Admiterea în Colegiul Studențesc de Performanță Academică al UBB

ÎNSCRIERE ŞI EVALUARE

Înscrierea are loc în perioada 1 iulie 2019 – 22 septembrie 2019,  dupǎ sesiunea de examene restanțe şi măriri de nota, iar admiterea în luna septembrie, prin concurs, pe baza unui calendar stabilit de Biroul de Conducere al CSPA, cu avizul Consiliului de ministraţie al UBB. Înscrierea se face online, dosarele de admitere se trimit în format electronic, scanate, la adresa de e-mail crina.hancu@ubbcluj.ro, conform calendarului admiterii.

Componența dosarului de admitere în cadrul CSPA este stabilită de Comisia de Admitere CSPA conform regulamentului și statutului. Acesta va conţine:

 • formular de admitere
 • adeverinţă din partea facultăţii, din care să reiasă media generală pe ultimele două semestre încheiate și nivelul de studiu (studentul trebuie să fie integralist)
 • CV, în varianta Europass
 • Proiectul științific inter- sau transdiciplinar propus pe structura detaliată în Anexa 1 (vezi detalii pe cspa-ubb.ro – Admitere 2019)
 • adeverință sau orice act care dovedește activitatea științifică, profesională sau activitatea de voluntariat sau alte activități sociale în interesul comunității academice
 • recomandare din partea unui cadru didactic universitar, de regula  tutorele proiectului cu care studentul se înscrie în competiţie

ETAPE

Candidatii trimit dosarele online la adresa crina.hancu@ubbcluj.ro

De aici, dosarele sunt trimise faculăților pentru o primǎ evaluare, cu sprijinul prodecanilor responsabili cu cercetarea, conform Anexei 2.

Evaluarea finalǎ o realizeazǎ Comisia de admitere CSPA, în cadrul unui interviu, pornind de la evaluarea realizată în cadrul facultăţilor, studenţii fiind admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita locurilor disponibile și cu condiția obţinerii a cel puțin 70 de puncte din punctajul maxim (100 puncte).

În cazul studenților aflaţi în mobilitate academică internațională (burse Erasmus,COST, DAAD etc.) la data admiterii, interviul se va putea realiza pe Skype/online, conform Regulamentului de funcționare al CSPA.

Punctajul maxim este de 100 de puncte, din care maxim 70 de puncte se acordǎ pe baza unor activități științifice, profesionale și sociale, din anul academic anterior, și maxim 30 de puncte pe baza interviului realizat de Comisia de Admitere CSPA (vezi Anexa 2).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Membrii CSPA trebuie să fie studenți sau masteranzi la învățământ de zi cu frecvență, la Universitatea Babeș-Bolyai, care:

a. Au absolvit cel puțin un an la nivel licență.

b. Și-au depus dosarul de admitere în termenul stabilit de Comisia de Admitere.

c. Au participat la interviul organizat de Comisia de Admitere. Deținătorii unei diplome de licență din sesiuni anterioare trebuie să prezinte dovada admiterii la studiile masterale ale UBB.

CALENDAR ADMITERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

INSTRUCTIUNI PRIVIND ADMITEREA LA COLEGIUL STUDENTESC DE PERFORMANTA

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …