Alegeri studentesti 2018

METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN  29 OCTOMBRIE 2018

Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei UBB 2015 şi ale Ordinului MECS nr. 3751/2015

Structurile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai sunt:

a) Senatul şi Consiliul de administraţie la nivelul Universităţii;

b) Consiliul facultăţii;

c) Consiliul departamentului;

d) Consiliul științific la nivelul unităților de cercetare independente;

e) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) și Consiliile școlilor

doctorale;

f) Consiliul extensiei universitare (dacă în extensie funcţionează programele de studii ale mai multor facultăţi).

Având în vedere prevederile art.  47 al. 4 ,  din  H.S. UBB nr. 508  din  13 Ianuarie 2014- Statutul Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai și a prevederilor H.S. UBB nr. 19297 din 13.07.2015 cu privire la Regulament general privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai, vă transmitem organizarea în perioada octombrie 2018 a alegerilor parțiale pentru circumscripțiile reprezentanților studenților în consiliul facultății  aleși la data de 29 octombrie cu validarea senatului în Noiembrie 2018.

Consiliul Facultății:

Identificarea circumscripțiilor libere se va realiza de către reprezentanții studenților senatori sau cancelari împreună cu secretariatul decanatului. Totodată se pot identifica circumscripții libere și pe baza art 76 al 1 și 2 din H.S. UBB  nr. 508  din  13 Ianuarie 2014   – Statutul Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai.

Circumscripțiile libere disponibile pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Mediului sunt 2 locuri pentru nivel licență (un loc pentru specializarea Știința Mediului și un loc pentru specializarea Ingineria Mediului) și un loc pentru master.

Senat: întregul proces se realizează de către comisia de alegeri desemnată de către Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai cu informarea tuturor factorilor interesați.

Lista circumscripților libere este disponibilă pe www.enviro.ubbcluj.ro.

5 Octombrie – Afișarea metodologiei și locurilor disponibile

Afișarea se va realiza pe site-ul enviro.ubbcluj.ro, prin intermediul rețelelor de socializare și afișarea la sediul facultății, întreaga responsabilitate pentru disemniarea informațiilor necesare revine Consiliului Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului prin intermediul comisiei

5 Octombrie – 15 octombrie – Depunerea candidaturilor

Depunerea candidaturilor se va realiza la secretariat, indiferent de funcția pentru care candidează studentul de la nivel licență sau master, prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție de către Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, înregistrarea documentelor depuse se va realiza în registrul secretariatului. Stabilirea comisiei de alegeri de la nivelul facultății se realizează de către studentul cancelar/senator sau un alt student desemnat de către aceștia cu mențiunea ca acesta să aibă calitatea de student reprezentant indiferent de nivelul de reprezentare. Nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru structuri de conducere persoane care au încălcat etica universitară, au afectat prestigiul Universităţii și/sau au înstrăinat ilicit bunuri sau activităţi ale Universităţii ( Art. 3 al.1) Studentul trebuie să fie inmatriculat la învățământ cu frecvență în interiorul ciclului de studiu.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină :

a) declarația de candidatură;

b) un Curriculum Vitae după modelul Europass;

c) un proiect (pe scurt) privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;

d) un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de

candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior, dacă persoana care candidează

se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;

e) o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează :

Dosarele se pot trimite până în data de 15 Octombrie ora 20:00.

 

16 Octombrie – Validarea Candidaturilor

Validarea candidaturilor se va realiza de către Comisia de Alegeri de la nivelul facultății în cazul funcților de reprezentare de la nivelul facultății sau de către comisia de la nivel de Universitate în cazul studenților senatori.

17-28 Octombrie –  Campanie de promovare

Campania de promovare este permisă până ziua de dinaintea votului cu mențiunea că întreaga campanie se desfășoară în limitele Regulamentului de Alegeri și a Codului etic al Universității.

29 Octombrie – Desfășurarea alegerilor

În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții înmatriculați la nivel licență și master în regim cu frecvență, conform Statutului studenților din UBB.

29 Octombrie – Afișarea rezultatelor

Rezultatele se vor disemina prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului(2) Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de conducere (acolo unde acestea sunt constituite pe bază de alegeri) candidații care întrunesc numărul cel mai mare din voturi exprimate, în limita locurilor disponibile.

30 Octombrie –  Depunerea contestațiilor

Contestațiile pentru Consiliul Facultății se depun la secretariatul decanatului iar pentru Senat se depun la registratura Universității.

1 Noiembrie – Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele se vor disemina prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Studentul Senator al Facultății de Știința și Ingineria Mediului

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • Tabara Bobocilor 2018

  Tabara Bobocilor 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 19-21 octombrie 2018, TABĂRA BOBOCILOR  în localitatea Belis. Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor aprofunda cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”- concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi …
 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …