Examenul de disertație sesiunea iulie 2019

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA IULIE 2019

REZULATELE SUSȚINERII DISERTAȚIEI, SESIUNEA IULIE 2019

Specializarea Calitatea Mediului și Surse Energetice

Specializarea Dezvoltare Sustenabilă și Managementul Mediului -Limba engleză

Specializarea Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului

Specializarea Gestiunea și Protecția Mediului

Specializarea Ingineria Valorificării Deșeurilor

 

Dosarul  de înscriere ( dosar plic pe care să fie scris numele, prenumele candidatului, titlul lucrării disertație,  îndrumătorul, specializarea ) la examenul de disertaţie trebuie să conţină

cererea tip și declarația de înscriere (se găsesc pe site sau la Secretariat cererea se listează și se completează fața /verso);

– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;

– diploma de licență şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;

 – certificatul de naştere (original și copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul) sau în copie legalizată;

– lucrarea de disertatie + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;

– dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente