Unitati de cercetare

Institutul de cercetări pentru sustenabilitate şi managementul dezastrelor bazate pe calcul de înaltă performanţă (ISUMADECIP)

Institutul de Cercetări pentru Sustenabilitate şi Managementul Dezastrelor bazate pe Calcul de Înaltă Performanţă (ISUMADECIP) reprezintă o unitate de cercetare, înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din Universitatea „Babeş-Bolyai”, prin transformarea prin includere a Centrului de Cercetări pentru Managementul Dezastrelor (acreditat intern UBB), funcţionând în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

Misiunea ISUMADECIP

Institutul funcţionează ca unitate de cercetare a cauzelor diverselor tipuri de dezastre, a efectelor acestora din perspectiva sustenabilităţii, a strategiilor de răspuns adecvate, a efectelor pe termen scurt, mediu şi lung asupra populaţiei, economiei şi mediului, de simulare a dezastrelor şi de elaborare a propunerilor de strategii globale de management sustenabil pentru diferite tipuri de dezastre. Institutul va asigura derularea de cercetari colaborative la nivelul universităţii.

Scopul ISUMADECIP

Sprijinirea sistemului decizional regional, naţional şi internaţional, servind ca o bază pentru managementul sustenabil al dezastrelor, inclusiv evaluarea riscurilor, prin fuziunea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice de management al dezastrelor, crearea de noi domenii academice în prevenirea şi reducerea daunelor produse de catastrofe, precum şi formarea de specialişti în domeniu.

Activităţi ISUMADECIP

 • investigarea informaţiilor existente despre dezastrele naturale şi tehnologice, în toate etapele de management al acestora;
 • realizarea unei baze dinamice şi organizate de resurse şi instrumente pentru a fi utilizate de către administraţia publică, structuri de răspuns, experţi şi profesionişti, studenţi şi populaţie;
 • iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru profesori, studenţi, cercetători, practicieni şi administratori, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor acestora în managementul dezastrelor;
 • realizarea unor materiale educaţionale pe aspecte ştiinţifice, umane şi sociale ale managementului dezastrelor şi contramăsuri regionale, efectuarea de studii şi cercetări legate de constituirea de reţele de informaţii de bază pentru comunicare şi asistenţă în caz de dezastre;
 • utilizarea rezultatelor obţinute pentru educarea comunităţilor şi dezvoltarea rezilienţei acestora.

Laboratoare în componența ISUMADECIP

Centrul Operaţional pentru Managementul Dezastrelor

– crearea de scenarii complexe de dezastre pentru pregătirea specialiştilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– elaborarea de concepţii specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă, la obiective industriale, localităţi, instituţii publice, construcţii cu aglomerări de persoane şi operatori economici sursă de risc.

Laborator comunicaţii, înştiinţare, alarmare şi evacuare a populaţiei în caz de dezastre

– optimizarea sistemelor şi structurilor de alarmare şi evacuare;

– modelarea evacuării persoanelor în caz de dezastre.

Laborator mijloace tehnice şi aparatură specifică managementului dezastrelor

– cercetarea zonelor afectate de calamităţi utilizand echipamente tehnice specifice;

– constituirea şi pregătirea unei Echipe de asistenţă şi răspuns la dezastre;

– realizarea de modele de planificare a intervenţiilor, inclusiv planificarea asigurării condiţiilor de viaţă pentru persoanele sinistrate.

Laborator cercetare pentru reducerea dezastrelor naturale

– studierea şi alegerea soluţiilor optime pentru reducerea riscului de alunecări de teren şi inundaţii, în funcţie de caracteristicile zonei;

– cartarea zonelor afectate în cazul producerii unui dezastru natural;

– dezvoltarea de resurse şi infrastructură educaţională pentru studierea şi analizarea cutremurelor şi a altor fenomene naturale de risc.

Laborator cercetare pentru managementul şi reducerea dezastrelor tehnologice

– elaborarea unor sisteme de management de siguranţă, la nivelul operatorilor economici, care să conducă la o gestionare mai eficientă a accidentelor pe amplasamente;

– furnizarea de servicii de consultanţă de mediu: planuri de urgenţă externă, rapoarte de securitate, rapoarte de amplasament, documentaţii de mediu;

– elaborarea hărţilor de risc.

Laborator cercetare pentru managementul şi reducerea dezastrelor naturale şi schimbărilor climatice

– realizarea de măsuratori continue pentru caracterizarea pe verticală a atmosferei, realizarea de profile bidimensionale ale proprietăţilor acesteia;

– detecţia şi cartografierea parametrilor cheie ai calităţii aerului;

– elaborarea şi implementarea de Sisteme Informaţionale Geografice (SIG), bazate pe date cartografice şi teledetecţie, pentru gestionarea resurselor naturale (climatice, hidrologice).

Laborator analize cantitative de risc (modelare, simulare şi baze de date)

– dezvoltarea şi testarea de metode şi algoritmi de fuziune a datelor spaţiale provenite de la diferite surse de date (sisteme de teledetecţie, documente cartografice, sisteme observare terestre);

– furnizarea de pachete de simulări de dispersie a poluanţilor;

– efectuarea de simulari cu softuri specializate pentru analiza efectelor, consecinţelor şi a riscului accidentelor industriale.

Laborator de informare, pregătire, prevenire a populaţiei pentru dezastre

– iniţierea unor programe de formare, ateliere şi seminarii pentru întreprinderile economice şi persoane private, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor de răspuns la dezastre;

– desfăşurarea unor campanii de informare şi educare la nivel local, regional şi naţional în domeniul dezastrelor, pe diverse tipuri de dezastre şi pe diverse categorii de vârstă;

– realizarea unor materiale educaţionale, produse multimedia şi alte materiale destinate informării şi pregătirii în domeniul managementului dezastrelor.

Laborator de documentare, prelucrare şi organizare a bazei de date ştiinţifice

– dezvoltarea de metode/metodologii inovative de realizare a sesiunilor de pregătire (softuri educaţionale complexe pentru copii şi adulţi despre reducerea riscului de dezastre adaptate pe grupe de vârste; simulatoare de dezastre pentru testarea abilităţilor subiecţilor);

– realizarea unei baze de date ştiinţifice cuprinzătoare despre dezastrele naturale şi tehnologice: tipologii, mod de manifestare, istoric, lecţii învăţate.

Laborator de comunicare a riscului si relatii publice

– cercetarea şi aplicarea unor modalităţi eficiente de comunicare a riscului de mediu prin mass-media;

– realizarea unor materiale educaţionale, produse multimedia şi alte materiale destinate informării şi pregătirii în domeniul managementului dezastrelor.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …