Anunțuri

Burse semestrul II, an universitar 2016-2017

Burse semestrul II, an universitar 2016-2017 Listele finale cu studentii beneficiari de burse in semestrul II, an universitar 2016-2017 Burse Sociale Burse de Merit Burse de Performanta ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSE  TOȚI studenții care beneficiază de  bursă TREBUIE sa ducă la Serviciul Social – UBB, str. Brătianu, nr. 14, sau la Secretariatul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, extras de cont deschis pe numele studentului la una din băncile: – Banca Transilvania – BRD – BCR – BANCPOST

Programarea examenelor restante semestrul I, an universitar 2016-2017

Programarea examenelor restante semestrul I, an universitar 2016-2017

SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality

Titlul Proiectului SATELLITE BASED MONITORING INITIATIVE FOR REGIONAL AIR QUALITY Acronim: SAMIRA Descriere Proiectul urmărește îmbunătățirea monitorizării calității aerului la nivel local și regional prin utilizarea sinergică a datelor furnizate de sateliții de observare a Terrei (activi și misiuni viitoare), date colectete in situ de către rețelele de monitorizare a calității aerului și date de modelare. Durata proiectului: 2016-2019 Finanțare  Agenția Spațială Europeană (ESA/ESRIN) Responsabil partener UBB Lect. dr. Nicolae Ajtai Parteneri Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norway –

Rezultate concurs ocupare de posturi

Rezultatul concursului de ocupare a postului de asistent dr., pozitia 25 din cadrul Departamentului de Analiza si Ingineria Mediului Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiintifica, pozitia 51, Institutul ISUMADECIP

Seminarul “Implementarea Standardelor Fundamentale de Securitate în ceea ce privește Expunerea Populației la Radon și la Radionuclizii din Materialele de Construcții”

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE (CNCAN) împreună cu AGENŢIA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ENERGIE ATOMICĂ VIENA (AIEA) şi UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA (UBB) organizează în cadrul FACULTĂŢII DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI, în perioada 23-27 ianuarie 2017, seminarul: “IMPLEMENTAREA STANDARDELOR FUNDAMENTALE DE SECURITATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EXPUNEREA POPULAȚIEI LA RADON ȘI LA RADIONUCLIZII DIN MATERIALELE DE CONSTRUCȚII”.   Scopul evenimentului este transpunerea în România a normativelor europene destinate radonului. Cu această ocazie se va inaugura Laboratorul de încercări radon „Constantin

Examenul de licenta, sesiunea ianuarie-februarie 2017

Rezultatele examenului de licenta sesiunea ianuarie- februarie 2017 EXAMENUL DE LICENTĂ, SESIUNEA FEBRUARIE 2017 Perioada inscriere 12-25.01.2017 Dosarele de înscriere la examenul de licenta trebuie să contină cerere tip de înscriere; declaratie de inscriere la examenul de licenta; -diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original; certificatul de naştere în copie legalizată la notar; două fotografii tip buletin de identitate; atestat de competenţă lingvistică; lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific; dovada achitării taxei de înscriere

Admitere nivel licenta 2017

OFERTA EDUCATIONALA pe anul universitar 2017-2018, nivel licenţă Nivel licență Domeniul Specializare Linie de studiu Știința mediului Știința mediului română Știința mediului maghiară Știința mediului – Extensia Sf. Gheorghe maghiară Geografia mediului română Ingineria mediului Ingineria mediului română Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice română     CRITERIILE DE SELECTIE a candidaţilor, pentru toate specializările – nivel licenţă, sunt urmatoarele: eseul motivaţional (cu calificativul admis/respins); media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală)   CALENDARUL ADMITERII NIVEL LICENŢĂ –sesiune

Admitere nivel master 2017

OFERTA EDUCATIONALA pe anul universitar 2017-2018 – nivel master IF și IFR   Nivel master Domeniul Specializare Linie de studiu Știința mediului Gestiunea și protecția mediului – IF și  IFR română Evaluarea riscului și securitatea mediului – IF și IFR română Calitatea mediului și surse energetice – IF română Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor –  IF română Sustainable development and environmental management – IF  Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului; engleză     CRITERIILE DE SELECTIE la nivel master: interviu 50%; pentru

ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului nivel master, sesiunea septembrie 2017 Oferta educationala, nivel master, pe domenii si specializari Domeniul SIINTA MEDIULUI  Gestiunea și protecția mediului – IF și  IFR Evaluarea riscului și securitatea mediului – IF și IFR Calitatea mediului și surse energetice – IF Domeniul INGINERIA MEDIULUI Ingineria valorificării deșeurilor –  IF  Sustainable development and environmental management – IF   Informatii privind admiterea nivel master la Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului   Programarea sustinerii interviului Calendar admitere

ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Granturi de până la 3.500 de euro/an pentru olimpicii care aleg o facultate din România Absolvenţii de liceu premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale admişi la facultate vor primi, începând din anul universitar 2017-2018, granturi cu o valoare cuprinsă între 1.500 de euro/an şi 3.500 de euro/an, în funcţiie de tipul olimpiadei şcolare şi de premiile obţinute: 2.500-3.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la olimpiade internaționale; 1.500-2.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3)

Anunțuri FSIM

Evenimente recente