Examenul de licenta, sesiunea februarie 2018

EXAMENUL DE LICENTA, SESIUNEA FEBRUARIE 2018

 Proba scrisă,  5 februarie 2018, ora 10,00, sala A1.17

ORDINEA DE INTRARE LA PROBA SCRISA A EXAMENULUI DE LICENTA SESIUNEA FEBRUARIE 2018

Susținerea lucrării de licenţă, 7 februarie 2018, ora 10,00, sala A1.17

 

Procedura de susţinere a examenului de licenţă sesiunea februarie 2018

 

Dosarul de înscriere (dosar plic de carton) la examenul de licenţă trebuie să conţină

  • cerere tip de înscriere la examenul de licenta (se listeaza fata verso);
  • declaratie tip de inscriere la exmenul de licenta;
  • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
  • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
  • două fotografii tip buletin de identitate;
  • atestat de competenţă lingvistică;
  • lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
  • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
  • suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.

 

Tematica de licenta

Specializarea Stiinta Mediului- linia romana

Specializarea Ingineria Mediului

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

 

Ghid pentru elaborarea lucrarii de licenta

Ghid pentru elaborarea lucrării de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (3 ani)

Ghid pentru elaborarea proiectului de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (4 ani)

RREFERAT pentru evaluarea lucrării/proiect de LICENŢĂ

FISA DE EVALUARE A LUCRARII DE LICENTA/DISERTATIE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENŢĂ ŞI MASTERAT

Anunțuri FSIM

Evenimente recente