Cazări anul universitar 2020-2021

 

SUBVENŢIILE DE CAZARE

(conform OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005)

 • Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 1.400 lei/anul universitar 2020-2021.
 • Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. să fie studenți bugetați;
 2. să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
 3. să aibă vârsta de până la 29 de ani;
 4. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
 5. să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie;
 6. să depună copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești.
 • Componența dosarului:
 1. Cerere tip
 2. Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare;
 3. Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj);
 4. Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei;
 5. Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie pe luna în curs (asemănător dosarului de burse sociale);

CERERE în vederea acordării subvenției individuale de sprijin pentru cazare – studenți care locuiesc în alte spații decât căminele Universității Babeș-Bolyai

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de
stat

 

CAZARE  ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI, AN UNIVERSITAR 2020-2021

Informații privind cazarea în căminele studențești

Lista cu studenții cazati în căminele studențești nivel LICENȚĂ și MASTER

Lista cu studenții cazati în căminele studențești nivel DOCTORAT

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …