Admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB

ÎNSCRIERE ŞI EVALUARE
Înscrierea are loc în perioada august-septembrie, dupa sesiunea de examene restanțe şi măriri de nota, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de Administraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail teofana.nicoara@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii.
Componența dosarului de admitere în cadrul CSPA este stabilită de Comisia de Admitere CSPA conform regulamentului și statutului. Acesta va conţine:
a. formular de înscriere

b. adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate;

c. CV în varianta Europass

d. planul de activitate științifică, profesională și socială (voluntariat) pentru anul academic următor;

e. adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice;

f. recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regula tutorele proiectului cu care studentul se înscrie la admitere.

O prima evaluare se va face la nivelul fiecarei facultaţi, cu sprijinul prodecanilor responsabili cu cercetarea, conform Anexei 2. Evaluarea finala o realizeaza Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind de la evaluarea realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70 de puncte din punctajul maxim (100 puncte). În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus, COST, DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, conform Regulamentului de funcționare al CSPA. Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care maxim 70 de puncte se acorda pe baza unor activități științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, iar maxim 30 de puncte pe baza interviului realizat de Comisia de Admitere CSPA (vezi Anexa 2). Dosarele candidaților se transmit în format electronic, arhivate, la adresa de email teofana.nicoara@ubbcluj.ro până la data de 17.09.2018, ora 16:00. Dosarele urmează să fie trimise facultăților pentru a fi evaluate, iar lista cu ierarhizarea candidaților, semnată și ștampilată, se va trimite până în 22 septembrie 2018, ora 14:00, la Rectorat, doamnei Teofana NICOARĂ, biroul 110. Selecţia finală va fi realizată de Comisia de Admitere CSPA, în urma unui interviu și ținând cont de ierarhizarea făcută de facultăți. Studenţii vor fi admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita a 40 de locuri și cu condiția obţinerii a cel puțin 70 de puncte din punctajul maxim.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Membrii CSPA trebuie să fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, la Universitatea Babeș-Bolyai, care:
a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență.

b. Și-au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere.

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere.
Deținătorii unei diplome de licență din sesiuni anterioare trebuie să prezinte dovada admiterii la studiile masterale ale UBB.

CALENDAR ADMITERE

ANEXA 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice

  Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice

  Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice Facultatea de Știința și Ingineria Mediului în colaborare cu Asociația ECOTIC organizează în cadrul Universității Babeș-Bolyai, în zilele de 22 și 25 martie 2019, o campanie de colectare deșeuri electrice și electronice. Întreaga …
 • WEEKEND „PRIETENII ȘTIINȚEI” organizat de catre Facultatea de Știinta si Ingineria Mediului

  WEEKEND „PRIETENII ȘTIINȚEI” organizat de catre Facultatea de Știinta si Ingineria Mediului

  Campanie de colectare deșeuri electrice și electronice Weekend „PRIETENII ȘTIINȚEI”  Weekend-ul „PRIETENII ȘTIINȚEI” este un eveniment care promovează EDUCAȚIA PENTRU ȘTIINȚE în rândul tinerilor facilitând învățarea prin metode interactive bazate pe investigații științifice. Aflat la cea de-a treia ediție, programul …
 • ŞCOALA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ CU TEMA „MANAGEMENTUL DEZASTRELOR”

  ŞCOALA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ CU TEMA „MANAGEMENTUL DEZASTRELOR”

  Şcoala Internaţională de Vară cu tema „Managementul Dezastrelor” 12 – 19 Iulie 2019, Arcalia, judeţul Bistriţa-Năsăud Organizator Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) din cadrul …