Calitatea mediului si surse energetice

DescriereCURRICULUMFișa disciplinelorContact

MASTER CALITATEA MEDIULUI SI SURSE ENERGETICE (CMSE)

PREZENTARE MASTER CMSE (.pdf)

Acest program masteral isi propune urmatoarele finalitati generale corelative cu stadiul actual al cunoasterii în domeniul de interes.

 • Dobândirea de cunoştinţe privind energia şi impactul acesteia în contextul dezvoltării durabile, a opţiunilor strategice şi a politicilor la nivel naţional şi internaţional. Aprofundarea cunoştinţelor specifice diferitelor surse de energie (atât a celor clasice, cât mai ales a sursele de energie regenerabilă sau „curată”), precum şi înţelegerea rolului, ponderii şi importanţei surselor clasice şi regenerabile de energie în producţia mondială de energie, au implicaţii majore în înţelegerea problematicii complexe asociate studiului mediului.
 • Achiziţia noţiunilor de bază şi aprofundate legate de radioactivitate, radioizotopi, poluare cu elemente radioactive (cum este radonul), dozimetrie şi energetica nucleară, cu importanţă şi relevanţă majore în evaluarea riscurilor asupra calităţii mediului şi sănătăţii populaţie.
 • Asimilarea de cunoaştere teoretică şi practică legată de metode şi tehnici analitice avansate pentru evaluarea şi diagnosticarea stării de poluare fizică (poluare sonoră; poluare electromagnetică) şi chimică (contaminanţi chimici, cu accent pe poluanţii periculoşi) a diverselor compartimente ale mediului, corelată cu dezvoltarea capacităţii de a obţine şi interpreta date experimentale valide. Nu trebuie uitat nici un moment că la baza oricăror evaluări de mediu, studii de impact sau evaluări de risc stau analizele fizico-chimice. Pe lângă tehnicile instrumentale moderne tradiţionale (cum ar fi tehnicile cromatografice de separare sau spectrometria de masă), sunt prezentate şi tehnici spectrometrice avansate ultra-sensibile şi foarte rapide, cum este detecţia prin fotoionizare sau spectrometria de mobilitate ionică – aceasta din urmă tehnică fiind predată în România doar la FŞIM din Cluj-Napoca şi la acest master.

Obiectivele programului masteral

 • Dezvoltarea şi rafinarea limbajului de specialitate, asimilarea de bune practici şi dezvoltarea unui mod de gândire apropriat disciplinelor derivate din domeniul complex al din curriculumului.
 • Realizarea de conexiuni şi transferuri cognitive între disciplinele implicate, care circumscriu cele trei direcţii curriculare principale ale masteratului (energii, radioactivitate, respectiv metode analitice în investigarea mediului) în investigarea şi înţelegerea diverselor situaţii de investigare a mediului înconjurător. Transferurile dintre discipline vor implica schimburi de: concepte de specialitate, cunoştinţe, principii, strategii, modele de lucru.
 • Prospectarea modului de evoluţie a diferitelor fenomene şi procese asociate cu cele trei direcţii majore abordate de către masterat, urmată de elaborarea de predicţii care să ajute la crearea şi menţinerea unui mediu mai curat şi mai sigur.
 • Prezentarea unui număr consistent de studii de caz şi analize de situaţii concrete, din lumea reală, în vederea elaborării de soluţii creative şi pro-active.
 • Centrarea procesului de învăţământ pe rezolvarea de probleme prin abordări inter- şi trans-disciplinare.
 • Analizarea fenomenelor, proceselor şi evenimentelor descrise în cadrul disciplinelor într-o manieră sistemică, holistică.
 • Dobândirea de expertiză solidă în cadrul celor trei direcţii majore ale masteratului.

Competentele specifice vizate pentru studentii – masteranzi

 • Cunoaşterea, înţelegerea, analizarea şi aplicarea în perspective inter- şi trans-disciplinare, a fenomenelor şi proceselor legate de: (a) energii (convenţionale şi regenerabile); (b) radiaţii, radioactivitate şi datare, respectiv (c) tehnici analitice avansate pentru investigarea calităţii mediului.
 • Capacitatea de alegere pertinentă şi contextualizată a unor metode / tehnici analitice / optimizări energetice în strict acord cu situaţiile concrete şi de resursele disponibile.
 • Determinarea nivelelor de concentraţie a poluanţilor chimici, cu accent pe compuşii chimici periculoşi.
 • Alegerea tehnicilor de investigare a mediului adecvate, în funcţie de factorii poluanţi şi de compartimentele de mediu vizate.
 • Calcularea dozelor de radiaţii ionizante, cu accent pe determinarea radonului şi efectele sale asupra sănătăţii.
 • Măsurarea poluării cu câmpuri electromagnetice şi sonore.
 • Dobândirea de abilităţi practice extrem de utile, legate de determinarea poluanţilor chimici prin metode analitice avansate, măsurarea radiaţiilor ionizante, măsurarea poluării sonore şi electromagnetice, utilizarea energiilor regenerabile.

Cui i se adreseaza, cu precadere, acest program masteral?

 • Absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (toate specializările)
 • Absolvenţilor facultăţilor de chimie, fizică, biologie, geologie
 • Absolvenţilor universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară
 • Absolvenţilor universităţilor de medicină şi farmacie
 • Absolvenţilor universităţilor politehnice
 • Oricărui absolvent al învăţământului superior care doreşte să se specializeze în cele trei componente curriculare incluse în acest program masteral.

Oportunitati de integrare si evolutie profesionala

 • Laboratoare analitice; laboratoare de mediu
 • Agenţii de mediu
 • Garda de mediu
 • Compartimentele de mediu ale diverselor companii
 • Institute de cercetare
 • Învăţământul superior
 • Companii de consultanţă sau ONG-uri în domeniul mediului

SEMESTRUL I

 • Tehnici moderne în detecţia de urme şi ultraurme a compuşilor chimici – în limba ENGLEZĂ (Modern Techniques in Trace and Ultratrace Detection of Chemicals) – Conf. Dr. Bocoş-Binţinţan Victor
 • Radiaţii şi radioizotopi. Dozimetrie şi radioprotecţie – Conf. Dr. Gabor-Timar Alida-Iulia
 • Senzori în controlul şi prevenirea riscurilor de mediu – Lect. Dr. Anton Mircea
 • Managementul riscurilor şi dezastrelor naturale – Conf. Dr. Ing. Brişan Nicoleta-Sanda
 • Resurse energetice şi mediu – Prof. Dr. Etiope Giuseppe

SEMESTRUL II

 • Poluarea electromagnetică şi sonoră – Lect. Dr. Anton Mircea
 • Principii şi aplicaţii ale chimiei verzi – Conf. Dr. Beldean-Galea Mihail-Simion
 • Poluanţi chimici periculoşi în mediu – Conf. Dr. Gligor Delia-Maria
 • Biofizica mediului – Lect. Dr. Ciorbă Daniela-Mariana
 • Noi surse de energie. Energii regenerabile – Prof. Dr. Ristoiu Dumitru
 • Practică (28 ore)

SEMESTRUL III

 • Sisteme şi metode pentru protejarea populaţiei împotriva agenţilor înalt toxici chimici şi biologici – în limba ENGLEZĂ (Systems and Methods for Population Protection Against Highly Toxic Chemical and Biological Agents) – Conf. Dr. Bocoş-Binţinţan Victor
 • Poluarea cu metale grele. Biomonitorizarea elementelor urmă – Conf. Dr. Beldean-Galea Mihail-Simion
 • Tehnici analitice de separare utilizate în evaluarea mediului – Conf. Dr. Beldean-Galea Mihail-Simion
 • Evaluarea calităţii aerului de interior şi tehnici de remediere – Lect. Dr. Dicu Tiberius
 • CURS OPŢIONAL 1: la alegere între: (a) “Principii în elaborarea documentaţiilor de mediu”, respectiv (b) “Fenomene hidroclimatice de risc”

 

SEMESTRUL IV

 • Metode spectrometrice în analiza mediului – Conf. Dr. Bocoş-Binţinţan Victor
 • Metode şi tehnici de datare utilizate în reconstrucţia paleoclimei – Conf. Dr. Gabor-Timar Alida-Iulia
 • CURS OPŢIONAL 2: la alegere între: (a) “Transformarea şi degradarea poluanţilor în mediu”, respectiv (b) “Achiziţia şi interpretarea datelor de mediu”
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

 

Îndrumători de an

 Anul de studiu C.D. îndrumător Date de contact
Anul 1 , 2014-2015, Lect.dr. Simion BeldeanGalea

Responsabil de masterat

Conf. Dr. Bocoş-Binţinţan Victor

E-mail: victorbocos@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL MASTER, SESIUNEA IULIE 2017

  Admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului nivel master, sesiunea iulie 2017 Oferta educationala, nivel master, pe domenii si specializari Domeniul SIINTA MEDIULUI Gestiunea și protecția mediului – IF și  IFR Evaluarea riscului și securitatea mediului – IF și IFR …
 • ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  ADMITERE FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI NIVEL LICENTA, SESIUNEA IULIE 2017

  Oferta educationala, nivel licenta pe domenii si specializari Domeniul STIINTA MEDIULUI Ştiinţa mediului, cu frecvenţă, română Ştiinţa mediului, cu frecvenţă, maghiară Ştiinţa mediului, cu frecvenţă, maghiară,  cu şcolarizarea la Sfântu Gheorghe Domeniul INGINERIA MEDIULUI Ingineria mediului, cu frecvenţă, română Ingineria …
 • Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA

  Scoala Altfel: EDUCATIE PRIN STIINTA Programul propus de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului răspunde unei nevoi actuale de informare și educație non-formală a elevilor, fiind în același timp gândit și în scopul promovării științei în rândul elevilor, a atragerii …