Államvizsga Tematika Környezettudomány 2016 Június

Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök

Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest

Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest

Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Taylor,B.,1993,Állatatlasz,Guliver Kiadó,Budapest

Endrédi,L.,2000,Biológiai vizsgállatok,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

 

Ökológia-közösségi környezettan-biotóp, biocönózis, szukcesszió, ökoszisztéma, a fajok biotóphűsége

Both,N.,Csorba,F,L.,1999,Ökológiai példatár I-II,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Kárász,I.,1990,Ökológia és környezetvédelmi alapismeretek,Tanári segédkönyv KTM-Typotex Kft Budapest

Kárász,I.,1992,Ember és környezete-Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok-Nemzeti Szakképzési Intézet,Budapest

Száraz,P.,1987,Ökológiai zsebkönyv,Gondolat,Budapest

Fekete,G.,1981,Az ökológiai niche-in Hortobágyi,T.,Simon,T.,-szerk-Növényföldrajz és ökológia, Tankönyvkiadó Budapest

 

Radiaoktív izotopok és sugárzások fajtái, jellemzői, forrásai

Kanyar Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András, (2004)

Radioökológia és környezeti suárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

 

MechanikaKinematika, dinamika, sztatika, Munka és Energia, Általános tömegvonzás, Szilárdságtan, Nyugvó és áramló folyadékok és gázak. (Környezetfizikai alapok).

Szalay Béla, (1982), FIZIKA, Muszaki Könyvkiadó, Budapest

 

A folyók hidrológiája

Pándi G. (2003), Hidrológia, I kötet, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár

Pándi G.(2009), Folyékony halmazállapotú kontinentális vizek, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Serban Gh., Batinas R.H. , Notiuni practice de hidrologie generala, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj

Sorocovschi V., 2002, Hidrologia uscatului I, II, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Stef V., Costea M. (2009): Hidrologie aplicata, Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu

 

Környezeti hatásvizsgálat

Barótfi, I., (2000) Környezettehnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (10 fejezet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html

Rédey Ákos, Módi Mihály, Tamaska László (2002), Környezetállapot-értékelés, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém (15-26 oldal)

http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Korponai%20J%C3%A1nos/k%C3%B6rnyzetallpot,%20hatastanulm%C3%A1ny/kornyezetallapot_ertekeles_VE.pdf

Kerényi Attila, (1995), Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 

A hulladékok ártalmatlanitási folyamati: égetés, pirolizis, komposztálás

Barótfi, I., (2000) Környezettehnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (5 fejezet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html

Kerényi Attila, (1995), Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

Réti, K., (2013), Hulladékgazdálkodás – egyetemi jegyzet, Környezettudomány és Környezetmérnki Kar, Kolozsvár

 

Államvizsga Tematika Környezettudomány 2016 Június

Hirek és események

 • GÓLYATÁBORT

  A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar megszervezi második alkalommal a GÓLYATÁBORT a hunyad megyei Nagybáron, 2017 október 13-15 között! A tábor minden olyan első éves gólyának …
 • Licensz 2017 – tematika

    Államvizsga Tematika Környezettudomány 2017 Július Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest …
 • “Marcian Bleahu” Tantargyverseny

  A környezettudományi és környezetmérnöki Kar, a “BABEŞ-BOLYAI” TUDOMÁNYEGYETEM egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, felhívja Önöket, hogy vegyenek részt a „Marcian Bleahu” tantárgyversenyen. Ez a verseny …
 • FELVÉTELI- JULIUS 2019

  SZAKOK ÉS A MEGHIRDETETT HELYEK SZÁMA ALAPKÉPZÉS, 2019 FELVÉTELI KALENDÁRIUM ALAPKÉPZÉS Július – 2019 BA FELIRATKOZÁSHOZ ÉS A HELYEK ELFOGLALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 2019-as FELVÉTELI ALAPKÉPZÉS …
 • GÓLYATÁBORT

  A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar megszervezi második alkalommal a GÓLYATÁBORT a hunyad megyei Nagybáron, 2017 október 13-15 között! A tábor minden olyan első éves gólyának …