Burse ERASMUS studenți

Mobilități Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (2020-2021)

Procesul de selecție privind mobilitățile Erasmus+ de studiu și plasament

Calendarul desfășurării selecției

1 aprilie 2021 – Publicarea burselor de mobilitate Erasmus+ dedicate studenților pe site-ul facultății

2 aprilie – 13 aprilie 2021 – Depunerea dosarelor de concurs online la adresa: marialucia.bizau@ubbcluj.ro

(persoana de contact: Maria Lucia Bizău Cârstea, birou A.1.15)

14 aprilie 2021 , ora 16:00 – Selecția candidaților (interviu pe Zoom )

                                                      –  Afișarea rezultatelor

15 aprilie 2021 – Depunerea contestațiilor

16 aprilie 2021 –  Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ: Candidații selectați în urma concursului au posibilitatea de a renunța la bursa Erasmus+ dacă situația generată de COVID-19 nu se va îmbunătăți.

Documente necesare pentru dosarul de selecție

 • Fișa candidatului
 • Declarație
 • Curriculum Vitae – în limba în care va fi efectuată mobilitatea
 • Adeverință cu rezultatele academice anterioare: media anilor precedenți si media ultimului semestru finalizat – se solicită online la secretariatul facultății, la adresa enviro@ubbcluj.ro
 • Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă. În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, candidații care nu dețin un astfel de certificat vor depune o declarație pe proprie răspundere, în care să certifice faptul că dețin competențele lingvistice necesare și că vor susține testarea lingvistică obligatorie pentru a fi declarați admiși la selecție. În caz că vor fi selectați, acești candidați vor susține o testare online. Nepromovarea acestei testări cu un nivel B1 sau B2 va atrage după sine anularea mobilității și respingerea candidatului.
 • Scrisoare de motivație în limba de studiu la universitatea parteneră
 • Alte diplome sau atestate care certifică participarea studentului la conferințe, seminarii, cursuri de specializare (pentru departajarea locurilor)

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare: marialucia.bizau@ubbcluj.ro, birou A.1.15

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …