Laborator RADO – Staţia Cluj a Observatorului Atmosferic 3D Român

COLECTIVACTIVITATIDOTARICOLABORARICONTACT

 

Responsabil laborator:
Lect. Dr. Ing. Ajtai Nicolae
Colectiv de lucru
Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai

C.S. III dr. ing. Horaţiu Ştefănie

Prof. dr. ing. Alexandru Ozunu

C.S. III dr. Camelia Botezan

Lect. dr. Dan Costin

Lect. dr.ing.Török Zoltán

ing. Lucia Deaconu

Activităţi

 • Activități operaționale
  • Monitorizarea aerosolilor, atât la nivelul solului, prin măsurători ale concentraţiilor de particule materiale PM10 și PM2.5, cât și din atmosferă, prin tehnici de teledetecție activă (tehnica lidar) sau pasivă (fotometria solară) în vederea obținerii unei caracterizări complete a aerosolului atmosferic (parametri optici și microfizici ai aerosolului, concentrații).
  • Monitorizarea gazelor, inclusiv a gazelor cu efect de seră : CO2 , SO2 , O3 , vapori de apă;
  • Monitorizarea parametrilor meteorologici de la nivelul solului: temperatura, presiunea, umiditatea relativă, etc.

  Activități științifice

  • Analiza și caracterizarea aerosolului atmosferic provenit din surse antropice și naturale;
  • Evaluarea impactului aerosolului atmosferic asupra climei și activităților socio – economice;
  • Transferul radiativ în atmosferă;
  • Analiza sinergică a gazelor poluante prin monitorizarea sistematică a CO2, SO2 şi O3 la nivelul solului;
  • Studiul impactului schimbărilor climatice asupra societăţii;
  • Studii de impact referitoare la transportul poluanţilor atmosferici.

Domeniul de activitate al laboratorului

Observatorul Român de Cercetare 3D a Atmosferei are ca şi scop imbunătăţirea modelării proceselor fizice, chimice şi biologice, să cuantifice şi să reducă incertitudinile în evaluarea ciclului hidrologic şi a influenţei sale asupra resurselor naturale. Obiectivul principal constă în cercetarea compoziţiei atmosferei joase (gaze și aerosoli).De asemenea sunt cercetate procesele atmosferice precum: dinamica gazelor şi aerosolilor, efectele radiative, efectele asupra climei, formarea norilor, absorbţia in vegetaţie şi sol, etc.

Laboratorul funcționează din anul 2009, în prezent fiind integrat în mai multe rețele internaționale de cercetare a aerosolului atmosferic: EARLINET – European Aerosol Research Lidar Network-https://www.earlinet.org ; NASA – AERONET – AerosolRobotic Network – http://aeronet.gsfc.nasa.gov/. De asemenea labortorul din Cluj Napoca face parte din consorțiul national ACTRIS RO (http://actris.eu/). ACTRIS RO este semnatar al propunerii ACTRISESFRI și este inclusă pe Roadmapul din 2016 ca infrastructură de interes pan-european (http://www.esfri.eu/roadmap-2016).

 • Sistem LIDAR Raman multicanal cu depolarizare folosit pentru studiul stratului limită planetar şi al aerosolilor atmosferici. Oferă informații privind dinamica straturilor de aerosol din atmosferă și a stratulului limită planetar precum și coeficienții optici de retroîmprăștiere și extincție ai aerosolului la mai multe lungimi de undă. Se pot obține șiparametri microfizici inclusiv concentrația aerosolului atmosferic la altitudini înalte
 • Automatic Sun Tracking Photometer CE 318
 • Fotometrul solar Cimel CE 318 a fost creat pentru a oferi o precizie de măsurare foarte ridicată dispunând de toate calităţile unui instrument de teren: motorizat, portabil, autonom (cu alimentare de la panou solar) şi automat. Destinaţia principală a acestui aparat este de a măsura radianţa solară şi a cerului pentru a deriva date referitoare la vapori de apă pe coloana totală, ozon, aerosoli şi proprietăţile acestora, folosind o combinaţie de filtre spectrale şi operare pe direcţiile azimut/zenit.
 • Dusttrak™ DRX Aerosol Monitor
 • Monitorul de particule DUSTTRAK Aerosol Monitor măsoară în diferite medii concentraţiile de aerosol corespunzătoare fracţiilor granulometrice PM10, PM2.5, PM1.0.
 • Dusttrak™ DRX Aerosol Monitor Model 8533
 • Faţă de modelul precedent, acesta poate furniza date referitoare la concentraţia masică simultan pentru toate fracţiile granulometrice (PM1, PM2.5, Respirable/PM4, PM10/Toracic, TPM) pe o gamă largă de concentraţii (0.001–150 mg/m3) în timp real.
 • Monitor de Ozon APOA-370
 • Monitorul APOA-370 monitorizează continuu concentraţiile de O3 folosind absorbţia în ultraviolet cu flux încrucişat.Instrumentul utilizează un dispozitiv independent, cu metodă internă uscată de prelevare a probelor, pentru a obţine cel mai înalt nivel de precizie.
 • Analizor de dioxid de carbon ML® 9820
 • Analizorul ML® 9820 oferă măsurători exacte şi sigure ale concentraţiei de CO2 care este corectată în funcţie de schimbările de presiune şi temperatură şi este afişată în unităţi ale părţilor pe milion (ppm) sau miligrame pe metru cub (mg/m3).
 • Camere UV, IR
 • Camerele UV şi IR terestre sunt utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea emisiilor industriale şi antropogene de SO2, și particule.
 • Staţie meteo
 • Staţia meteo este utilizată pentru monitorizarea parametrilor meteorologici precum: temperatura, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, raportul de amestec apă vapori, viteza şi direcţia vântului, radaţia solară.

INTERNATIONALE

 • Norwegian Institute for Air Research (NILU), Oslo, Norvegia – Dr. Kerstin Stebel;
 • CNR IMAA Atmospheric Observatory CIAO, Potenza, Italia – Dr. Gelsomina Pappalardo;
 • Univeristy of l’Aquila, CETEMPS, Italia, Dr. NicoCimini
 • Université Lille 1, Laboratoire d’ Optique Atmosphérique, Franța –Prof. Philippe Goloub;
 • Universität zu Köln, Institut für Geophysik und Meteorologie, Germania, Prof. Susanne Crewell;
 • Univeristy of Reading, Meteorology Department, UK, Dr. Christine Chiu;
 • Radiometer Physics GmbH, Germania, Dr. Thomas Rose

 NATIONALE

 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Departamentul de Teledetecție – Dr. Doina Nicolae;
 • Universitatea București, Facultatea de Fizică – Prof. Dr. Sabina Ștefan;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Fizică, Laboratorul de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri – Prof. Asoc. Dr. Silviu Gurlui;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli – Dr. Andreea Boscornea;
 • Administrația Națională de Meteorologie, Dr. Valentin Ristici

LOCATIA

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Corp C, Etaj 3, sala C3.1. si  Corp E, etaj 2, sala 2.7.7

CONTACT

Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai

email: nicolae.ajtai@ubbcluj.ro

 

Anunțuri FSIM

 • Examene și colocvii

  PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR SEMESTRU II, AN UNIVERSITAR 2019-2020 Platforma on-line pe care se va desfășura examenul și modalitatea de accesare a acesteia, va fi …
 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. …
 • Evaluarea prestației didactice de către studenți

   Vă aducem la cunoștință că evaluarea prestației didactice de către studenți,  în semestrul II al anului universitar 2019-2020, se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ …
 • Examen de disertație, sesiunea iulie 2020

  Examen de disertație sesiunea iulie 2020   ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 06. 2020 – 23. 06. 2020 (ora …
 • Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

  Examenul de licență, sesiunea iulie 2020 ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 22. 06. 2020 – ORA …
 • Burse ERASMUS studenti

  Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului   Rezultate selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2020-2021 , …

Evenimente recente

 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. Alexandru Ozunu    Locul de întâlnire: platforma GoToMeeting Meeting id:427-994-037    
 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …