Burse ERASMUS studenți

Mobilități Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (2020-2021)

Calendarul desfășurării selecției

9 octombire 2020 – Publicarea burselor de mobilitate Erasmus+ dedicate studenților pe site-ul facultății

12 – 20 octombrie 2020 – Depunerea dosarelor de concurs online la adresa: marialucia.bizau@ubbcluj.ro                                                                       (persoana de contact: Maria Lucia Bizău Cârstea, birou A.1.15)

21 octombrie 2020 , ora 16:00 – Selecția candidaților (interviu pe Zoom )

                                                      –  Afișarea rezultatelor

22 octombrie 2020 – Depunerea contestațiilor

23 octombrie  2020 –  Afișarea rezultatelor finale

Documente necesare pentru dosarul de selectie

 • Fisa candidatului
 • Declaratie
 • Curriculum Vitae – în limba în care va fi efectuată mobilitatea
 • Adeverință cu rezultatele academice anterioare: media anilor precedenți si media ultimului semestru finalizat – se solicită online la secretariatul facultății, la adresa enviro@ubbcluj.ro
 • Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă. În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, candidații care nu dețin un astfel de certificat vor depune o declarație pe proprie răspundere, în care să certifice faptul că dețin competențele lingvistice necesare și că vor susține testarea lingvistică obligatorie pentru a fi declarați admiși la selecție. În caz că vor fi selectați, acești candidați vor susține o testare online. Nepromovarea acestei testări cu un nivel B1 sau B2 va atrage după sine anularea mobilității și respingerea candidatului.
 • Scrisoare de motivație în limba de studiu la universitatea parteneră
 • Alte diplome sau atestate care certifică participarea studentului la conferințe, seminarii, cursuri de specializare (pentru departajarea locurilor)

Informatii suplimentare

Pentru informatii suplimentare: marialucia.bizau@ubbcluj.ro, birou A.1.15

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …