Burse ERASMUS studenti

Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

 

Calendarul desfășurării selecției

19 martie 2019 – Publicarea burselor de mobilitate Erasmus+ dedicate studenților pe site-ul facultății

20 martie – 3 aprilie 2019 – Depunerea dosarelor de concurs (persoana de contact: Maria Lucia Bizău, birou A.1.15)

5 aprilie 2019, ora 12:00 – Selecția candidaților (interviu, sala E.1.6 )

                                                –  Afișarea rezultatelor

8 aprilie 2019 – Depunerea contestațiilor

9 aprilie 2019 –  Afișarea rezultatelor finale

 

Documente necesare pentru dosarul de selectie

  • Fisa candidatului
  • Declaratie
  • Curriculum Vitae – In limba in care va fi efectuata mobilitatea;
  • Adeverință cu rezultatele academice anterioare: media anilor precedenti si media ultimului semestru finalizat – se elibereaza la secretariatul facultatii;
  • Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă;
  • Scrisoare de motivatie in limba de studiu la universitatea partenera;
  • Alte diplome sau atestate care certifica participarea studentului la conferinte, seminarii, cursuri de specializare (pentru departajarea locurilor)

Informatii suplimentare

 

Pentru informatii suplimentare: marialucia.bizau@ubbcluj.ro, birou A.1.15

Anunțuri FSIM

Evenimente recente