Unitati de cercetare

Institutul de cercetări pentru sustenabilitate şi managementul dezastrelor bazate pe calcul de înaltă performanţă (ISUMADECIP)

Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) reprezintă o unitate de cercetare, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin transformarea prin includere a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor (acreditat intern UBB), funcţionând în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Misiunea ISUMADECIP

Institutul funcţionează ca unitate de cercetare a cauzelor diverselor tipuri de dezastre, a efectelor acestora din perspectiva sustenabilităţii, a strategiilor de răspuns adecvate, a efectelor pe termen scurt, mediu şi lung asupra populaţiei, economiei şi mediului, de simulare a dezastrelor şi de elaborare a propunerilor de strategii globale de management sustenabil pentru diferite tipuri de dezastre. Institutul va asigura derularea de cercetari colaborative la nivelul universităţii.

Scopul ISUMADECIP

Sprijinirea sistemului decizional regional, naţional şi internaţional, servind ca o bază pentru managementul sustenabil al dezastrelor, inclusiv evaluarea riscurilor, prin fuziunea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice de management al dezastrelor, crearea de noi domenii academice în prevenirea şi reducerea daunelor produse de catastrofe, precum şi formarea de specialişti în domeniu.

Activităţi ISUMADECIP

 • investigarea informaţiilor existente despre dezastrele naturale şi tehnologice, în toate etapele de management al acestora;
 • realizarea unei baze dinamice şi organizate de resurse şi instrumente pentru a fi utilizate de către administraţia publică, structuri de răspuns, experţi şi profesionişti, studenţi şi populaţie;
 • iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru profesori, studenţi, cercetători, practicieni şi administratori, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor acestora în managementul dezastrelor;
 • realizarea unor materiale educaţionale pe aspecte ştiinţifice, umane şi sociale ale managementului dezastrelor şi contramăsuri regionale, efectuarea de studii şi cercetări legate de constituirea de reţele de informaţii de bază pentru comunicare şi asistenţă în caz de dezastre;
 • utilizarea rezultatelor obţinute pentru educarea comunităţilor şi dezvoltarea rezilienţei acestora.

Laboratoare în componența ISUMADECIP

Centrul Operaţional pentru Managementul Dezastrelor

– crearea de scenarii complexe de dezastre pentru pregătirea specialiştilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– elaborarea de concepţii specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, la obiective industriale, localităţi, instituţii publice, construcţii cu aglomerări de persoane şi operatori economici sursă de risc.

Laborator comunicaţii, înştiinţare, alarmare şi evacuare a populaţiei în caz de dezastre

– optimizarea sistemelor şi structurilor de alarmare şi evacuare;

– modelarea evacuării persoanelor în caz de dezastre.

Laborator mijloace tehnice şi aparatură specifică managementului dezastrelor

– cercetarea zonelor afectate de calamităţi utilizand echipamente tehnice specifice;

– constituirea şi pregătirea unei Echipe de asistenţă şi răspuns la dezastre;

– realizarea de modele de planificare a intervenţiilor, inclusiv planificarea asigurării condiţiilor de viaţă pentru persoanele sinistrate.

Laborator cercetare pentru reducerea dezastrelor naturale

– studierea şi alegerea soluţiilor optime pentru reducerea riscului de alunecări de teren şi inundaţii, în funcţie de caracteristicile zonei;

– cartarea zonelor afectate în cazul producerii unui dezastru natural;

– dezvoltarea de resurse şi infrastructură educaţională pentru studierea şi analizarea cutremurelor şi a altor fenomene naturale de risc.

Laborator cercetare pentru managementul şi reducerea dezastrelor tehnologice

– elaborarea unor sisteme de management de siguranţă, la nivelul operatorilor economici, care să conducă la o gestionare mai eficientă a accidentelor pe amplasamente;

– furnizarea de servicii de consultanţă de mediu: planuri de urgenţă externă, rapoarte de securitate, rapoarte de amplasament, documentaţii de mediu;

– elaborarea hărţilor de risc.

Laborator cercetare pentru managementul şi reducerea dezastrelor naturale şi schimbărilor climatice

– realizarea de măsuratori continue pentru caracterizarea pe verticală a atmosferei, realizarea de profile bidimensionale ale proprietăţilor acesteia;

– detecţia şi cartografierea parametrilor cheie ai calităţii aerului;

– elaborarea şi implementarea de Sisteme Informaţionale Geografice (SIG), bazate pe date cartografice şi teledetecţie, pentru gestionarea resurselor naturale (climatice, hidrologice).

Laborator analize cantitative de risc (modelare, simulare şi baze de date)

– dezvoltarea şi testarea de metode şi algoritmi de fuziune a datelor spaţiale provenite de la diferite surse de date (sisteme de teledetecţie, documente cartografice, sisteme observare terestre);

– furnizarea de pachete de simulări de dispersie a poluanţilor;

– efectuarea de simulari cu softuri specializate pentru analiza efectelor, consecinţelor şi a riscului accidentelor industriale.

Laborator de informare, pregătire, prevenire a populaţiei pentru dezastre

– iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru întreprinderile economice şi persoane private, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor de răspuns la dezastre;

– desfăşurarea unor campanii de informare şi educare la nivel local, regional şi naţional în domeniul dezastrelor, pe diverse tipuri de dezastre şi pe diverse categorii de vârstă;

– realizarea unor materiale educaţionale, produse multimedia şi alte materiale destinate informării şi pregătirii în domeniul managementului dezastrelor.

Laborator de documentare, prelucrare şi organizare a bazei de date ştiinţifice

– dezvoltarea de metode/metodologii inovative de realizare a sesiunilor de pregătire (softuri educaţionale complexe pentru copii şi adulţi despre reducerea riscului de dezastre adaptate pe grupe de vârste; simulatoare de dezastre pentru testarea abilităţilor subiecţilor);

– realizarea unei baze de date ştiinţifice cuprinzătoare despre dezastrele naturale şi tehnologice: tipologii, mod de manifestare, istoric, lecţii învăţate.

Laborator de comunicare a riscului si relatii publice

– cercetarea şi aplicarea unor modalităţi eficiente de comunicare a riscului de mediu prin mass-media;

– realizarea unor materiale educaţionale, produse multimedia şi alte materiale destinate informării şi pregătirii în domeniul managementului dezastrelor.

Anunțuri FSIM

 • Liste burse semestru I, an universitar 2018-2019

  Burse semestrul I, an universitar 2018-2019   Lista provizorie cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANTA pe semestrul I, anul universitar 2018-2019 Lista provizorie cu …
 • Burse speciale pentru activitatea stiintifica

  BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINTIFICA 2018-2019 Rezultatele evaluarii candidatiilor pentru bursele speciale pentru activitatea stiintifica 2018-2019 Criterii de evaluare în vederea acordării burselor speciale pentru activitate …
 • Alegeri studentesti 2018

  METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN  29 OCTOMBRIE 2018 Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii …
 • Informatii si documente utile burse

  INFORMATII UTILE Data limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru bursele de performanță, merit și sociale este până la 19 octombrie 2018, ora 12,00. Dosarele …
 • ORAR, semestrul I, an universitar 2018-2019

  ORAR NIVEL LICENTA, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018-2019 DOMENIUL STIINTA MEDIULUI Specializarea Stiinta Mediului Specializarea Management si Audit de Mediu DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI Specializarea Ingineria Mediului …
 • Cazare, an uninversitar 2018-2019

  Cazare studenti anul universitar 2018-2019 Toate locurile de cazare în căminele studențesti au fost ocupate în primul tur al redistribuirilor, pentru obtinerea unui loc de …

Evenimente recente

 • Tabara Bobocilor 2018

  Tabara Bobocilor 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 19-21 octombrie 2018, TABĂRA BOBOCILOR  în localitatea Belis. Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor aprofunda cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”- concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi …
 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …