Informatii utile practica

 INFORMAȚII PRACTICĂ VARĂ STUDENȚI

Practica de vară 2018, în cuantumul de ore prevăzut în planul de învățământ al fiecărei specializări și rămase după practica de primăvară*,  poate fi efectuată în următoarele variante:

Stagiu de practică la parteneri (operatori economici/instituții/societăți, ONG-uri) identificați de către student.

Stagiu de practică la parteneri (operatori economici/instituții/societăți, ONG-uri) propuși de către facultate:

– Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Cluj-Napoca

– Garda de Mediu Maramureș, Baia Mare

– Rosal Grup, Cluj-Napoca

– Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Cluj, Cluj-Napoca

– World Wide Fund for Nature (WWF România)

Practică de cercetare în laboratoare

– Laborator Analize de Mediu

– Laborator Încercări Radon Constantin Cosma

– La Institutul de Chimie Raluca Ripan

Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, ONG-uri)

– Ex. BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ

– WWF România

– sau alți parteneri identificați de către studenți

Participare la școli de vară, proiecte

 

Aplicație practică de teren (detalii… )


*Cei care au efectuat practica de primăvară (07 – 11.05.2018), în una din cele 2 variante, itinerantă sau la operatori/instituții, au efectuate deja un număr de 40 de ore de practică

 

PROCEDURA URMATĂ PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Studentul va alege una dintre variantele de practică menționate

2. Va înainta o cerere (Cerere în vederea efectuării stagiului de practică) la Secretariatul facultății pentru aprobarea variantei de practică aleasă. În cerere vor fi precizate:

 • datele de identificare ale studentului – varianta de practică care se dorește a fi efectuată – în cazul variantei 3:
 • denumirea laboratorului de cercetare – în cazul variantelor 1, 2, 4 și 5:
 • denumirea operatorului economic/instituției/societății, ONG-ului, școlii de vară, proiectului
 • obiectul de activitate al operatorului/instituției/societății, respectiv tematica școlii de vară, proiectului
 • adresa unde se va efectua stagiul de practică (acolo unde este cazul)
 • reprezentantul legal al operatorului economic/instituției/societății, respectiv coordonatorul proiectului

3 . Pe baza cererii:

 • Pentru varianta 6: va fi comunicat acceptul odată cu depunerea cererii (în limita celor 45 de locuri disponibile) dar numai cu condiția achitării sumei aferente practicii .
 • Pentru varianta 3: va fi comunicat acceptul după finalizarea termenului limită de înscriere stabilit (până la data de 22 iunie 2018)
 • Pentru operatori economici/instituții/societăți/ONG-uri (variantele 1 și 2), va fi eliberată o convenție de practică, în 3 exemplare;
 • Pentru școli de vară/proiecte (varianta 5), nu este necesară convenția, dovada efectuării numărului de ore echivalent stagiului de practică va fi făcută printr-o adeverință semnată de către coordonatorul/responsabilul școlii de vară/proiectului.

4. Depunerea cererilor la Secretraiatul FȘIM se va face până la data de: 22 IUNIE 2018 (ora 12)

5.  După efectuarea stagiului de practică, pentru evaluare și notarea finală, studentul se va prezenta la colocviul de practică, stabilit în funcție de varianta de practică:

 •  Pentru variantele 3 și 6: ultima zi a practicii în laborator, respectiv ultima zi a aplicației (pe traseu)
 •  Pentru variantele 1,2, 4 și 5: în sesiunea de vară (11.06 – 01.07.2018), respectiv sesiunea de restanțe (03.09 – 09.09.2018) la o data care va fi comunicată la avizer și pe site-ul facultății

6. Studentul va prezenta la colocviu, caietul de practică și, la variantele unde există, un exemplar din convenția de practică, semnat și ștampilat de către operatorul economic/instituția/societatea/ ONG-ul partener de practică.

7. Evaluarea va fi făcută de către cadrele didactice desemnate responsabile de practică

 

REGULAMENTE DE PRACTICĂ

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE A STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

 

Mențiuni:

 • Oricare din variantele propuse sunt valabile și în cazul studenților audienți la disciplina Practică
 • Dacă stagiul de practică a fost realizat (în baza unei convenții de practică) însă studentul nu s-a prezentat la colocviu pentru evaluare, stagiul efectuat este recunoscut ca practică, studentul având obligația a se prezenta doar la evaluare.
 • Se recunoaște ca stagiu de practică (40 de ore) aplicația practică a studenților la Instituțiile Europene de la Bruxelles.

 

Prodecan responsabil Practică,

   Conf.dr. Nicoleta BRIȘAN

 nicoleta.brisan@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …
 • Admitere nivel master, sesiunea septembrie 2018

  Admitere nivel master, sesiunea septembrie 2018

  ADMITERE NIVEL MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 Oferta educațională a Facultății de Știința și Ingineria Mediului, pentru anul universitar 2018 – 2019 Numarul de locuri admitere master Criteriile de selectie a candidatilor pentru toate specializarile  Calendarul admiterii, septembrie 2018 Acte necesare la admitere, …
 • Admitere nivel licenta, sesiunea septembrie 2018

  Admitere nivel licenta, sesiunea septembrie 2018

  ADMITERE NIVEL LICENTA SESIUNEA SEPTEMBRIE  2018   Numarul de locuri la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, sesiunea septembrie 2018 Criteriile de selectie a candidatilor pentru toate specializarile  Calendarul admiterii, septembrie 2018 Actele necesare la concursul de admitere nivel licenta …