Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 22. 06. 2020 – ORA 12,00

 Susținerea examenului de licență: 29, 30 iunie 2020

 Dosarele de înscriere la examenul de licență trebuie să conțină

 • Cererea tip și declarația de înscriere, anexa 2(se găsesc pe site sau la Secretariat, cererea se listează și se completează fața /verso) ;
 • – diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 • – cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • – două fotografii tip buletin de identitate;
 • atestat/certificat de competență lingvistică;
 • – lucrarea de licență,format fizic și format electronic, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;
 • – dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 • – dosar plic pe care să fie scris numele, prenumele candidatului, titlul lucrării de licență,  îndrumătorul, specializarea.

Proba scrisă de la examenul de finalizare a studiilor a fost eliminată.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluarii cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență

 

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor să fie în luna septembrie a anului în curs.

 

TEMATICA DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2020

Specializarea Știința Mediului linia română

Specializarea Știința Mediului linia maghiară

Specializarea Ingineria Mediului

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI (FȘIM)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENȚĂ (UBB)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UBB, ÎN CONDIȚIILE STĂRII DE URGENȚĂ INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Anunțuri FSIM

 • Examene și colocvii

  PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR SEMESTRU II, AN UNIVERSITAR 2019-2020 Platforma on-line pe care se va desfășura examenul și modalitatea de accesare a acesteia, va fi …
 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. …
 • Evaluarea prestației didactice de către studenți

   Vă aducem la cunoștință că evaluarea prestației didactice de către studenți,  în semestrul II al anului universitar 2019-2020, se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ …
 • Examen de disertație, sesiunea iulie 2020

  Examen de disertație sesiunea iulie 2020   ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 06. 2020 – 23. 06. 2020 (ora …
 • Burse ERASMUS studenti

  Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului   Rezultate selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2020-2021 , …
 • Programul ”Euro 200”

  “Euro 200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Termenul de depunere a …

Evenimente recente

 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. Alexandru Ozunu    Locul de întâlnire: platforma GoToMeeting Meeting id:427-994-037    
 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …