Centre de Cercetare

Institutul de cercetări pentru sustenabilitate şi managementul dezastrelor bazate pe calcul de înaltă performanţă (ISUMADECIP)

Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) reprezintă o unitate de cercetare, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin transformarea prin includere a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor (acreditat intern UBB), funcţionând în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Misiunea ISUMADECIP

Institutul funcţionează ca unitate de cercetare a cauzelor diverselor tipuri de dezastre, a efectelor acestora din perspectiva sustenabilităţii, a strategiilor de răspuns adecvate, a efectelor pe termen scurt, mediu şi lung asupra populaţiei, economiei şi mediului, de simulare a dezastrelor şi de elaborare a propunerilor de strategii globale de management sustenabil pentru diferite tipuri de dezastre. Institutul va asigura derularea de cercetari colaborative la nivelul universităţii.

Scopul ISUMADECIP

Sprijinirea sistemului decizional regional, naţional şi internaţional, servind ca o bază pentru managementul sustenabil al dezastrelor, inclusiv evaluarea riscurilor, prin fuziunea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice de management al dezastrelor, crearea de noi domenii academice în prevenirea şi reducerea daunelor produse de catastrofe, precum şi formarea de specialişti în domeniu.

Activităţi ISUMADECIP

 • investigarea informaţiilor existente despre dezastrele naturale şi tehnologice, în toate etapele de management al acestora;
 • realizarea unei baze dinamice şi organizate de resurse şi instrumente pentru a fi utilizate de către administraţia publică, structuri de răspuns, experţi şi profesionişti, studenţi şi populaţie;
 • iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru profesori, studenţi, cercetători, practicieni şi administratori, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor acestora în managementul dezastrelor;
 • realizarea unor materiale educaţionale pe aspecte ştiinţifice, umane şi sociale ale managementului dezastrelor şi contramăsuri custom essays regionale, efectuarea de studii şi cercetări legate de constituirea de reţele de informaţii de bază pentru comunicare şi asistenţă în caz de dezastre;
 • utilizarea rezultatelor obţinute pentru educarea comunităţilor şi dezvoltarea rezilienţei acestora.

ORGANIGRAMA ISUMADECIP

 

Centrul de Cercetari pentru Managementul Dezastrelor (CCMD)

Entitate care funcţionează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (înfiinţat prin Hotărârea Senatului din 31.10.2005, înregistrată cu nr. 20317/11.11.2005), fiind înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului nr. 104/15.12.2009 cu competenţe în elaborarea RM, RIM, BM, RA, RS, EA.

Detalii și noutăți se găsesc pe site-ul CCMD – http://centre.ubbcluj.ro/ccmd 

 

Activităţile Centrului

 • Activităţi pentru implementarea, dezvoltarea şi exploatarea facilităţilor şi serviciilor
  • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind amplasamentul agenţilor economici ce prezintă riscuri şi hazarduri deosebite,
  • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind accidentele industriale din regiune.
 • Activităţi de formare perfecţionare a resurselor umane implicate în realizarea facilităţilor şi serviciilor
  • activităţi de training ştiinţific şi industrial – formarea de formatori pentru elaborarea studiilor şi rapoartelor de evaluare şi management al riscurilor tehnologice,
  • activităţi de instruire pe termen scurt şi mediu (formare continuă) – cursuri postuniversitare, mobilităţi în reţea şi în reţeaua virtuală.
 • Studii de fezabilitate
 • Modele şi metode noi de evaluare şi management a riscurilor şi dezastrelor antropice
 • Suporturi de curs, manuale
 • Elaborarea de propuneri şi implementarea proiectelor de cercetare
 • Coordonarea lucrărilor de licenţă şi masterat a studenţilor de la specializările domeniului de Ingineria Mediului (nivel licenţă) şi Evaluarea Riscului şi Securitatea Mediului (nivel master).

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  Admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului nivel licenta, sesiunea iulie 2017   REGULAMENTUL ADMITERII 2017 Calendar admitere nivel master sesiunea iulie 2017 Oferta educațională pentru anul universitar 2017-2018, nivel master IF si IFR Criteriile de admitere sesiunea iulie 2017 Acte necesare …
 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  Admitere Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, nivel licenta, sesiunea iulie 2017 REGULAMENTUL ADMITERII 2017 Calendarul admiterii sesiunea iulie 2017 Oferta educațională sesiunea iulie 2017 Acte necesare la inscriere si confirmare Taxe de admitere
 • Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA Programul propus de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului răspunde unei nevoi actuale de informare și educație non-formală a elevilor, fiind în același timp gândit și în scopul promovării științei în rândul elevilor, a atragerii …