Regulament de functionare a Scolii Doctorale Stiinta Mediului

 

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A SCOLII DOCTORALE STIINTA MEDIULUI

 

Principiile de organizare si functionare

Structura organizatorica a scolii doctorale

Admiterea la studiile universitare de doctorat

Programul de studii universitare de doctorat

Aigurarea calitatii programului de studii universitare de doctorat

Dispozitii tranzitorii si finale

 

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente