Informatii utile

VARIANTE DE PRACTICĂ  ANUL UNIVERSITAR 2017- 2018

 

I. APLICATIE PRACTICA DE TEREN COMPLEX  UBB BARU MARE (JUD. HUNEDOARA )

Perioada de desfășurare: 7 – 11 mai 2018

Numarul de studenți: 55

Ore aferente stagiului: 40

Descriere: practică de teren cu cazare la Complexul UBB de la Baru (jud. Hunedoara) și deplasare cu autocar la obiective tematice de interes profesional din împrejurimi

 Masă: fiecare student în regim propriu

Costurile estimative: 150  lei /student (transport) + cca 30 lei intrări obiective, telescaun + bani de masă în regim propriu

Transport: Tabita Tour Bistrița, autocar 59 locuri (***);

Cazare: Baza de cazare a UBB Baru Mare

 Coordonatori de practică:

Conf. dr. Nicoleta Brișan: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro;

Conf. dr. Liviu Muntean: liviu.muntean@ubbcluj.ro.

TRASEUL APLICATIEI PRACTICE

Ziua 1 – Luni 7 mai 2018 – Cluj-Napoca → Turda → Sebeș → Simeria (Marmosim)→ Hațeg (Geoparcul Dinozaurilor, Rezervația de Zimbri) → Baru Mare

Ziua 2 – Marţi 8 mai 2018 – Baru Mare → Petroșani → Zona exploatărilor miniere ale Văii Jiului → Stațiunea Parâng, Telescaun → Baru Mare

Ziua  3 – Miercuri 9 mai 2018 → Crivadia (Cheile Crivadiei) → Peștera Bolii → Baru Mare

Ziua 4 – Joi 10 mai 2018 – Baru Mare → Baraj Gura Apelor/Parcul Natural Retezat → Baru Mare

Ziua 5 – Vineri 11 mai 2018 – Baru Mare → Sarmizegetusa Regia/Orăștioara de Sus → Alba-Iulia → Cluj-Napoca + Colocviu de practică

II. PRACTICA DE CERCETARE IN LABORATOARE

Perioada de desfășurare: 7-11 mai 2018

Numarul de studenți: 25-30

Ore aferente stagiului: 40

Laboratoare:

1. Laborator Fizică

Responsabil lector dr. Mircea Anton: mircea.anton@ubbcluj.ro (4 studenți)

2. Laborator Analize de Mediu

Responsabil dr. Carmen Roba: carmen.roba@ubbcluj.ro (10-13 studenți)

3. Laborator Încercări Radon Constantin Cosma

Responsabil dr. Alexandra Cucoș: dinualexandra2007@gmail.com (5-7 studenți)

4. Laborator Chimie

Responsabil Conf. dr. Simion Beldean-Galea: simion.beldean@ubbcluj.ro (5-6 studenți)

 

III. Practică la operatori economici

Perioada de desfășurare:

  • 7-11 mai 2018
  • perioada de vară destinată practicii (02.07.2018 – 06.07.2018)
  • oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu partenerul de practică)

Numarul de studenți: nelimitat (limitat doar pe partener de practică conform Acordurilor de practică încheiate și a Convențiilor de practică )

Ore aferente stagiului: 40, 80, 90 în funcție de modul de efectuare a stagiului:

  • 2 stagii a câte 40 ore – unul în săptămâna 7-13 mai 2018 și unul în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
  • Un stagiu a 40 de ore în săptămâna 7-13 mai 2018 și unul a 50 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)
  • Un stagiu de 80 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
  • Un stagiu de 90 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)

Responsabili:

Lector dr. Dorin Manciula: dimro21@gmail.com,

Conf. dr. Mălina Petrescu-Mag: malina.petrescu@ubbcluj.ro

 

IV. Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, instituții, ONG-uri) certificat de către conducătorul, reprezentantul legal al entității partenere

Condiție: stagiu în domeniul mediului sau domenii care vizează aspecte de mediu  

Ore aferente stagiului: cel puțin nr. de ore prevăzut în planul de învățământ la disciplina Practică pe care o substituie (80 ore – domeniul știința mediului, licență și masterat; 90 de ore – domeniul ingineria mediului, licență și masterat)

Perioada de desfășurare: oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu entitatea gazdă)

Responsabil: Conf. dr. Nicoleta Brișan: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro

 

REGULAMENTUL DE PRACTICA

 

Mențiuni:

  • Oricare din variantele propuse sunt valabile și în cazul studenților audienți la disciplina Practică
  • Dacă stagiul de practică a fost realizat (în baza unei convenții de practică) însă studentul nu s-a prezentat la colocviu pentru evaluare, stagiul efectuat este recunoscut ca practică, studentul având obligația a se prezenta doar la evaluare.
  • Se recunoaște ca stagiu de practică (40 de ore) aplicația practică a studenților la Instituțiile Europene de la Bruxelles.

 

Prodecan responsabil Practică,

   Conf.dr. Nicoleta BRIȘAN

Anunțuri FSIM

Evenimente recente