Dezvoltarea sustenabilă și managementul mediului

Are you concerned about the quality of the environment you live in? Would you like to learn how social and economic development is possible while protecting the environment? We are waiting for you at the Faculty of Environmental Science and Engineering within the Babes-Bolyai University, for a master program in English on sustainable development and environmental management. Come and learn about these aspects to build a healthier and safer world.

CURRICULUMFISA DISCIPLINELORTUTORI

 

Anul I (anul universitar 2018-2019)

1st year of study (2018-2019 academic year)

 

Bazele dezvoltării durabile – Fundamentals of Sustainable Development

Sisteme integrate de management – Integrated Environmental Management Systems

Analiza GIS în studiile de mediu – GIS Analysis for Environmental Studies

Evaluarea şi managementul riscurilor substanţelor chimice periculoase – Risk Assessment and Management of Hazardous Chemical Substances

Evaluarea riscurilor de incendii și explozii – Fire and Explosion Risk Assessment

Elaborarea politicilor de mediu – Environmental Policy-Making

Schimbările globale de mediu – Global Climate Changes

Managementul integrat al resurselor de apă şi procedee de depoluare a apei – Integrated Management of Water Resources and Wastewater Treatment Procedures

Managementul integrat al riscurilor naturale şi tehnologice – Integrated Management of Natural and Technological Risks

Curs opţional 1 (Modelarea și simularea accidentelor chimice/Proceduri de evaluare și analiză în managementul ecologic) – Optional Course 1 (Modeling and Simulation of Chemical Accidents /Assessment and Analysis Procedures in Ecological Management)

Practica profesională nr. 1 – Professional Practice no.1

 

 

Anul II (anul universitar 2019 – 2020)

2nd year of study (2019 – 2020 academic year

Gestiunea, tratarea şi valorificarea deşeurilor – Waste Management, Treatment and Recovery

Managementul siturilor contaminate – Management of Contaminated Sites

Marketing ecologic și tactici de negociere – Green Marketing and Negotiation Tactics

Tehnici de comunicare și redactare academică – Techniques of Academic Writing and Communication

Curs opţional 2 (Tehnici dozimetrice în studiul mediului și noțiuni de radioprotecție/Sisteme LIDAR) – Optional Course 2 (Dosimetric Techniques in Environmental Studies and Radioprotection Training / LIDAR Systems)

Curs opţional 3 (Resurse energetice și mediu/Strategii comunicaționale în specialitate) – Optional Course 3 (Energy Resources and the Environment /Specialised Communication Strategies)

Proiectare asistată de calculator cu aplicabilitate în protecția mediului – Computer-Aided Design for Environmental Protection

Evaluarea serviciilor ecosistemice – Evaluation of Ecosystem Services

Practica profesională nr. 2 – Professional Practice no.2

Elaborarea lucrării de dizertaţie – Dissertation Thesis

 

Indrumatori de an

Anul de studiu Indrumator Date de contact
I

CS III dr. Lucrina Stefanescu

lucrina.stefanescu@ubbcluj.ro

II

 Conf.dr. Malina Petrescu

malina.petrescu@ubbcluj.ro

 

Responsabil  masterat

Prof.dr.ing. Alexandru Ozunu

E-mail: alexandru.ozunu@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente