Informatii utile practica

 INFORMAȚII PRACTICĂ VARĂ STUDENȚI

Practica de vară 2018, în cuantumul de ore prevăzut în planul de învățământ al fiecărei specializări și rămase după practica de primăvară*,  poate fi efectuată în următoarele variante:

Stagiu de practică la parteneri (operatori economici/instituții/societăți, ONG-uri) identificați de către student.

Stagiu de practică la parteneri (operatori economici/instituții/societăți, ONG-uri) propuși de către facultate:

– Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Cluj-Napoca

– Garda de Mediu Maramureș, Baia Mare

– Rosal Grup, Cluj-Napoca

– Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice (OSPA) Cluj, Cluj-Napoca

– World Wide Fund for Nature (WWF România)

Practică de cercetare în laboratoare

– Laborator Analize de Mediu

– Laborator Încercări Radon Constantin Cosma

– La Institutul de Chimie Raluca Ripan

Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, ONG-uri)

– Ex. BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ

– WWF România

– sau alți parteneri identificați de către studenți

Participare la școli de vară, proiecte

 

Aplicație practică de teren (detalii… )


*Cei care au efectuat practica de primăvară (07 – 11.05.2018), în una din cele 2 variante, itinerantă sau la operatori/instituții, au efectuate deja un număr de 40 de ore de practică

 

PROCEDURA URMATĂ PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. Studentul va alege una dintre variantele de practică menționate

2. Va înainta o cerere (Cerere în vederea efectuării stagiului de practică) la Secretariatul facultății pentru aprobarea variantei de practică aleasă. În cerere vor fi precizate:

 • datele de identificare ale studentului – varianta de practică care se dorește a fi efectuată – în cazul variantei 3:
 • denumirea laboratorului de cercetare – în cazul variantelor 1, 2, 4 și 5:
 • denumirea operatorului economic/instituției/societății, ONG-ului, școlii de vară, proiectului
 • obiectul de activitate al operatorului/instituției/societății, respectiv tematica școlii de vară, proiectului
 • adresa unde se va efectua stagiul de practică (acolo unde este cazul)
 • reprezentantul legal al operatorului economic/instituției/societății, respectiv coordonatorul proiectului

3 . Pe baza cererii:

 • Pentru varianta 6: va fi comunicat acceptul odată cu depunerea cererii (în limita celor 45 de locuri disponibile) dar numai cu condiția achitării sumei aferente practicii .
 • Pentru varianta 3: va fi comunicat acceptul după finalizarea termenului limită de înscriere stabilit (până la data de 22 iunie 2018)
 • Pentru operatori economici/instituții/societăți/ONG-uri (variantele 1 și 2), va fi eliberată o convenție de practică, în 3 exemplare;
 • Pentru școli de vară/proiecte (varianta 5), nu este necesară convenția, dovada efectuării numărului de ore echivalent stagiului de practică va fi făcută printr-o adeverință semnată de către coordonatorul/responsabilul școlii de vară/proiectului.

4. Depunerea cererilor la Secretraiatul FȘIM se va face până la data de: 22 IUNIE 2018 (ora 12)

5.  După efectuarea stagiului de practică, pentru evaluare și notarea finală, studentul se va prezenta la colocviul de practică, stabilit în funcție de varianta de practică:

 •  Pentru variantele 3 și 6: ultima zi a practicii în laborator, respectiv ultima zi a aplicației (pe traseu)
 •  Pentru variantele 1,2, 4 și 5: în sesiunea de vară (11.06 – 01.07.2018), respectiv sesiunea de restanțe (03.09 – 09.09.2018) la o data care va fi comunicată la avizer și pe site-ul facultății

6. Studentul va prezenta la colocviu, caietul de practică și, la variantele unde există, un exemplar din convenția de practică, semnat și ștampilat de către operatorul economic/instituția/societatea/ ONG-ul partener de practică.

7. Evaluarea va fi făcută de către cadrele didactice desemnate responsabile de practică

 

REGULAMENTE DE PRACTICĂ

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE A STUDENŢILOR DE LA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

 

Mențiuni:

 • Oricare din variantele propuse sunt valabile și în cazul studenților audienți la disciplina Practică
 • Dacă stagiul de practică a fost realizat (în baza unei convenții de practică) însă studentul nu s-a prezentat la colocviu pentru evaluare, stagiul efectuat este recunoscut ca practică, studentul având obligația a se prezenta doar la evaluare.
 • Se recunoaște ca stagiu de practică (40 de ore) aplicația practică a studenților la Instituțiile Europene de la Bruxelles.

 

Prodecan responsabil Practică,

   Conf.dr. Nicoleta BRIȘAN

 nicoleta.brisan@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

 • ZIUA MONDIALA A MEDIULUI 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj- Napoca în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj organizează în data de 5 …
 • Programare examene semestrul II, an universitar 2017-2018

  Programarea EXAMENELOR, semestrul II, an universitar 2017-2018 Programarea EXAMENELOR LICHIDARI DE CREDITE, semestrul II, an universitar 2017-2018 Programarea colocvilor ani neterminali semestrul II, an universitar …
 • Roundtable on: Land Grabbing In The Post – Socialist Era

  Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului va invita la masa rotunda: Land Grabbing In The Post – Socialist Era Prezinta: Suzanne Verhoog, Universitatea din Amsterdam …
 • Concursul ”Tabăra Universității Babeș-Bolyai”

  TABĂRA UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI Concursul “Tabăra Universității Babeș-Bolyai” se desfășoară la Universitatea Babeș-Bolyai și se adresează  studenților cu rezultate deosebite din Universitatea noastră, cu scopul de …
 • Examenul de disertatie, sesiunea iulie 2018

  Examenul de disertatie, sesiunea iulie 2018   Datele examenului de disertație sesiunea iulie 2018 Inscrierea la examenul de disertatie 12 – 25 iunie 2018 Susţinerea …
 • Examenul de licenta, sesiunea iulie 2018

  Examenul de licenta, sesiunea, iulie 2018 Datele examenului de licenţă sesiunea iulie 2018 Inscrierea la examenul de licenta: 12 – 25 IUNIE 2018  Proba scrisa: 2 IULIE …

Evenimente recente

 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …
 • Admitere nivel master, sesiunea iulie 2018

  Admitere nivel master, sesiunea iulie 2018

  ADMITERE NIVEL MASTER SESIUNEA IULIE  2018 Oferta educațională a Facultății de Știința și Ingineria Mediului, pentru anul universitar 2018 – 2019 Numarul de locuri admitere master, sesiunea iulie 2018 Criteriile de selectie a candidatilor pentru toate specializarile  Calendarul admiterii, iulie 2018 Acte …
 • Admitere nivel licenta, sesiunea iulie 2018

  Admitere nivel licenta, sesiunea iulie 2018

  ADMITERE NIVEL LICENTA SESIUNEA IULIE  2018   Oferta educațională a Facultății de Știința și Ingineria Mediului, pentru anul universitar 2018 – 2019 Criteriile de selectie a candidatilor pentru toate specializarile  Calendarul admiterii, iulie 2018 Actele necesare la concursul de admitere …