Examenul de disertatie, sesiunea iunie 2016

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTATIE SESIUNIEA IUNIE 2016

SPECIALIZAREA CALITATEA MEDIULUI SI SURSE ENERGETICE

SPECIALIZAREA EVALUAREA RISCULUI SI SECURITATEA MEDIULUI

SPECIALIZAREA DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI

GESTIUNEA SI PROTECTIA MEDIULUI

 

Dosarele de înscriere la examenul de DISERTATIE trebuie să contină:

  • cerere de inscriere;
  • declaratie de inscriere;
  • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
  • diploma de licență şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
  • certificatul de naştere în copie legalizată;
  • două fotografii tip buletin de identitate;
  • lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • Dosar plic.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente