Alegeri studentesti 2018

METODOLOGIE PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARȚIALE DIN 10 DECEMBRIE 2018

Alegerea în funcţiile şi structurile de conducere ale Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) se face conform prevederilor Legii 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Cartei UBB 2015 şi ale Ordinului MECS nr. 3751/2015

Structurile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai sunt:

a) Senatul şi Consiliul de administraţie la nivelul Universităţii;

b) Consiliul facultăţii;

c) Consiliul departamentului;

d) Consiliul științific la nivelul unităților de cercetare independente;

e) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) și Consiliile școlilor doctorale;

f) Consiliul extensiei universitare (dacă în extensie funcţionează programele de studii ale mai multor facultăţi).

Având în vedere prevederile art.  47 al. 4 ,  din  H.S. UBB nr. 508  din  13 Ianuarie 2014 – Statutul Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai și a prevederilor H.S. UBB nr. 19297 din 13.07.2015 cu privire la Regulamentul general privind alegerea în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai,în perioada noiembrie – decembrie 2018, vor fi organizate alegeri parțiale pentru reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Mediului, pe circumscripțiile definite.

Data alegerilor a fost stabilită pentru luni 10 Decembrie 2018

Consiliul Facultății:

Identificarea circumscripțiilor libere se va realiza de către reprezentanți ai studenților facultății în structurile de conducere împreună cu secretariatul facultății pentru evitarea unor eventualele erori cu privire la durata mandatului si circumscripțiile libere.

Totodată se pot identifica circumscripții libere și pe baza art 76 al 1 și 2 din H.S. UBB  nr. 508  din  13 Ianuarie 2014  – Statutul Studentului din Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Circumscripțiile libere disponibile pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Mediului sunt:

 • Domeniul Știința Mediului – licență (studenții tuturor anilor de studiu ai specializărilor Stiința mediului liniile de studiu română și maghiară și Management și audit de mediu) – 1 loc;
 • Domeniul Ingineria Mediuluilicență (studenții tuturor anilor de studiu ai specializărilor Ingineria mediului și Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice) -1 loc; 
 • Domeniul Știința Mediului și Ingineria Mediului – master (studenții tuturor anilor de studiu ai specializărilor Gestiunea și protecția mediului, Evaluarea riscului și securitatea mediului, Calitatea mediului și surse energetice, Ingineria valorificării deșeurilor, Dezvoltare sustenabilîă și managementul mediului) – 1 loc.

Afișarea metodologiei se va realiza pe site-ul facultății (http://enviro.ubbcluj.ro/ ),  prin intermediul rețelelor de socializare și la avizierul facultății, întreaga responsabilitate pentru disemniarea informațiilor necesare revenind Consiliului Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului prin intermediul comisiei de alegeri.

16 Noiembrie -26 Noiembrie 2018 : Depunerea candidaturilor

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de reprezentativitate ale facultății se va face la secretariat.

Stabilirea comisiei de alegeri de la nivelul facultății se realizează de către studentul cancelar/senator sau un alt student desemnat de către aceștia cu mențiunea ca acesta să aibă calitatea de student reprezentant indiferent de nivelul de reprezentare.

Nu pot candida pentru funcții de conducere și, respectiv, pentru structuri de conducere persoane care au încălcat etica universitară, au afectat prestigiul Universităţii și/sau au înstrăinat ilicit bunuri sau activităţi ale Universităţii ( Art. 3 al.1).  Studentul trebuie să fie inmatriculat la învățământ cu frecvență în interiorul ciclului de studiu.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină

a) declarația de candidatură;

b) un Curriculum Vitae după modelul Europass;

c) un proiect (pe scurt) privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;

d) un raport de activitate privind realizarea obiectivelor incluse în proiectul de candidatură cu care a fost ales în mandatul anterior, dacă persoana care candidează se regăsește la final de mandat într-o funcție/structură de conducere și candidează pentru o funcție/structură similară;

e) o adeverinţă din care să rezulte apartenenţa candidatului la circumscripţia pentru care candidează :

Dosarele se pot trimite până în data de 26 noiembrie 2018

27 Noiembrie – Validarea Candidaturilor

Validarea candidaturilor se va realiza de către Comisia de Alegeri de la nivelul facultății în cazul funcților de reprezentare de la nivelul facultății sau de către comisia de la nivel de Universitate în cazul studenților senatori.

28 Noiembrie – 9 Decembrie – Campanie de promovare

Campania de promovare este permisă până ziua de dinaintea votului cu mențiunea că întreaga campanie se desfășoară în limitele Regulamentului de Alegeri și a Codului etic al Universității.

10 Decembrie – Desfășurarea alegerilor

În cazul studenților sunt considerați membri cu drept de vot studenții înmatriculați la nivel licență și master în regim cu frecvență, conform Statutului studenților din UBB.

Studenții dintr-o circumscripție, așa cum a fost ea definită, votează doar reprezentantul acelei circumscripții, astfel:

 • Studenții tuturor specializărilor, nivel licență, din domeniul Știința mediului vor vota pentru candidatul circumscripției Domeniului Știința mediului – nivel licență;
 • Studenții tuturor specializărilor, nivel licență, din domeniul Ingineria mediului vor vota pentru candidatul circumscripției Domeniului Ingineria mediului – nivel licență;
 • Masteranzii tuturor specializărilor, nivel master, vor vota pentru candidatul circumscripției Domeniului Știința mediului și Ingineria Mediului – nivel master.

10 Decembrie – Afișarea rezultatelor

Rezultatele se vor disemina prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.

Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de conducere (acolo unde acestea sunt constituite pe bază de alegeri) candidații care întrunesc numărul cel mai mare din voturi exprimate, în limita locurilor disponibile.

1 Decembrie –  Depunerea contestațiilor

Contestațiile pentru Consiliul Facultății se depun la secretariatul decanatului iar pentru Senat se depun la registratura Universității.

12 Decembrie – Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele se vor disemina prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție Consiliul Studenților din Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. Studentul Senator al Facultății de Știința și Ingineria Mediului

Procedurile de vot pentru desemnarea reprezentantilor studentilor in forurile decizionale ale Universitatii Babes-Bolyai

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …