Știința Mediului – linia română

Fișa disciplinelorTUTORI

DISCIPLINE OBLIGATORII

STIINTA MEDIULUI, ANUL I

ANALIZA PROBELOR DE MEDIU

CHIMIA MEDIULUI

BAZELE ŞTIINŢEI MEDIULUI

BIOLOGIE ANIMALĂ

BIOLOGIE VEGETALĂ

GEODINAMICA MEDIULUI

GEOGRAFIA MEDIULUI

INFORMATICĂ APLICATĂ

SIG APLICATE LA MEDIU

STIINTA SOLULUI

STIINTA MEDIULUI, ANUL II

BIOGEOGRAFIE ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII

DINAMICA, TIPOLOGIA ŞI AMENAJAREA PEISAJULUI

ECOLOGIE ŞI MANAGEMENT ECOLOGIC

EVALUAREA RISCULUI TEHNOLOGIC

GEOLOGIA MEDIULUI

GEOMORFOLOGIA MEDIULUI

GESTIUNEA RESURSELOR MINERALE

HIDROGEOLOGIE APLICATĂ

HIDROLOGIE ŞI OCEANOGRAFIE

MEDIUL SI SANATATEA

METEOROLOGIE ŞI CLIMATOLOGIE

RISCURI ŞI HAZARDE NATURALE

SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT MEDIU, CALITATE, SECURITATE

STIINTA MEDIULUI, ANUL III

ANALIZA PROBELOR DE MEDIU

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

CONTROLUL POLUANŢILOR CHIMICI AI MEDIULUI

INVESTIGAREA FACTORILOR DE MEDIU

LEGISLAŢIE ŞI POLITICI DE MEDIU

MANAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE

PLANIFICAREA UTILIZARII TERENURILOR

RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

TEHNOLOGII DE GOSPODĂRIRE ŞI TRATARE A APELOR

DISCIPLINE OPTIONALE

STIINTA MEDIULUI AN II

STIINTA MEDIULUI AN III

Optional 5
  Îndrumător Tutore
Anul I Lect.dr. Vlad Măcicăsan

vlad.macicasan@ubbcluj.ro

 

Drd. Daniela Vasilache

vasilachedaniela.fsim@yahoo.com

 

Anul II Lect.dr. Mălina Petrescu-Mag

malina.petrescu@ubbcluj.ro

 

 Sef lucrări dr. Vlad Măcicăsan

vlad.macicasan@ubbcluj.ro

 

Anul III   Sef lucrări.dr. Eliana Sevianu

eliana.sevianu@ubbcluj.ro

 Sef lucrări dr. Ramona Bălc

ramona.balc@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente