Kutatói központok

A fenntarthatóság és a magas teljesitményű számitásokon alapulo katasztrófák menedzsmentjének Kutatási Intézete

Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) reprezintă o unitate de cercetare, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin transformarea prin includere a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor (acreditat intern UBB), funcţionând în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Misiunea ISUMADECIP

Institutul funcţionează ca unitate de cercetare a cauzelor diverselor tipuri de dezastre, a efectelor acestora din perspectiva sustenabilităţii, a strategiilor de răspuns adecvate, a efectelor pe termen scurt, mediu şi lung asupra populaţiei, economiei şi mediului, de simulare a dezastrelor şi de elaborare a propunerilor de strategii globale de management sustenabil pentru diferite tipuri de dezastre. Institutul va asigura derularea de cercetari colaborative la nivelul universităţii.

Scopul ISUMADECIP

Sprijinirea sistemului decizional regional, naţional şi internaţional, servind ca o bază pentru managementul sustenabil al dezastrelor, inclusiv evaluarea riscurilor, prin fuziunea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice de management al dezastrelor, crearea de noi domenii academice în prevenirea şi reducerea daunelor produse de catastrofe, precum şi formarea de specialişti în domeniu.

Activităţi ISUMADECIP

 • investigarea informaţiilor existente despre dezastrele naturale şi tehnologice, în toate etapele de management al acestora;
 • realizarea unei baze dinamice şi organizate de resurse şi instrumente pentru a fi utilizate de către administraţia publică, structuri de răspuns, experţi şi profesionişti, studenţi şi populaţie;
 • iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru profesori, studenţi, cercetători, practicieni şi administratori, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor acestora în managementul dezastrelor;
 • realizarea unor materiale educaţionale pe aspecte ştiinţifice, umane şi sociale ale managementului dezastrelor şi contramăsuri custom essays regionale, efectuarea de studii şi cercetări legate de constituirea de reţele de informaţii de bază pentru comunicare şi asistenţă în caz de dezastre;
 • utilizarea rezultatelor obţinute pentru educarea comunităţilor şi dezvoltarea rezilienţei acestora.

ORGANIGRAMA ISUMADECIP

 

Katasztrófák Menedzsmentjének Kutatói Központja

Entitate care funcţionează în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (înfiinţat prin Hotărârea Senatului din 31.10.2005, înregistrată cu nr. 20317/11.11.2005), fiind înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului nr. 104/15.12.2009 cu competenţe în elaborarea RM, RIM, BM, RA, RS, EA.

Detalii și noutăți se găsesc pe site-ul CCMD – http://centre.ubbcluj.ro/ccmd 

 

Activităţile Centrului

 • Activităţi pentru implementarea, dezvoltarea şi exploatarea facilităţilor şi serviciilor
  • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind amplasamentul agenţilor economici ce prezintă riscuri şi hazarduri deosebite,
  • realizarea şi înnoirea permanentă a unei baze de date privind accidentele industriale din regiune.
 • Activităţi de formare perfecţionare a resurselor umane implicate în realizarea facilităţilor şi serviciilor
  • activităţi de training ştiinţific şi industrial – formarea de formatori pentru elaborarea studiilor şi rapoartelor de evaluare şi management al riscurilor tehnologice,
  • activităţi de instruire pe termen scurt şi mediu (formare continuă) – cursuri postuniversitare, mobilităţi în reţea şi în reţeaua virtuală.
 • Studii de fezabilitate
 • Modele şi metode noi de evaluare şi management a riscurilor şi dezastrelor antropice
 • Suporturi de curs, manuale
 • Elaborarea de propuneri şi implementarea proiectelor de cercetare
 • Coordonarea lucrărilor de licenţă şi masterat a studenţilor de la specializările domeniului de Ingineria Mediului (nivel licenţă) şi Evaluarea Riscului şi Securitatea Mediului (nivel master).

Hirek és események

 • GÓLYATÁBORT

  A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar megszervezi második alkalommal a GÓLYATÁBORT a hunyad megyei Nagybáron, 2017 október 13-15 között! A tábor minden olyan első éves gólyának …
 • Licensz 2017 – tematika

    Államvizsga Tematika Környezettudomány 2017 Július Állattan-gerincesek törzse-halak, kétéltüek, hüllők, madarak, emlősök Dudich,E.,Loksa,I.,1971,Állatrendszertan,Tankönyvkiadó,Budapest Fábián,Gy.,1977,Állattan,Mezőgazdasági Kiadó,Budapest Oláh,Zs.,1997,Biológia,I,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest Székely,P.,1989,A Föld állatvilága,Nemzeti Tankönyvkiadó,Budapest Varga,Zs.,1998,Állatismeretek,Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest …
 • “Marcian Bleahu” Tantargyverseny

  A környezettudományi és környezetmérnöki Kar, a “BABEŞ-BOLYAI” TUDOMÁNYEGYETEM egyik legmodernebb és legdinamikusabb kara, felhívja Önöket, hogy vegyenek részt a „Marcian Bleahu” tantárgyversenyen. Ez a verseny …
 • FELVÉTELI- JULIUS 2019

  SZAKOK ÉS A MEGHIRDETETT HELYEK SZÁMA ALAPKÉPZÉS, 2019 FELVÉTELI KALENDÁRIUM ALAPKÉPZÉS Július – 2019 BA FELIRATKOZÁSHOZ ÉS A HELYEK ELFOGLALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK 2019-as FELVÉTELI ALAPKÉPZÉS …
 • GÓLYATÁBORT

  A Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar megszervezi második alkalommal a GÓLYATÁBORT a hunyad megyei Nagybáron, 2017 október 13-15 között! A tábor minden olyan első éves gólyának …