Burse ERASMUS 2021-2022

Burse ERASMUS 2021-2022

Mobilități Erasmus+ de studiu și practică la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

 

REZULTATE SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ ERASMUS+,  AN ACADEMIC 2021-2022, OCTOMBRIE 2021

 

Criterii de eligibilitate

  • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
  • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
  • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.

Calendarul procesului de selecție

13 octombrie 2021 Afișarea anunțului de selecție
13 – 24 octombrie 2021 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa marialucia.bizau@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 24 octombrie la ora 22:00)
25 octombrie 2021, ora 10:00 Comunicarea programării interviurilor de selecție
25 octombrie 2021, ora 12:00 Derularea online a interviurilor de selectie ,se vor desfășura online în limba de studiu din cadrul universității partenere si/sau în limba engleză, prin intermediul platformei Zoom, la următorul link:  https://zoom.us/j/5912379624?pwd=V0hoT0ZwNzJvRkxPcUwvSEtZTGpPQT09
25 octombrie 2021 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
26 octombrie 2021 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la marialucia.bizau@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până la ora 16:00)
27 octombrie 2021 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa marialucia.bizau@ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

  • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
  • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
  • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
  • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere menționând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai

Criteriile de evaluare

  • interviu: 50%;
  • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%

 

Comisia de selecție 

Șef lucrări dr. Kinga Reti – Prodecan

Asist. dr. Maria Lucia Bizău-Cârstea – Coordonator Departamental Erasmus

Oana Cozmuța – Reprezentant CCI

 

Lista mobilităților Erasmus pentru studenți disponibile pentru anul universitar 2021-2022