Informatii utile practica

PRACTICĂ STUDENȚI AN UNIVERSITAR 2018- 2019

VARIANTE DE PRACTICĂ

Practică în cadrul proiectului „Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!”

Perioada de desfășurare: decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2019

Numar studenți: 25 (5 – SM2; 10 IM3; 3 – GPM1; 2 – CMSE1; 5 ERSM1)

Ore aferente stagiului: 80, respective 90 în funcție de specializare

Descriere: Practica se desfășoară la partenerii de practică din cadrul proiectului (Farmec S.A, Napolact S.A., Centrul de Mediu și Sănătate S.A. Rosal S.A. și ICIA), fiecarui partener fiindu-i atribuiți 5 studenți.

 

Aplicația practică de teren – Complex UBB Baru-Mare (jud. Hunedoara)

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019

Numar studenți: 45-50

Ore aferente stagiului: 40

Descriere: practică de teren cu cazare la Complexul UBB de la Baru (jud. Hunedoara) și deplasare cu autocar la obiective tematice de interes profesional din împrejurimi

Coordonator: Conf. dr. Liviu Muntean;

Responsabili de practică: Ș.l. dr. Vlad Măcicășan; Ș.l. dr. Viorel Arghiuș; Ș.l. dr. Nicolae Ajtai

Costurile estimative: 150-200  lei /student (transport și o parte din taxe obiective)

Transport: Tabita Tour Bistrița, autocar 59 locuri (***);

Cazare: Baza de cazare a UBB Baru Mare 

 Masă: fiecare student în regim propriu

Traseul general al aplicaţiei practice

Ziua 1 – Luni 13 mai 2019 – Cluj-Napoca ® Turda ® Alba-Iulia ® Sebeș/Râpa Roșie ® Hațeg (Geoparcul Dinozaurilor, Rezervația de Zimbri) → Baru Mare

Ziua 2 – Marţi 14 mai 2019 – Baru Mare ® Petroșani ® Zona exploatărilor miniere ale Văii Jiului, Stațiunea Parâng, Telescaun → Baru Mare

Ziua  3 – Miercuri 15 mai 2019 → Crivadia (Cheile Crivadiei) → Peștera Bolii → Baru Mare/ măsurători meteo staționare (baza de cazare)

Ziua 4 – Joi 16 mai 2019 – Baru Mare → Baraj Gura Apelor/Parcul Natural Retezat ® Baru Mare

Ziua 5 – Vineri 17 mai 2019 – Baru Mare → Sarmizegetusa Regia/Orăștioara de Sus/Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina → Călan ®Deva ® Brad (Muzeul Aurului) ®  Cluj-Napoca + Colocviu de practică

 

 Practică de cercetare în laboratoare

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019

Numar studenți: 21-27

Ore aferente stagiului: 40

Descriere: Practica de cercetare se desfasoara in laboratoarelor din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului

Laboratorul de Fizică – Responsabil: lector dr. Mircea Anton (4 studenți)

Laboratorul de Analize de Mediu – Responsabil: dr. Carmen Roba (5-7 studenți)

Laboratorul de Încercări Radon Constantin Cosma – Responsabil: Dr. Alexandra Cucoș (5 studenți)

Laboratorul de Chimie – coordonator: Conf. dr. Simion Beldean-Galea (5-6 studenți an II SM, An III IM, masterat)

Laboratorul ISUMADECIP – coordonator: Dr. Horațiu Ștefănie (3 studenți, an 3, specializarea Ingineria mediului; Master ERSM 1)

 

 Practică la operatori economici 

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019 și în perioada de vară destinată practicii (01.07.2019 – 14.07.2019) sau oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu partenerul de practică)

Numar studenți: 25-30

Ore aferente stagiului: 40, 80, 90 în funcție de modul de efectuare a stagiului:

 • 2 stagii a câte 40 ore – unul în săptămâna 13-17 mai 2019 și unul în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
 • Un stagiu a 40 de ore în săptămâna 13-17 mai 2019 și unul de 50 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)
 • Un stagiu de 80 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
 • Un stagiu de 90 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)

 Responsabili: lector dr. Dorin Manciula, conf. dr. Mălina Petrescu-Mag

 

Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, instituții, ONG-uri) certificat de către conducătorul, reprezentantul legal al entității respective

Condiție: stagiu în domeniul mediului sau domenii care vizează aspecte de mediu  

Ore aferente stagiului: cel puțin nr. de ore prevăzut în planul de învățământ la disciplina Practica pe care o substituie (80 ore – domeniul știința mediului, licență și masterat; 90 de ore – domeniul ingineria mediului, licență și masterat)

Perioada de desfășurare: oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu entitatea gazdă)

 Responsabil: Conf. dr. Nicoleta Brișan

 

MENTIUNI

 • Oricare din variantele propuse sunt valabile și în cazul studenților audienți la disciplina Practică
 • Dacă stagiul de practică a fost realizat (în baza unei convenții de practică) însă studentul nu s-a prezentat la colocviu pentru evaluare, se recunoaște practica efectuată, studentul având obligația a se prezenta doar la evaluare
 • Numărul de studenți care au în planul de învățământ Practică, distribuiți pe specializări sunt:

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A PRACTICII

Prodecan responsabil practică,

Conf. dr. Nicoleta BRIȘAN

Anunțuri FSIM

 • Programul ”Euro 200”

  “Euro 200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare. Termenul de depunere a …
 • Ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării PC

  INFORMARE STUDENTI  HOTĂRÂRE  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.5479 (30.03.2020) NORME DE APLICARE A HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 5479/30.03.2020 PUNCTUL NR.3 (31.03.2020) LISTE BENEFICIARI AJUTOR FINANCIAR …
 • Liste burse semestru II, an universitar 2019-2020

  Burse semestrul II, an universitar 2019-2020   Lista cu studenții beneficiari ai bursei de PERFORMANTA pe semestrul II, anul universitar 2019-2020 Lista cu studenții beneficiari …
 • ALEGERI DECAN FSIM

  CANDIDAȚI LA FUNCȚIA DE DECAN LA FACULATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI AJTAI  NICOLAE BOCOȘ BINȚINȚAN-VICTOR MIHĂIESCU RADU
 • Burse ERASMUS staff

  MOBILITĂȚILE ERASMUS+ DE PREDARE ȘI TRAINING   Informarea privind posibilitatea exteinderii perioadei de realizare a mobilitatilor ERASMUS   Reprogramarea mobilităților ERASMUS incoming și outgoing   …
 • Admitere Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, NIVEL LICENȚĂ, sesiunea iulie 2020

  Oferta educațională pentru admitere, sesiunea iulie 2020 Criteriile de selecție Calendarul admiterii, iulie 2020 Acte necesare la concursul de admitere nivel licență, iulie 2020 Regulamentul …

Evenimente recente

 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …
 • ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu”

  ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu”

  ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu” 22.06.2020 – 25.06.2020 Școala de vară cu titlul “Educație științifică pentru mediu” se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, prin implicare …