Examenul de licenta, sesiunea, iulie 2019

Examenul de licență, sesiunea, iulie 2019

Rezultatele examenului de licență, sesiunea iulie 2019

Specializarea Știința Mediului

Specializarea Știința Mediului Sf Gheorghe – linia maghiară

Specializarea Ingineria Mediului

 

PROGRAMARE SUSȚINERE LUCRARE DE LICENŢĂ

Specializarea STIINȚA MEDIULUI

Specializarea STIINȚA MEDIULUI SF. GHEORGHE

Specializarea INGINERIA MEDIULUI

 

Dosarul de înscriere (dosar plic pe care să fie scris numele, prenumele candidatului, titlul lucrării de licență,  îndrumătorul, specializarea)  la examenul de licență trebuie să conțină

  • – cererea tip și declarația de înscriere ( se listează și se completează fața /verso) ;
  • – diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
  • – certificatul de naştere (original și copie xerox pentru certificarea conformității cu originalul) sau în copie legalizată;
  • – două fotografii tip buletin de identitate;
  • – atestat de competenţă lingvistică;
  • – lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • – dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

 

Tematica de licență

Specializarea Stiinta Mediului – linia romana

Specializarea Stiinta Mediului – linia maghiara

Specializarea Ingineria Mediului

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente