Examenul de licenta, sesiunea februarie 2019

EXAMENUL DE LICENTA, SESIUNEA FEBRUARIE 2019

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA FEBRUARIE 2019 SE FACE  ÎN PERIOADA  30. 01. 2019 – 12. 02. 2019 – ORA 12,00

 

Susținerea examenului de licență

Examen scris:  18 februarie 2019,  ora 10,00

Susținerea  lucrării  de licență:  20 februarie, ora 10,00

 

Dosarul de înscriere (dosar plic de carton) la examenul de licenţă trebuie să conţină

  • cerere tip de înscriere la examenul de licenta (se listeaza fata verso);
  • declaratie tip de inscriere la exmenul de licenta;
  • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
  • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
  • două fotografii tip buletin de identitate;
  • atestat de competenţă lingvistică;
  • lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
  • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
  • suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.

Pe dosarul plic care contine documentele de mai sus trebuie sa fie scris numele, prenumele candidatului, titlul lucrării de licență,  îndrumătorul, specializarea.

 

Procedura de susţinere a examenului de licenţă sesiunea februarie 2019

 

Tematica de licenta

Specializarea Stiinta Mediului- linia romana

Specializarea Ingineria Mediului

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

 

Ghid pentru elaborarea lucrarii de licenta

Ghid pentru elaborarea lucrării de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (3 ani)

Ghid pentru elaborarea proiectului de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (4 ani)

RREFERAT pentru evaluarea lucrării/proiect de LICENŢĂ

FISA DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA/DISERTATIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENŢĂ

Anunțuri FSIM

Evenimente recente