de puncte pe baza interviului realizat de Comisia de Admitere CSPA (vezi Anexa 2).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Membrii CSPA trebuie să fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, la Universitatea Babeș-Bolyai, care:

a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență.

b. Și-au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere.

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere. Deținătorii unei diplome de licență din sesiuni anterioare trebuie să prezinte dovada admiterii la studiile masterale ale UBB.

CALENDAR ADMITERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

INSTRUCTIUNI PRIVIND ADMITEREA LA COLEGIUL STUDENTESC DE PERFORMANTA

 

Anunțuri FSIM

 • Cazări anul universitar 2019-2020

  CAZARE  ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI, AN UNIVERSITAR 2019-2020 Data limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru cazare în căminele studențești este 18 septembrie 2019, ora …
 • Examene restante, semestrul II, sesiunea septembrie 2019

  Programare examene restante SEMESTRUL 2 an universitar 2018-2019, 2-8 septembrie 2019
 • In memoriam Profesor Honoris Causa Marcian Bleahu

  In memoriam Profesor Honoris Causa Marcian Bleahu   Colectivul Facultății de Știința și Ingineria Mediului își exprimă profundul regret la trecerea în neființă a celui …
 • Examenul de licenta, sesiunea, iulie 2019

  Examenul de licență, sesiunea, iulie 2019 Rezultatele examenului de licență, sesiunea iulie 2019 Specializarea Știința Mediului Specializarea Știința Mediului Sf Gheorghe – linia maghiară Specializarea …
 • Examenul de disertație sesiunea iulie 2019

  EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA IULIE 2019 REZULATELE SUSȚINERII DISERTAȚIEI, SESIUNEA IULIE 2019 Specializarea Calitatea Mediului și Surse Energetice Specializarea Dezvoltare Sustenabilă și Managementul Mediului -Limba …
 • Alegeri 2019-2020

  Biroul Electoral al UBB vă invită in data de 13 iunie 2019, cu începere de la ora 17.00 în sala “Vasile Bogrea” a UBB (clădirea …

Evenimente recente

 • ENVIRONMENT & PROGRESS 2019

  ENVIRONMENT & PROGRESS 2019

  UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI în colaborare cu S.C. I.C.P.E. BISTRIŢA S.A. organizeaza SIMPOZION NATIONAL CU PARTICIPARE INTERNATIONALA ENVIRONMENT & PROGRESS 2019 15 NOIEMBRIE 2019 CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA     Tematicile conferinței Sustenabilitate și reziliență în mediul urban Analiza, …
 • ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

  ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

   ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, NIVEL LICENȚĂ Oferta educațională pentru admitere în sesiunea septembrie 2019 Criteriile de selectie Calendarul admiterii, septembrie 2019 Acte necesare la concursul de admitere nivel licență, septembrie 2019 Regulamentul de admitere 2019 ADMITERE FACULTATEA DE …
 • ȘCOALA DE VARĂ “EDUCAȚIE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU MEDIU”

  ȘCOALA DE VARĂ “EDUCAȚIE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU MEDIU”

  ȘCOALA DE VARĂ “EDUCAȚIE ȘTIINȚIFICĂ PENTRU MEDIU”, 24 -27 iunie 2019             Școala de vară cu titlul “Educație științifică pentru mediu” se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, …