Laborator RADO – Staţia Cluj a Observatorului Atmosferic 3D Român

COLECTIVACTIVITATIDOTARICOLABORARICONTACT

 

Responsabil laborator:
Lect. Dr. Ing. Ajtai Nicolae
Colectiv de lucru
Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai

C.S. III dr. ing. Horaţiu Ştefănie

Prof. dr. ing. Alexandru Ozunu

C.S. III dr. Camelia Botezan

Lect. dr. Dan Costin

Lect. dr.ing.Török Zoltán

ing. Lucia Deaconu

Activităţi

 • Activități operaționale
  • Monitorizarea aerosolilor, atât la nivelul solului, prin măsurători ale concentraţiilor de particule materiale PM10 și PM2.5, cât și din atmosferă, prin tehnici de teledetecție activă (tehnica lidar) sau pasivă (fotometria solară) în vederea obținerii unei caracterizări complete a aerosolului atmosferic (parametri optici și microfizici ai aerosolului, concentrații).
  • Monitorizarea gazelor, inclusiv a gazelor cu efect de seră : CO2 , SO2 , O3 , vapori de apă;
  • Monitorizarea parametrilor meteorologici de la nivelul solului: temperatura, presiunea, umiditatea relativă, etc.

  Activități științifice

  • Analiza și caracterizarea aerosolului atmosferic provenit din surse antropice și naturale;
  • Evaluarea impactului aerosolului atmosferic asupra climei și activităților socio – economice;
  • Transferul radiativ în atmosferă;
  • Analiza sinergică a gazelor poluante prin monitorizarea sistematică a CO2, SO2 şi O3 la nivelul solului;
  • Studiul impactului schimbărilor climatice asupra societăţii;
  • Studii de impact referitoare la transportul poluanţilor atmosferici.

Domeniul de activitate al laboratorului

Observatorul Român de Cercetare 3D a Atmosferei are ca şi scop imbunătăţirea modelării proceselor fizice, chimice şi biologice, să cuantifice şi să reducă incertitudinile în evaluarea ciclului hidrologic şi a influenţei sale asupra resurselor naturale. Obiectivul principal constă în cercetarea compoziţiei atmosferei joase (gaze și aerosoli).De asemenea sunt cercetate procesele atmosferice precum: dinamica gazelor şi aerosolilor, efectele radiative, efectele asupra climei, formarea norilor, absorbţia in vegetaţie şi sol, etc.

Laboratorul funcționează din anul 2009, în prezent fiind integrat în mai multe rețele internaționale de cercetare a aerosolului atmosferic: EARLINET – European Aerosol Research Lidar Network-https://www.earlinet.org ; NASA – AERONET – AerosolRobotic Network – http://aeronet.gsfc.nasa.gov/. De asemenea labortorul din Cluj Napoca face parte din consorțiul national ACTRIS RO (http://actris.eu/). ACTRIS RO este semnatar al propunerii ACTRISESFRI și este inclusă pe Roadmapul din 2016 ca infrastructură de interes pan-european (http://www.esfri.eu/roadmap-2016).

 • Sistem LIDAR Raman multicanal cu depolarizare folosit pentru studiul stratului limită planetar şi al aerosolilor atmosferici. Oferă informații privind dinamica straturilor de aerosol din atmosferă și a stratulului limită planetar precum și coeficienții optici de retroîmprăștiere și extincție ai aerosolului la mai multe lungimi de undă. Se pot obține șiparametri microfizici inclusiv concentrația aerosolului atmosferic la altitudini înalte
 • Automatic Sun Tracking Photometer CE 318
 • Fotometrul solar Cimel CE 318 a fost creat pentru a oferi o precizie de măsurare foarte ridicată dispunând de toate calităţile unui instrument de teren: motorizat, portabil, autonom (cu alimentare de la panou solar) şi automat. Destinaţia principală a acestui aparat este de a măsura radianţa solară şi a cerului pentru a deriva date referitoare la vapori de apă pe coloana totală, ozon, aerosoli şi proprietăţile acestora, folosind o combinaţie de filtre spectrale şi operare pe direcţiile azimut/zenit.
 • Dusttrak™ DRX Aerosol Monitor
 • Monitorul de particule DUSTTRAK Aerosol Monitor măsoară în diferite medii concentraţiile de aerosol corespunzătoare fracţiilor granulometrice PM10, PM2.5, PM1.0.
 • Dusttrak™ DRX Aerosol Monitor Model 8533
 • Faţă de modelul precedent, acesta poate furniza date referitoare la concentraţia masică simultan pentru toate fracţiile granulometrice (PM1, PM2.5, Respirable/PM4, PM10/Toracic, TPM) pe o gamă largă de concentraţii (0.001–150 mg/m3) în timp real.
 • Monitor de Ozon APOA-370
 • Monitorul APOA-370 monitorizează continuu concentraţiile de O3 folosind absorbţia în ultraviolet cu flux încrucişat.Instrumentul utilizează un dispozitiv independent, cu metodă internă uscată de prelevare a probelor, pentru a obţine cel mai înalt nivel de precizie.
 • Analizor de dioxid de carbon ML® 9820
 • Analizorul ML® 9820 oferă măsurători exacte şi sigure ale concentraţiei de CO2 care este corectată în funcţie de schimbările de presiune şi temperatură şi este afişată în unităţi ale părţilor pe milion (ppm) sau miligrame pe metru cub (mg/m3).
 • Camere UV, IR
 • Camerele UV şi IR terestre sunt utilizate pentru monitorizarea şi evaluarea emisiilor industriale şi antropogene de SO2, și particule.
 • Staţie meteo
 • Staţia meteo este utilizată pentru monitorizarea parametrilor meteorologici precum: temperatura, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, raportul de amestec apă vapori, viteza şi direcţia vântului, radaţia solară.

INTERNATIONALE

 • Norwegian Institute for Air Research (NILU), Oslo, Norvegia – Dr. Kerstin Stebel;
 • CNR IMAA Atmospheric Observatory CIAO, Potenza, Italia – Dr. Gelsomina Pappalardo;
 • Univeristy of l’Aquila, CETEMPS, Italia, Dr. NicoCimini
 • Université Lille 1, Laboratoire d’ Optique Atmosphérique, Franța –Prof. Philippe Goloub;
 • Universität zu Köln, Institut für Geophysik und Meteorologie, Germania, Prof. Susanne Crewell;
 • Univeristy of Reading, Meteorology Department, UK, Dr. Christine Chiu;
 • Radiometer Physics GmbH, Germania, Dr. Thomas Rose

 NATIONALE

 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Departamentul de Teledetecție – Dr. Doina Nicolae;
 • Universitatea București, Facultatea de Fizică – Prof. Dr. Sabina Ștefan;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Fizică, Laboratorul de Optica Atmosferei, Spectroscopie si Laseri – Prof. Asoc. Dr. Silviu Gurlui;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială Elie Carafoli – Dr. Andreea Boscornea;
 • Administrația Națională de Meteorologie, Dr. Valentin Ristici

LOCATIA

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Corp C, Etaj 3, sala C3.1. si  Corp E, etaj 2, sala 2.7.7

CONTACT

Lect. dr. ing. Nicolae Ajtai

email: nicolae.ajtai@ubbcluj.ro

 

Anunțuri FSIM

 • Burse speciale pentru activitatea stiintifica

  BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINTIFICA 2018-2019 Criterii de evaluare în vederea acordării burselor speciale pentru activitate științifică (excelență) Calendarul depuneri și selecției candidaturilor pentru bursele speciale …
 • Alegeri studentesti 2018

  METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN  29 OCTOMBRIE 2018 Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii …
 • Informatii si documente utile burse

  INFORMATII UTILE Data limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru bursele de performanță, merit și sociale este până la 19 octombrie 2018, ora 12,00. Dosarele …
 • ORAR, semestrul I, an universitar 2018-2019

  ORAR NIVEL LICENTA, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018-2019 DOMENIUL STIINTA MEDIULUI Specializarea Stiinta Mediului Specializarea Management si Audit de Mediu DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI Specializarea Ingineria Mediului …
 • Cazare, an uninversitar 2018-2019

  Cazare studenti anul universitar 2018-2019 Toate locurile de cazare în căminele studențesti au fost ocupate în primul tur al redistribuirilor, pentru obtinerea unui loc de …
 • Programare examene semestrul II, an universitar 2017-2018 sesiunea septembrie 2018

  Programare examene restante, semestrul II, an universitar 2017-2018, sesiunea septembrie 2018

Evenimente recente

 • Tabara Bobocilor 2018

  Tabara Bobocilor 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 19-21 octombrie 2018, TABĂRA BOBOCILOR  în localitatea Belis. Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor aprofunda cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”- concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi …
 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …