Examen de disertatie sesiunea iulie 2017

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA DISERTATIE SE FACE ÎN PERIOADA 12 iunie – 26 iunie 2017

 

 

Dosarele de înscriere (dosar plic de carton) la examenul de disertaţie trebuie să conţină:

  • cerere tip de înscriere;
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
  • diploma de licență şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
  • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
  • două fotografii tip buletin de identitate (numai pentru absolvenții școlarizați în baza Legii nr. 84/1995, respectiv în baza Legii nr. 288/2004);
  • lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Anunțuri FSIM

Evenimente recente