Államvizsga Tematika Környezettudomány 2016 Június

Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök

Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest

Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest

Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

Taylor,B.,1993,Állatatlasz,Guliver Kiadó,Budapest

Endrédi,L.,2000,Biológiai vizsgállatok,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest

 

Ökológia-közösségi környezettan-biotóp, biocönózis, szukcesszió, ökoszisztéma, a fajok biotóphűsége

Both,N.,Csorba,F,L.,1999,Ökológiai példatár I-II,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest

Kárász,I.,1990,Ökológia és környezetvédelmi alapismeretek,Tanári segédkönyv KTM-Typotex Kft Budapest

Kárász,I.,1992,Ember és környezete-Ökológiai és környezetvédelmi terepgyakorlatok-Nemzeti Szakképzési Intézet,Budapest

Száraz,P.,1987,Ökológiai zsebkönyv,Gondolat,Budapest

Fekete,G.,1981,Az ökológiai niche-in Hortobágyi,T.,Simon,T.,-szerk-Növényföldrajz és ökológia, Tankönyvkiadó Budapest

 

Radiaoktív izotopok és sugárzások fajtái, jellemzői, forrásai

Kanyar Béla, Béres Csilla, Somlai János, Szabó S. András, (2004)

Radioökológia és környezeti suárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém

 

MechanikaKinematika, dinamika, sztatika, Munka és Energia, Általános tömegvonzás, Szilárdságtan, Nyugvó és áramló folyadékok és gázak. (Környezetfizikai alapok).

Szalay Béla, (1982), FIZIKA, Muszaki Könyvkiadó, Budapest

 

A folyók hidrológiája

Pándi G. (2003), Hidrológia, I kötet, Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár

Pándi G.(2009), Folyékony halmazállapotú kontinentális vizek, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Serban Gh., Batinas R.H. , Notiuni practice de hidrologie generala, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj

Sorocovschi V., 2002, Hidrologia uscatului I, II, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj

Stef V., Costea M. (2009): Hidrologie aplicata, Ed. Univ. Lucian Blaga, Sibiu

 

Környezeti hatásvizsgálat

Barótfi, I., (2000) Környezettehnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (10 fejezet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html

Rédey Ákos, Módi Mihály, Tamaska László (2002), Környezetállapot-értékelés, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém (15-26 oldal)

http://ttmk.nyme.hu/fldi/Documents/Korponai%20J%C3%A1nos/k%C3%B6rnyzetallpot,%20hatastanulm%C3%A1ny/kornyezetallapot_ertekeles_VE.pdf

Kerényi Attila, (1995), Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

 

A hulladékok ártalmatlanitási folyamati: égetés, pirolizis, komposztálás

Barótfi, I., (2000) Környezettehnika, Mezőgazda Kiadó, Budapest (5 fejezet) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kornyezettechnika-eloszo/adatok.html

Kerényi Attila, (1995), Általános környezetvédelem, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged

Réti, K., (2013), Hulladékgazdálkodás – egyetemi jegyzet, Környezettudomány és Környezetmérnki Kar, Kolozsvár

 

Államvizsga Tematika Környezettudomány 2016 Június

Hirek és események

 • Licensz 2017 – tematika

    Államvizsga Tematika Környezettudomány 2017 Július Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest …
 • Tanevnyito Magyar Tagozat 2016

 • FELVÉTELI – SZEPETMBERI 2016

  Szepetmberi felvételi   Ha érdekel, hogy mi történik a környezeteddel akkor itt a helyed! Ingyenes, államilag támogatott helyek várnak!Legyél te is a csapatunk tagja és …
 • AZ OKTATÓI TEVÉKENYSÉG online KIÉRTÉKELÉSE

  Nappali képzés I-II. év alapképzés  2016. május 9 –29. I. év mesterképzés 2016. május 9 –29. Végzos évfolyamok 2016. április 18. – május 15. A kiértékelési idoszak …
 • GÓLYATÁBOR

  A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar megszervezi az első GÓLYATÁBORT a kolozs megyei Jósikfalván, 2016 október 14-16 között! A tábor minden olyan első éves gólyának szól, …