Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului

Are you concerned about the quality of the environment you live in? Would you like to learn how social and economic development is possible while protecting the environment? We are waiting for you at the Faculty of Environmental Science and Engineering within the Babes-Bolyai University, for a master program in English on sustainable development and environmental management. Come and learn about these aspects to build a healthier and safer world.

CURRICULUMFISA DISCIPLINELORTUTORI

 

Anul I (anul universitar 2018-2019)

1st year of study (2018-2019 academic year)

 

Bazele dezvoltării durabile – Fundamentals of Sustainable Development

Sisteme integrate de management – Integrated Environmental Management Systems

Analiza GIS în studiile de mediu – GIS Analysis for Environmental Studies

Evaluarea şi managementul riscurilor substanţelor chimice periculoase – Risk Assessment and Management of Hazardous Chemical Substances

Evaluarea riscurilor de incendii și explozii – Fire and Explosion Risk Assessment

Elaborarea politicilor de mediu – Environmental Policy-Making

Schimbările globale de mediu – Global Climate Changes

Managementul integrat al resurselor de apă şi procedee de depoluare a apei – Integrated Management of Water Resources and Wastewater Treatment Procedures

Managementul integrat al riscurilor naturale şi tehnologice – Integrated Management of Natural and Technological Risks

Curs opţional 1 (Modelarea și simularea accidentelor chimice/Proceduri de evaluare și analiză în managementul ecologic) – Optional Course 1 (Modeling and Simulation of Chemical Accidents /Assessment and Analysis Procedures in Ecological Management)

Practica profesională nr. 1 – Professional Practice no.1

 

 

Anul II (anul universitar 2019 – 2020)

2nd year of study (2019 – 2020 academic year

Gestiunea, tratarea şi valorificarea deşeurilor – Waste Management, Treatment and Recovery

Managementul siturilor contaminate – Management of Contaminated Sites

Marketing ecologic și tactici de negociere – Green Marketing and Negotiation Tactics

Tehnici de comunicare și redactare academică – Techniques of Academic Writing and Communication

Curs opţional 2 (Tehnici dozimetrice în studiul mediului și noțiuni de radioprotecție/Sisteme LIDAR) – Optional Course 2 (Dosimetric Techniques in Environmental Studies and Radioprotection Training / LIDAR Systems)

Curs opţional 3 (Resurse energetice și mediu/Strategii comunicaționale în specialitate) – Optional Course 3 (Energy Resources and the Environment /Specialised Communication Strategies)

Proiectare asistată de calculator cu aplicabilitate în protecția mediului – Computer-Aided Design for Environmental Protection

Evaluarea serviciilor ecosistemice – Evaluation of Ecosystem Services

Practica profesională nr. 2 – Professional Practice no.2

Elaborarea lucrării de dizertaţie – Dissertation Thesis

 

Indrumatori de an

Anul de studiu Indrumator
I Sef lucr. Malina Petrescu

malina.petrescu@ubbcluj.ro

 

II CS III dr.Lucrina Stefanescu

lucrina.stefanescu@ubbcluj.ro

 

Responsabil  masterat

Prof.dr.ing. Alexandru Ozunu

E-mail: alexandru.ozunu@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

 • Burse speciale pentru activitatea stiintifica

  BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA STIINTIFICA 2018-2019 Criterii de evaluare în vederea acordării burselor speciale pentru activitate științifică (excelență) Calendarul depuneri și selecției candidaturilor pentru bursele speciale …
 • Alegeri studentesti 2018

  METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN  29 OCTOMBRIE 2018 Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii …
 • Informatii si documente utile burse

  INFORMATII UTILE Data limită de depunere a cererilor și dosarelor pentru bursele de performanță, merit și sociale este până la 19 octombrie 2018, ora 12,00. Dosarele …
 • ORAR, semestrul I, an universitar 2018-2019

  ORAR NIVEL LICENTA, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2018-2019 DOMENIUL STIINTA MEDIULUI Specializarea Stiinta Mediului Specializarea Management si Audit de Mediu DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI Specializarea Ingineria Mediului …
 • Cazare, an uninversitar 2018-2019

  Cazare studenti anul universitar 2018-2019 Toate locurile de cazare în căminele studențesti au fost ocupate în primul tur al redistribuirilor, pentru obtinerea unui loc de …
 • Programare examene semestrul II, an universitar 2017-2018 sesiunea septembrie 2018

  Programare examene restante, semestrul II, an universitar 2017-2018, sesiunea septembrie 2018

Evenimente recente

 • Tabara Bobocilor 2018

  Tabara Bobocilor 2018

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează în perioada 19-21 octombrie 2018, TABĂRA BOBOCILOR  în localitatea Belis. Sunt vizați toți studenții din anul I de studiu de la toate specializările. În cadrul acestei tabere se vor aprofunda cunoștințe legate de protecția mediului înconjurător …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”- concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a  dar şi elevilor din clasele a IX-a şi …
 • PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  PROGRAMELE DE STUDIU OFERITE DE FACULTATEA NOASTRA SUNT PENTRU TINE

  Esti pasionat de explorari in natura ecoturism si biodiversitate ?   Vrei sa stii totul despre schimbarile climatice, poluarea mediului, hazarde naturale si riscuri tehnologice ?   Vrei sa gasesti raspunsuri la problemele de mediu actuale si sa identifici cele …