Management și audit de mediu

Specializarea de nivel licență management audit de mediu este un program de studii de 3 ani, cu frecvență, predat în limba română.  Programul are ca are ca obiectiv major formarea specialiștilor cu următoarele competențe: (i) cercetare teoretică și aplicată în domeniul protecției mediului, (ii) conceptualizarea sistemelor complexe social-environmentale, pentru a facilita luarea deciziilor optime în vederea asigurării sustenabilității și (iii) capacitatea de a implementa legislația de mediu și de a atenua conflictele de mediu.

Fișa disciplinelorTUTORI
  Îndrumător Tutore
Anul I Șef. lucrări dr. Vlad Măcicăsan

vlad.macicasan@ubbcluj.ro

 

Drd. Oana Jelea

jeleaoana@yahoo.com

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente