Proiect de colaborare privind reabilitarea în succesiune naturală de vegetație a carierei de calcar Sănduleşti, județul Cluj

PROIECT DE COLABORARE PRIVIND REABILITAREA ÎN SUCCESIUNE NATURALĂ DE VEGETAȚIE A CARIEREI DE CALCAR SĂNDULEŞTI, JUDEȚUL CLUJ

 între:

S.C. Holcim (România) S.A

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului,

S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A., conform certificatului de înregistrare, are ca activitate principală “fabricarea cimentului”. Una dintre responsabilitățile majore asumate de Holcim S.A. este cea de  refacere/renaturare/redare a funcţionalităţii mediului afectat în urma exploatării resurselor utilizate în procesul tehnologic de obținere a cimentului. În acest sens, în cadrul carierei de la Sănduleşti (județul Cluj),  rezultată în urma exploatării calcarului, se urmărește reabilitarea mediului afectat de exploatare printr-o metodă de  “reabilitare în succesiune naturală de vegetație”.

În acest scop au fost gândite o serie de soluţii tehnice, resurse materiale şi financiare pentru lucrările de refacerea a mediului. Urmărind conceptul de refacere a mediului în „Succesiune naturală de vegetaţie”, începând cu anul 2014 au fost demarate acţiuni care au urmat celor realizate în cadrul proiectului pilot derulat în perioada 2010-2013 care au stat la baza autorizării acestui concept. Astfel, începând cu anul 2014 au fost derulate în cariera Săndulești o serie de lucrări, cum ar fi amenajarea suprafeţelor de plantare, plantarea de arbuşti şi arbori, amplasarea şi vegetarea unor coşuri amplasate pe abrupturi etc. Scopul acestor acțiuni a fost acela de a accelerara procesul de revegetare naturală, dar s-a constatat că asociațiile vegetale introduse în toate zonele  nu au avut succesul preconizat.

Analiza efectuată de către echipa de specialişti ai Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului asupra stadiului de refacere a covorului vegetal în perimetrul carierei Săndulești a dus la formularea următoarelor considerente și propuneri, ca soluții de implementare pentru perioada 2016-2018:

În perimetrul carierei, pentru susținerea conceptul de succesiune naturală a vegetației, așa cum este stipulat în proiectul de reabilitare, vor fi introduse prin lucrări de plantare formațiuni vegetale caracteristice masivelor calcaroase care corespund habitatelor Natura 2000 din nordul Munților Trascău, astfel:

 • Habitatul 8120 (grohotișuri calcaroase),
 • Habitatul 8210 (vegetație de stâncării calcaroase, casmofitică),
 • Habitatul 6170 (pajiști calcifile),
 • Habitatul 6190 (pajiști panonice de stâncării calcaroase)
 • Habitatul 40A0* (tufărișuri de taulă calcifile – saxicole în cadrul tufărișurilor continentale peripanonice).

1.În perioada menţionată se va proceda la realizarea structurilor de bază ale acestor habitate în perimetrul carierei, pornind de la puncte de populare (cuiburi de dispersie) cu specii caracteristice fiecărui habitat.

2. Speciile caracteristice tuturor habitatelor care urmează a fi instalate vor fi transplantate din areale de habitat natural din imediata vecinătate a amplasamentului (pentru a se evita amestecul genetic artificial al unor populații naturale) și fără a periclita în vreun fel populațiile naturale din care se va face extragerea indivizilor relocați.

3. Se va realiza o monitorizare lunară a stării indivizilor plantați în cuiburile de dispersie și, dacă se va constata o lipsă acută de precipitații, se vor organiza acțiuni pentru întreținera lor prin udare.

4. La nivelul cuiburilor de dispersie și a carierei se va realiza monitorizarea unor parametri microclimatici și de sol.

 

Pentru punerea în aplicare a acestei soluții și realizarea activităţilor de reabilitare propuse de noi în scopul susținerii eficienței aplicării acestui concept și în alte areale degradate dorim implicarea studenţilor/masteranzilor facultăţii noastre sub aspectul activităților de practică profesională. Pentru aceștia, un demers profesional precum cel prezentat:

 • oferă posibilitatea punerii în practică a noțiunilor și competențelor teoretice dobândite în sălile de curs pe tematici precum impactul exploatării rezurselor minerale asupra mediului, biodiversitate și arii protejate, analiza factorilor de mediu, etc.
 • crește competențele profesionale ale studenților/masteranzilor prin:
 • interacțiunea directă cu un potențial angajator și un mediu real de muncă în domeniul pregătirii lor,
 • însușirea unor concepte privind biodiversitatea și a unor metode coerente, noi, de reabilitare a mediilor afectate de exploatarea resurselor minerale.
 • permite recunoașterea activităților realizate în proiect ca practica profesională prevăzută în planul de învățământ 2015-2016 ca Practică A și Practica B (pentru studenții/masteranzii care au această disciplină în planul de învățământ) cu posibilitatea de continuare și în anii următori (2016-2017 și 2017-2018)
 • permite finanțarea stagiului de practică profesională (A și B).

 

Grup țintă: 15 studenți și masteranzi dornici de implicare și de punere în practică a noțiunilor dobândite în cadrul pregătirii teoretice și de dezvoltare a competențelor profesionale.

Perioada de inscriere: 22.03.2016 – 25.03.2016

IMPORTANT !

Confirmarea participării în proiect implică obligativitatea studentului de a desfășura activitățile prevăzute în proiect, conform calendarului stabilit:

28 martie – 1 aprilie 2016 (o zi, tot grupul): instruirea privind protecția muncii și pregătirea echipamentelor pentru activitățile de teren;

1 – 14 aprilie 2016 (2 -3 zile, grupuri mai mici, la înțelegere, în funcție de disponibilitate): identificarea punctelor de prelevare a speciilor care urmează a fi plantate în cuiburile de dispersie. Delimitarea și marcarea în teren a locului de amplasare a cuiburilor de dispersie populate cu specii saxicole calcifile în habitateleNatura 2000 preconizate a fi formate;

15 – 30 aprilie 2016 (circa 5-7 zile de activitate în teren, tot grupul): recoltarea materialului și inițierea plantării în cuiburi de populare a indivizilor caracteristici habitatelor propuse (8210, 8120, 6170, 6190.

15 mai – 15 iulie; 15 – 31 august; 14 – 21 septembrie; 7 – 14 octombrie 2016 (circa 3 zile/lună în grupe mai mici, la înțelegere, în funcție de disponibilitate): monitorizarea rezultatelor etapei de plantare pentru inițierea formării habitatelor saxicole calcifile 8210, 8120, 6170, 6190 (I), întreținere cuiburi (în caz de necesitate – udare) și monitorizarea parametrilor microclimarici și de sol la nivelul punctelor de plantare;

1 septembrie – 21 octombrie 2016 (circa 3-4 zile): recoltarea de semințe, lăstari și butași de la speciile caracteristice habitatului arbustiv Natura 2000 40A0* și plantarea lor în perimetru;

1 – 15 Aprilie 2017 (circa 3-5 zile de activitate în teren, tot grupul)recoltare material și inițiere replantare indivizi neviabili în cuiburile de dispersie  a speciilor caracteristice habitatelor 8210, 8120, 6170, 6190.

De asemenea, studenții cooptați trebuie să:

 • respecte în carieră toate normele de siguranță și protecție a muncii la nivelul operatorului economic și amplasamentului acestuia (purtarea obligatorie a echipamentului de lucru, respectarea indicațiilor primite, etc.);
 • respecte toate cerințele prevăzute de buna organizare a stagiilor de practică profesională (ex. orar, activități derulate, implicare, evaluare ș.a.).

 

Pentru detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactati!

 

Vă așteptăm cu drag alături de noi!

 

Echipa de proiect:

Responsabil proiect:

   Conf. Dr. Nicoleta BRIȘAN (nicoleta.brisan@ubbcluj.ro)

Membri:

Sef lucr. dr. Sabin BĂDĂRĂU (alex_fleming_ro@yahoo.com)

Sef lucr. dr. Cristian Maloș (cristi.malos@gmail.com)

Sef lucr. dr. Kinga RETI (reti.kinga@ubbcluj.ro)

Conf. Dr. Liviu MUNTEAN (liviumuntean@yahoo.com)

Lector dr. Dorin MANCIULA (dorin.manciula@ubbcluj.ro)

AFIS PROIECT

Anunțuri FSIM

 • Burse speciale pentru activitatea stiintifica

  BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINTIFICA 2018-2019 Criterii de evaluare în vederea acordării burselor speciale pentru activitate științifică (excelență) Calendarul depuneri și selecției candidaturilor pentru bursele speciale …
 • Alegeri studentesti 2018

  METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN  29 OCTOMBRIE 2018 Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii …
 • Informatii si documente utile burse

  INFORMATII UTILE Data limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru bursele de performanță, merit și sociale este până la 19 octombrie 2018, ora 12,00. Dosarele …
 • ORAR, semestrul I, an universitar 2018-2019

  ORAR NIVEL LICENTA, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018-2019 DOMENIUL STIINTA MEDIULUI Specializarea Stiinta Mediului Specializarea Management si Audit de Mediu DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI Specializarea Ingineria Mediului …
 • Cazare, an uninversitar 2018-2019

  Cazare studenti anul universitar 2018-2019 Toate locurile de cazare în căminele studențesti au fost ocupate în primul tur al redistribuirilor, pentru obtinerea unui loc de …
 • Programare examene semestrul II, an universitar 2017-2018 sesiunea septembrie 2018

  Programare examene restante, semestrul II, an universitar 2017-2018, sesiunea septembrie 2018

Evenimente recente

 • Tabara Bobocilor 2018

  Tabara Bobocilor 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 19-21 octombrie 2018, TABĂRA BOBOCILOR  în localitatea Belis. Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor aprofunda cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”- concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi …
 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …