Practica in conditii speciale SARS-CoV-2

PRACTICA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI ÎN CONDIȚIILE SPECIALE INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI DATORITĂ CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2

Având în vedere situația specială generată de coronavirusul SARS-CoV-2, în baza deciziilor luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai și a Deciziilor Consiliului Facultății de Știința și Ingineria Mediului vă facem cunoscute următoarele:

1.Punctul 3 al Anexei 6 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) (Aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020) privind Organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe la UBB, în condițiile stării de urgență instituite pe teritoriul României (http://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/01/Anexa_Regulament_ECTS_16.04.2020.pdf), prevede faptul că: Dacă practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, aceasta va fi reprogramată, fără plata creditelor aferente, pentru anul universitar următor. Studenții aflați în această situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Așadar, mediile acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate.

2. În conformitate cu punctul 4 al aceleași Anexe 6 și deciziile Consiliului Facultății de Știința și Ingineria Mediului din data de 28.04.2020: În cazul anilor terminali, practica de specialitate, dacă nu va putea fi echivalată cu activități deja desfășurate de student (practică la instituții/firme de specialitate, voluntariat, participare la proiecte, etc) aceasta va putea fi înlocuită cu alte sarcini realizabile online care pot conduce la dobândirea competențelor asemănătoare.

La nivelul FȘIM, până la data emiterii acestei informări,  face următoarele precizări cu privire la Practica profesională a studenților:

 1. Practica profesională a studenților din anii neterminali, aferentă anului universitar 2019-2020, va fi reprogramată pentru anul universitar 2020-2021, în condițiile prevăzute de pct. 3 al documentului privind Organizarea și desfășurarea sesiunilor de examene și de restanțe la UBB, în condițiile stării de urgență instituite pe teritoriul României, cu excepția cazurilor în care aceasta a fost efectuată deja (ex. proiect POCU 107913 – Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!) sau va putea fi totuși efectuată în baza unei Convenții de practică la o instituție/operator economic, în perioada de vară, până la sesiunea de restanțe din toamnă a anului universitar 2019-2020. Această din urmă variantă va putea fi luată în calcul doar dacă nu vor exista restricții în acest sens prin  deciziile care vor urma pe fondul evoluției situației generate de coronavirusul SARS-CoV-2. În acest caz, vom reveni cu noi informații atunci când ele vor fi disponibile.
 2. Aplicația practică de teren itinerantă, echivalentă a 40 de ore de practică, programată pentru perioada 04.05.2020 – 08.05.2020 nu mai poate fi organizată. Aceasta va fi reprogramată, cel mai probabil în anul universitar 2020 – 2021. Având în vedere faptul că, organizarea acestei variante de practică, implică demersuri care în acest moment nu pot fi predictibile (rezervare autocar, rezervare cazare), dependente fiind de decizii viitoare la nivel național și UBB, nu ne putem pronunța cert cu privire la posibilitatea și condițiile organizării ei în condițiile viitoare.
 3. Practica profesională a studenților din anii terminali (audienți sau cu disciplina Practică profesională în Planul de învățământ[1]):

 a.Va putea fi echivalată cu activități deja desfășurate de student (practică la instituții/agenți economici, voluntariat, participare la proiecte, etc) dovedite prin Convenția de practică, adeverință persoană responsabilă voluntariat, proiect etc. În acest caz, evaluarea practicii va fi făcută normal, în sesiunea de restanțe a anului terminal din iunie, la data stabilită pentru coloviul de practică.

b. Va putea fi înlocuită cu alte sarcini realizabile online care pot conduce la dobândirea competențelor asemănătoare, furnizate de Practica la care este audient (Practica A și/sau Practica B – nivel licență; Practică sau Practică profesională nr.1 – nivel masterat) sau care este în Planul de învățământ al specializării, an terminal (Practică profesională nr.2 – nivel masterat).

Studenții din an terminal care se află în această situație vor completa o cerere tip (Cerere în vederea echivalării/înlocuirii practicii restante) care va fi trimisă pe adresa enviro@ubbcluj.ro cu mentiunea Practică an terminal până la data de 15.05.2020. În data de 18.05.2020 toți cei care au depus cereri, vor primi un răspuns, inclusiv cu privire la sarcina pe care o au de realizat pentru echivalarea practicii, dacă solicitarea a fost în acest sens.

Detalii suplimentare pot fi solicitate pe adresa de email: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro (Conf.dr. Nicoleta Brișan, prodecan responsabil cu Practica profesională).

 

 

[1] Specializarea DSMM, an II, are prevăzută în Planul de învățământ, în sem.4, Practica profesională nr.2 (60 de ore), 8 credite.

Anunțuri FSIM

 • Examene și colocvii

  PROGRAMAREA EXAMENELOR SI COLOCVIILOR SEMESTRU II, AN UNIVERSITAR 2019-2020 Platforma on-line pe care se va desfășura examenul și modalitatea de accesare a acesteia, va fi …
 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. …
 • Evaluarea prestației didactice de către studenți

   Vă aducem la cunoștință că evaluarea prestației didactice de către studenți,  în semestrul II al anului universitar 2019-2020, se va desfășura conform următorului calendar: Învățământ …
 • Examen de disertație, sesiunea iulie 2020

  Examen de disertație sesiunea iulie 2020   ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 06. 2020 – 23. 06. 2020 (ora …
 • Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

  Examenul de licență, sesiunea iulie 2020 ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 22. 06. 2020 – ORA …
 • Burse ERASMUS studenti

  Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului   Rezultate selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2020-2021 , …

Evenimente recente

 • Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz.

  Joi, 7 mai 2020, orele 14.00 -15.00 are loc prezentarea online: Economia circulară – responsabilizarea consumatorului industrial. Studiu de caz. Drd.ing. Voicu Teodor Muica Prof.dr. Alexandru Ozunu    Locul de întâlnire: platforma GoToMeeting Meeting id:427-994-037    
 • Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

  Campanie națională ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”

    În cadrul Campaniei naționale ,,Fii la tine-n țară, la fel ca afară!”, lansată de asociația ECOTIC, în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de Facultatea de Biologie și Geologie, împreună cu …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …