Practica Profesionala

Documente utile

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master Lista parteneri de practică Acord de practica Cerere în vederea efectuării stagiului de practică_2020 Convenția de practică Raport de activitate student – completat de către student Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Stiinta mediului – completat de către tutorele de practică Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel

Practica la parteneri

An universitar 2020-2021 Modul de desfăşurare a practicii  Stagiul de practică la partener (identificat de student sau propus de facultate) se poate derula pe parcursul întregului an universitar 2020-2021.  Pașii necesari a fi urmați 1.Studentul va identifica un partener de practică sau va opta pentru alegerea unuia din lista partenerilor de practică cu care facultatea are încheiat Protocol de colaborare sau Acord de practica. 2. Studentul va trimite online, pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, o cererere de efectuare a stagiului (.pdf / .word)

Practica in conditii speciale SARS-CoV-2

PRACTICA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI ÎN CONDIȚIILE SPECIALE INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI DATORITĂ CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 Având în vedere situația specială generată de coronavirusul SARS-CoV-2, în baza deciziilor luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai și a Deciziilor Consiliului Facultății de Știința și Ingineria Mediului vă facem cunoscute următoarele: 1.Punctul 3 al Anexei 6 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) (Aprobată

P.S. Practica cu Succes!

Obiectivul principal al proiectului Facilitarea tranziției de la educație la viața activă prin dobândirea de competențe practice și participare la activități inovative Perioada de derulare a proiectului 1 Octombrie 2020 – 30 Septembrie 2022 Grup țintă an universitar 2020 – 2021 Studenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului – nivel licenţă  (anul II ȘM , anul II MAM, anul III IM, anul III ISBE) – nivel masterat (anul I ERSM, anul I GPM, anul I DSMM, anul II DSMM) Înscrierea

Practica 2018-2019

PRACTICĂ STUDENȚI AN UNIVERSITAR 2018- 2019 VARIANTE DE PRACTICĂ Practică în cadrul proiectului „Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!” Perioada de desfășurare: decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2019 Numar studenți: 25 (5 – SM2; 10 IM3; 3 – GPM1; 2 – CMSE1; 5 ERSM1) Ore aferente stagiului: 80, respective 90 în funcție de specializare Descriere: Practica se desfășoară la partenerii de practică din cadrul proiectului (Farmec S.A, Napolact S.A., Centrul de Mediu și Sănătate S.A. Rosal S.A. și ICIA), fiecarui partener fiindu-i atribuiți 5

Anunturi practica

SUMMER STUDENT PROGRAM BOSCH ENGINEERING CENTER CLUJ STUDENT PROGRAMS BOSCH CLUJ

Documente utile practica

Documente utile necesare efectuarii stagiului de practica   Conventie de practica   Cerere in vederea efectuarii stagiului de practica   REGULAMENT DE ORGANIZARE A PRACTICII

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …