Master Managementul Dezastrelor

Managementul Dezastrelor (MD)

Specializarea de master Managementul Dezastrelor (MD) este un program de 2 ani, cu un total de 120 de credite ECTS. Obiectivul principal al acestei specializări este formarea viitorilor specialiști care sunt capabili să înțeleagă cunoștințele teoretice și să le aplice în activitățile practice.  

Programul oferă în special posibilitatea studenților de a învăța și aplica:

 • cunoștințe despre măsurile de prevenire și gestionarea situaților de urgență;
 • procesul de coordonare și acțiune a actorilor implicați, în diferitele etape ale ciclului de dezastru: reducerea riscurilor, pregătirea în caz de dezastru, răspunsul la urgență, recuperarea și reconstrucția;
 • monitorizarea situațiilor de urgență;
 • identificarea diferitelor tipuri de risc, posibile tipuri de intervenție.

Competenţe

Absolventul va avea cunoștințe generale în domeniul științelor tehnice și cunoștințe specializate în ingineria mediului şi va fi calificat să utilizeze aceste cunoștințe în activitatea profesională.  Experiență practică de lucru va deriva din efectuarea unor vizite și aplicați în teren, acestea fiind o componentă cheie în curricula acestui masterat. Absolventul va fi specialist instruit în organizarea de intervenții, luând măsuri preventive în diferite tipuri de incidente şi situaţii de urgenţă. Absolventul va fi capabil să proiecteze și să monitorizeze situaţia de urgenţă, să gestioneze și să organizeze acțiuni de salvare, să efectueze analize de siguranță și riscuri, să controleze respectarea reglementărilor și a măsurilor de siguranță, pentru a controla condițiile de lucru și standardele de siguranță, să efectueze o instruire preventivă.

Competenţe generale

 Evaluarea riscului, a vulnerabilităţii şi a capacităţilor,

Cunoaşterea reglementărilor privind amplasarea clădirilor în vederea planificării utilizării terenurilor, ·       

 Evaluarea şi planificarea costurilor și a prioritățile de cheltuieli,·     

 Proiectarea și realizarea unor construcţii şi infrastructuri rezistente la dezastre,·        

Revizuirea și implementarea reglementărilor legislative și îmbunătățirea acestora,·       

Estimarea inițială a evaluării daunelor și nevoilor supraviețuitorilor,·        

Evaluarea detaliată a pagubelor produse de o situaţie de urgenţă,·        

Identificarea modalităţilor de refacere după producerea unui eveniment extrem,·        

GIS și cartografierea rapidă a impactului și riscurilor în caz de dezastru,·        

Planificarea eforturilor de recuperare și planificarea logistică,·        

Identificarea, gestionarea şi soluţionarea problemelor specifice de mediu,·        

Interpretarea stării factorilor de mediu prin analiza parametrilor fizico-chimici şi biotici caracteristici,   

Cunoaşterea operaţiunilor pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiilor, precum şi a modului de conducere si coordonare a acestora,   

Conceperea şi implementarea planurilor, strategiilor şi politicilor de mediu la diferite nivele în structuri private şi guvernamentale·        

Dobândirea de abilităţi practice legate de răspunsul la acţiunea explozivilor şi a compuşilor chimici extrem de toxici asupra populaţiei şi mediului,      

Cunoaşterea logisticii pentru situaţii de urgenţă şi a sistemelor de avertizare.

Ocupaţii profesionale

Activităţile de pregătire din cadrul acestui program de masterat vor permite formarea specialiştilor în domeniul ingineriei mediului, specializarea Managementul dezastrelor care să aibă cunoştinţe actualizate în domeniile managementului dezastrelor, ştiinţelor naturii, ingineriei mediului. Absolventul acestui program de masterat poate opta pentru a urma direct o traiectorie profesională în care să ocupe o funcţie în agențiile guvernamentale, agenții de consultanță de mediu, institute de cercetare, alte organizații în sectorul public şi privat.

De asemenea, absolvenții pot să aleagă continuarea studiilor prin forma de doctorat în ţară sau în străinătate.

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …