Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice

FISELE DISCIPLINELORTUTORI

Îndrumător de an si tutore

 Anul de studiu Indrumător Tutore
Anul IV  Lect. dr. Tiberius Dicu

tiberius.dicu@ubbcluj.ro

 Dr. Mircea Moldovan

mircea.moldovan@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente