Instituții Europene și rolul lor în promovarea politicilor comunitare din domeniul mediului – Practică studențească la Bruxelles

Un grup de 10 studenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au participat la Practica „Instituții europene și rolul lor în promovarea politicilor comunitare din domeniul mediului” în perioada 25 Februarie – 03 Martie 2019, la Bruxelles. Alături de aceștia, în cadrul proiectului au participat și studenți și masteranzi ai Universității din București și ai Universității Ovidius din Constanța.

În cadrul aplicației, dintre instituțiile europene s-au vizitat: Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană. Imaginea de ansamblu asupra conceptului european a fost întregită prin vizitele la Parlamentarium și Casa Istoriei Europene.

În timpul vizitei la Parlamentul European, domnul Janez Vouk a prezentat semnificația puterii în Uniunea Europeană, în contextul celor trei instituții de referință: Parlamentul European, Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene, detaliind rolul fiecărei instituții. A fost prezentată structura Parlamentului European, aceasta fiind compusă din 751 deputați aleși direct de către cetățenii europeni, având ca președinte pe domnul Antonio Tajani. Punctul culminant al prezentării a fost dezbaterea referitoare la impactul pe care îl are legislația Uniunii Europene asupra populației, de la legile pentru educație, securitate și dezvoltarea unor tehnologii mai curate, până la cele privind protecția mediului. De asemenea, studenților li s-a reamintit ca își pot face auzită vocea și pot contribui la îmbunătățirea situației din România prin participarea la alegerile europene din perioada 23-26 mai 2019.

Vizita la Consiliul European a îmbunătățit cunoștințele studenților cu privire la rolul acestei instituții în cadrul Uniunii Europene, precum și rolul Președintelui în cadrul Consiliului. Actuala președinție a Consiliului UE este deținută de România, care și-a stabilit drept motto „coeziunea, o valoare europeană comună, înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență”.

La Comisia Europeană, organul executiv al Uniunii Europene, studenților le-a fost subliniat rolul acestei instituții în întocmirea propunerilor legislative care sunt ulterior trimise către Parlament și Consiliul European. Totodată, au fost ridicate probleme privind încălzirea globală și politicile climatice actuale.

Tot pe linie de mediu, studenții au avut ocazia să viziteze una dintre cele mai performante stații de epurare din UE, Stația de epurarea a apei uzate Aquiris, Bruxelles Nord, unde au fost prezentate etapele de epurare a apei, instalațiile componente ale stației și modul în care stația tratează deșeurile rezultate din funcționarea acesteia.

Aplicația a permis, de asemenea, vizitarea orașelor Bruges (Belgia), Oostende (Belgia) și Amsterdam (Olanda) unde au fost analizate aspecte de planificare teritorială, de gestionare a deșeurilor și salubrizare a spațiului urban, precum și elemente arhitecturale și peisagistice.

Practica a fost organizată de către domnul Prof. univ. dr. Cristian Ioja, cadru didactic la Departamentul de Geografie Regională și Mediu al Facultății de Geografie București, cu sprijinul financiar al Parlamentului European, Unitatea de Vizite și Seminarii. Din partea Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, practica a fost coordonată de către domnul Prof. univ. dr. Călin Baciu, doamna Conf. univ. dr. Nicoleta Brișan și domnul Lect. univ. dr. Vlad Măcicășan.

Participanții la practică sunt recunoscători reprezentanților UE pentru timpul acordat, pentru implicarea acestora și nu în ultimul rând pentru experiențele și cunoștințele împărtășite.

Anunțuri FSIM

 • Programul ”Euro 200”

  “Euro 200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Termenul de depunere a …
 • Ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării PC

  INFORMARE STUDENTI  HOTĂRÂRE  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.5479 (30.03.2020) NORME DE APLICARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 5479/30.03.2020 PUNCTUL NR.3 (31.03.2020) LISTE BENEFICIARI AJUTOR FINANCIAR …
 • Liste burse semestru II, an universitar 2019-2020

  Burse semestrul II, an universitar 2019-2020   Lista cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANTA pe semestrul II, anul universitar 2019-2020 Lista cu studenții beneficiari …
 • ALEGERI DECAN FSIM

  CANDIDAȚI LA FUNCȚIA DE DECAN LA FACULATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI AJTAI  NICOLAE BOCOȘ BINȚINȚAN-VICTOR MIHĂIESCU RADU
 • Burse ERASMUS staff

  MOBILITĂȚILE ERASMUS+ DE PREDARE ȘI TRAINING   Informarea privind posibilitatea exteinderii perioadei de realizare a mobilitatilor ERASMUS   Reprogramarea mobilităților ERASMUS incoming și outgoing   …
 • Admitere Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, NIVEL LICENȚĂ, sesiunea iulie 2020

  Oferta educațională pentru admitere, sesiunea iulie 2020 Criteriile de selecție Calendarul admiterii, iulie 2020 Acte necesare la concursul de admitere nivel licență, iulie 2020 Regulamentul …

Evenimente recente

 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …
 • ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu”

  ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu”

  ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu” 22.06.2020 – 25.06.2020 Școala de vară cu titlul “Educație științifică pentru mediu” se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, prin implicare …