CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a.

Prin acest concurs se doreşte testarea creativității elevilor în domeniul interdisciplinar al ştiinţei mediului precum şi sensibilizarea acestora cu privire la problematicile cunoaşterii, analizei şi protecţiei mediului înconjurător; acest concurs este totodată un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2017-2018.

Tema concursului. În acest an, tema concursului este “Problemele de mediu şi efectele acestora asupra societăţii”.

Concurenții sunt invitați să își exprime viziunea asupra problemelor actuale de mediu la nivel local sau global, care au efect în calitatea vieţii, dinamica şi viitorul societăţii. Se recomandă o descriere cât mai concretă a conceptelor dezvoltate, a modalităților de evaluare a efectelor și de implicare a comunității pentru reducerea efectelor poluării.

Condiții şi precizări generale. Proiectele se pot realiza individual sau de o echipă de maxim 3 elevi, sub îndrumarea şi supravegherea unui cadru didactic (din şcoala de unde provin elevii sau din altă şcoală, inclusiv din mediu universitar).

Proiectele înscrise în concurs trebuie să fie originale, realizate de concurenţi şi să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare. Nu se acceptă în concurs lucrări care au fost preluate de participanți din alte surse şi modificate ulterior.

Un concurent/o echipă, poate participa în concurs cu un singur proiect. Se acceptă înscrierea în concurs a mai multor participanţi/echipe din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ. Un cadru didactic poate îndruma maxim 3 proiecte.

Proiectele individuale vor fi grupate pentru jurizare într-o secţiune distinctă, separat de proiectele realizate în echipă.

Evaluarea. Proiectele vor fi evaluate ţinându-se cont de o serie de criterii, grupate în două categorii distincte, respectiv “Evaluare generală” şi “Conţinutul proiectului”.

În cadrul categoriei “Evaluare generală” se vor analiza şi nota itemi care ţin de conformitatea cu tema concursului, elaborarea şi structura proiectului, creativitatea, originalitatea şi ineditul proiectului, calitatea materialului utilizat pentru elaborarea proiectului, raportarea echipei la tema proiectului (emiterea unor opinii personale documentate şi fundamentate ştiinţific).

În cadrul categoriei “Conţinutul proiectului” se vor analiza şi nota itemi care ţin de stabilirea şi precizarea scopului proiectului, de activitatea realizată de echipa de proiect (investigaţii, experimente, anchete, analiză de documente), rezultate, concluzii şi observaţii, relevanţa şi aplicabilitatea proiectului (pertinenţa ştiinţifică a soluţiilor propuse), prezentarea proiectului.

Fiecare dintre itemii menţionaţi va fi notat cu maxim 5 sau 10 puncte, conform grilei de evaluare. Numărul maxim de puncte este de 90 (40 – evaluarea generală, 50 – evaluarea conţinutului ) la care se adaugă 10 puncte din oficiu. În cazul unor proiecte realizate de o echipă formată din 2 sau 3 participanţi, algoritmul de evaluare va ţine cont de acest aspect.

În vederea eventualei admiteri la una dintre specializările Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, punctajul se converteşte în notă, aceasta înlocuind media admiterii. Convertirea punctajului în notă se face în felul următor: 10 puncte = 1 punct de notă; în aceste condiţii 50 de puncte reprezintă nota 5; 100 de puncte reprezintă nota 10.

 

Proiectele înscrise în concurs trebuie să respecte următoarea structură

Pagina de titlu, pe care se consemnează date sintetice de identificare: tema proiectului, numele autorilor, data elaborării, unitatea de învățământ, clasa.

Cuprinsul proiectului care prezintă titlul, capitolele, subcapitolele.

Introducerea, prezentarea cadrului general

Dezvoltarea elementelor de conţinut (texte, imagini etc.)

Concluziile care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei respective, sugestii, propuneri.

Bibliografia

Anexe (dacă este cazul).

Condiţii de redactare. Se recomandă ca întinderea unui proiect să nu depășească 10 pagini dactilografiate la 1 rând, caractere Arial, Times New Roman sau echivalent, cu dimensiunea de 11 pt.

 Predarea lucrărilor. Lucrările/proiectele pot fi predate la Decanatul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului sau expediate prin poştă/curier sau email, la adresa enviro@ubbcluj.ro, în perioada 15 noiembrie 2016– 23 iunie 2017, urmând ca evaluarea lor să se facă până pe 30 iunie 2017.

Premierea. Primele trei lucrări, în ordinea punctajului, la secţiunile de proiecte individuale sau proiecte în echipă, vor fi premiate. Toţi participanţii vor primi o diplomă de participare.

Premiile acordate sunt:

   Locul I    500 lei

   Locul II   300 lei

   Locul III  200 lei

Persoane de contact:

Prodecan – Conf. dr. ing. Nicoleta Brișan: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro

lector dr. Nicolae Baciu: nicolae.baciu@ubbcluj.ro

MARCIAN BLEAHU 

bleahu 1

Profesorul Marcian Bleahu, fost ministru al mediului, şi-a dedicat întreaga viaţă pasiunii de a cerceta şi a scoate în evidenţă frumuseţea naturală a României, reprezentată de diversitatea structurii geologice şi a formelor de relief, dar şi a lumii subterane din cuprinsul Munţilor Carpaţi. De-a lungul întregii sale cariere de om de ştiinta şi scriitor, a publicat peste 32 de cărţi, 140 de lucrări ştiinţifice şi peste 400 de articole cu subiecte de geologie, geografie, speologie, turism, ştiinţă, istoria ştiinţei, istoria artei, muzică, ocrotirea mediului şi a naturii, probleme civice, probleme politice, scenarii de filme ştiinţifice. A realizat îndrumare, cursuri de specialitate, a revoluţionat disciplinele geologie, carstologie şi geomorfologie, ca materii de studiu în universităţile din România.
Marcian Bleahu este ideologul şi doctrinarul ecologiei politice în România, mai ales prin volumul de sinteză “Priveşte înapoi cu mânie… priveşte înainte cu spaimă”. Marcian Bleahu a reprezentat România ca vicepreşedinte ales în board-ul Conferinţei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare întrunită la Rio de Janeiro în 1992, unde în cadrul “Agendei Globale 21” s-a prezentat pentru prima dată conceptual de dezvoltare durabilă.
Marcian Bleahu este Profesor Honoris Causa al Universităţii “Babeş-Bolyai”.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  Admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului nivel licenta, sesiunea iulie 2017   REGULAMENTUL ADMITERII 2017 Calendar admitere nivel master sesiunea iulie 2017 Oferta educațională pentru anul universitar 2017-2018, nivel master IF si IFR Criteriile de admitere sesiunea iulie 2017 Acte necesare …
 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  Admitere Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, nivel licenta, sesiunea iulie 2017 REGULAMENTUL ADMITERII 2017 Calendarul admiterii sesiunea iulie 2017 Oferta educațională sesiunea iulie 2017 Acte necesare la inscriere si confirmare Taxe de admitere
 • Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA Programul propus de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului răspunde unei nevoi actuale de informare și educație non-formală a elevilor, fiind în același timp gândit și în scopul promovării științei în rândul elevilor, a atragerii …