Burse speciale pentru activitatea stiintifica

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ, an universitar 2017-2018

 

Calendarul depuneri și selecției candidaturilor pentru bursele speciale pentru activitatea stiintifica 2017-2018

  1. Deschiderea competiției – 12 octombrie 2017
  2. . Depunerea dosarelor la secretariatul facultății: 13 – 23 octombrie 2017 , orele 9,00 – 12,00
  3.  Susținerea rapoartelor de cercetare 24 octombrie 2017, orele 9,00 – 12,00,
  4. Afișarea rezultatelor – 24 octombrie 2017
  5. Depunerea contestațiilor: 25 -27 octombrie 2017, orele 9,00 – 12,00
  6.  Afișarea rezultatelor finale: 30 octombrie 2017

Susținerea publică a proiectelor de cercetare va avea loc  în Sala de Consiliu a facultății

CERERE DE ACORDARE A BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

Anunțuri FSIM

Evenimente recente