Anunțuri

Turul virtual al cercetării FSIM

Turul virtual al cercetării FSIM

EXAMENE SESIUNEA IANUARIE FEBRUARIE 2021

    PROGRAMARE EXAMENE IANUARIE FEBRUARIE 2021     GHID PRIVIND ASIGURAREA PROTECȚIEI ÎN TIMPUL DESFĂȘURĂRII EXAMENELOR PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI LA UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI DIN CLUJ NAPOCA   ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE EXAMENE ȘI DE RESTANȚE LA UBB, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Cercetare în serviciul comunității: ecosistemul de inovare INTER-ASPA “Radu Lăcătușu”

Cercetare în serviciul comunității: ecosistemul de inovare INTER-ASPA “Radu Lăcătușu” Douăzeci de articole științifice în reviste de prestigiu, 2 capitole în cărți internaționale, un brevet depus, seturi de date pentru zonele de cercetare pe termen lung, modele matematice și software pentru simularea proceselor ecohidrologice, un pachet de tehnologii în primele stadii de dezvoltare și soluții pentru dezvoltarea cadrului instituțional, sunt principalele rezultate produse până acum în ecosistemul de inovare INTER-ASPA “Radu Lăcătușu”. Secvența acțiunilor propuse de modificare a cadrului instituțional

În atenția studenților eligibili în cadrul proiectului P.S. Practica cu Succes!

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului derulează proiectul P.S. Practica cu Succes! (POCU/626/6/13/130649) Obiectivul principal al proiectului este: creșterea capacității de inserție a absolvenților pe piața muncii pe baza activităților de orientare în carieră, de dezvoltare a competențelor practice, de implicare socială și  prin realizarea unei legături directe între studenți și posibili angajatori. Proiectul se adresează studenților următorilor ani, respectiv specializări: II ȘM, II MAM, III IM, III ISBE, I ERSM, I GPM, I DSMM, II DSMM. Detalii: https://enviro.ubbcluj.ro/p-s-practica-cu-succes/

Admitere FSIM, 2021

ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, NIVEL LICENȚĂ Oferta educațională, anul universitar 2021-2022 Calendarul admiterii, iulie 2021 Criteriile de selectie Acte necesare la admitere, iulie 2021 Regulamentul de admitere   ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, NIVEL MASTER Oferta educațională, anul universitar 2021-2022 Calendarul admiterii, iulie 2021 Criteriile de selectie Acte necesare la admitere, iulie 2021 Regulamentul de admitere ADMITERE FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI NIVEL DOCTORAT    

ENVRIONMENTAL SPEED TALKS (EST) – SUSŢINE-ŢI DISCURSUL ÎN 3 MINUTE

ENVRIONMENTAL SPEED TALKS (EST) – SUSŢINE-ŢI DISCURSUL ÎN 3 MINUTE Discursul rapid sau fulger (engl. Speed talk sau Lightning talk) desemnează o prezentare de câteva minute. În spiritul acestei definiţii, evenimentul Environmental Speed Talks (EST) urmăreşte atragerea studenţilor de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului pentru prezentarea unei tematici de mediu în maxim 3 minute. Evenimentul va avea loc în data de 11 decembrie 2020, începând cu ora 14:00 pe platforma Teams. Pentru participare completaţi formularul de înscriere, accesibil

Granturi tip SEED conform HCA 6981/20.05.2020

Ghid de accesare și utilizare a granturilor de tip SEED din Fondul de Dezvoltare UBB 2020   Model BUGET   Model ACHIZIȚII   IMPORTANT!!! De introdus în referatele de necesitate aferente SEED și DLD: Beneficiarul direct se angajează expres și irevocabil, fără pretenții ulterioare asupra bugetului instituției, să suporte din sursa de finanțare ………………………………………. diferența dintre plafonul adoptat de Consiliul de Administrație și valoarea disponibilizată prin referat. Semnatarii referatului optăm pentru achiziționarea echipamentului în configurația adoptată de Consiliul de Administrație

Liste burse semestru I, an universitar 2020-2021

  ÎN ATENTIA STUDENTILOR BENEFICIARI DE BURSE  Studenții beneficiari de burse, trebuie să transmită ELECTRONIC SERVICIULUI SOCIAL un extras de cont/cont IBAN  personal. Adresa de e-mail la care se transmite extrasul este: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont să menționeze facultatea la care studiază, tipul bursei (performanță, merit, socială), în ce an de studiu sunt, să verifice pe extrasul de cont să fie trecut CNP-ul si daca si-au schimbat numele (unde e cazul) să menționeze acest lucru. Pentru toți studenții bursieri, care au

Orar nivel licență și master semestrul I, an universitar 2020-2021

ORAR NIVEL LICENȚĂ, semestrul I, an universitar 2020-2021   ORAR NIVEL MASTER, semestrul I, an universitar 2020-2021

În atenția studenților de an I toate specializările (an universitar 2020- 2021) – Fii deștept, rămâi student/Runda II

  Facultatea de Știința și Ingineria Mediului derulează cel de al doilea an al proiectului  Romania Secondary Education Project (ROSE) – (Schema de granturi necompetitive)  Fii deștept, rămâi student (ՓSTUD), 7/SGU/NC/Runda II, care se adresează studenților de anul I, nivel licență, toate specializările. Proiectul a fost gândit în idea reducerii abandonului universitar, și pentru a veni în ajutorul studenților de a trece mai ușor peste această perioadă de tranziție. Proiectul prevede diferite activități în acest sens, și anume: consiliere profesională, cursuri de

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  Program Noaptea Cercetatorilor, UBB FSIM, 27.11.2020 DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA La nivelul Uniunii Europene, Noaptea Europeană a Cercetătorilor se înscrie în seria Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie din proiectul cadru Horizon 2020. Evenimentul, finanțat prin proiectul H2020-MSCA-NIGHT-2020/DoReMi-RO, GA no. 954638, …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …