Mobilități ERASMUS + de studiu și practică

Mobilități ERASMUS + de studiu și practică

Mobilități Erasmus+ de studiu și practică la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, an academic 2022-2023, sesiunea aprilile 2023

 

 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului organizează, în perioada 23 martie – 5 aprilie 2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu și practică ERASMUS care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024 și vara anului 2022-2023.

La această selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat.

.

 Criterii de eligibilitate:

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență).
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.

 Calendarul procesului de selecție

23 martie 2023 Afișarea anunțului de selecție
23 martie – 4 aprilie 2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa marialucia.bizau@ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de4 aprilie la ora 22:00)
5 aprilie 2023, ora 12:00 Comunicarea programării interviurilor de selecție
5 aprilie 2023, ora 16:00 Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Zoom, la următorul link:  https://zoom.us/j/5912379624?pwd=V0hoT0ZwNzJvRkxPcUwvSEtZTGpPQT09
5 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție
6 aprilie 2023 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la marialucia.bizau@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până la ora 16:00)
7 aprilie 2023 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.

 

Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la adresa marialucia.bizau@ubbcluj.ro, va cuprinde:

 • Fişa tipa candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;
 • Datorită numărului limitat de locuri atribuit unei destinații, vă sfătuim sa vă depuneți candidatura pentru mai multe opțiuni. Pentru aceasta, veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de motivare pentru fiecare destinație, și veți menționa ordinea opțiunilor dumneavoastră.
 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;
 • Curriculum Vitaeal candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţiea candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă– eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvisticăîn limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat
 • Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere menționând faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 • interviu: 50% (nota minimă acceptată este 5);
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 50%.

 

Comisia de selecție a candidaţilor:

Șef lucrări dr. Kinga Reti – Prodecan

Asist. dr. Maria Lucia Bizău-Cârstea – Coordonator Departamental Erasmus

Oana Cozmuța – Reprezentant CCI

Lista mobilităților Erasmus pentru studenți, disponibilă pentru anul universitar 2022-2023.

Detalii ale procesului de selecție se găsesc pe https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/outgoing-study-mobilities/procesul-de-selectie-pentru-mobilitati-de-studiu/