Laboratorul de cercetare – Laboratorul de Cercetare Încercări Radon „Constantin Cosma” – LiRaCC

COLECTIVACTIVITATIDOTARIREZULTATE STIINTIFICECONTACT
Membri titulari Membri colaboratori
CS I Dr. Alexandra Cucos Şef Laborator Prof. Dr. Carlos Sainz, UC Spania/UBB
Lect. Dr. Tiberius Dicu Coordonator Tehnic Prof. Dr. Cosmin Chiorean, UT Cluj-Napoca
Conf. Dr. Nicoleta Brişan Conf. Dr. Tiberiu Catalina, UT Construcţii Bucureşti
Cerc. Dr. Botond Papp Lect. Dr. Marius Botoş, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Mircea Moldovan Şef Lucrări Dr. Cristina Horju-Deac, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Bety Burghele Asist. Univ. Dr. Tudor Milchiş, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Ancuţa Ţenter Asist. Univ. Dr. Florin Lişman, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Kinga Szaczvai Drd. Victor Cosma, UT Cluj-Napoca
Cerc. Dr. Gabriel Dobrei Asist. Univ. Dr. Andreea Răchişan, UMF Cluj-Napoca
CS Dr. Dan Niță Drd. Andrei Istrate, UT Construcţii Bucureşti
Drd. Florica Stefan Drd. Elena Zorilă, UT Construcţii Bucureşti
Drd. Teofana Sferle Conf. Dr. Alida Gabor, FŞIM UBB
Drd Alexandru Lupulescu Lect. Dr. Robert Begy, FŞIM UBB
Drd. Pap Istvan Lect. Dr. Arthur Tunyagi, Fac. Fizică, UBB
Consultanță economică și managerială: Lect. Dr. Dorel Boboş, Fac. Chimie, UBB
Ec. Dr. Florin Pop, Dr. Oana Jecan
 1. Expunerea la radon şi impactul asupra sănătăţii populaţiei
 • Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor, sol şi apă în toate zonele din România, conform Directivei CE 2013/59 Euratom
 • Monitorizarea concentraţiei de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul din interiorul clădirilor (metode active şi pasive, contemporane şi retrospective)
 • Măsurători de radon şi radiu în probe de apă
 • Măsurători privind permeabilitatea solului şi a concentraţiei de radon din sol
 • Determinarea ratei de emanaţie din sol şi materiale de construcţie
 • Realizarea hărţilor de risc privind expunerea rezidenţială/profesională la radon
 • Măsurători de radon în peşteri şi medii de lucru subterane
 • Determinarea descendenţilor de radon şi toron prin metoda LR 115
 • Evaluarea dozei efective anuale şi cuantificarea riscului de expunere a populaţiei
 • Măsurători de calitate a aerului interior, confort termic, acustic, vizual și eficiență energetică
 1. Dezvoltarea unor soluţii inteligente de monitorizare continuă a radonului şi poluanţilor de interior cu transmitere la distanţă a datelor
 2. Dezvoltarea unor soluţii eficiente energetic în vederea remedierii concentraţiilor de radon şi alţi poluanţi în interiorul locuinţelor şi a îmbunătăţirii calităţii aerului interior şi a sănătăţii populaţiei
 3. Dezvoltarea unor modele numerice avansate privind calitatea aerului de interior cu identificarea fenomenelor care influenţează variaţiile de radon
 4. Studii privind radonul ca precursor seismic (Conf. dr. Nicoleta Brişan)

 

Servicii oferite:

 • Măsurători sistematice de radon în toți factorii de mediu
 • Hărți integrate de radon în aerul interior, sol și apă pentru regiuni din România
 • Profilul surselor de radon și diagnostic complet în clădiri
 • Monitorizarea continuă a concentrației de radon în zone seismice și corelarea rezultatelor cu activitatea seismică
 • Prognoze de calitate a aerului interior pe baza modelării numerice avansate asistate de experiment
 • Inventar complet al poluării aerului interior în relație cu eficiența energetică
 • Evaluarea indexului de calitate a mediului interior
 • Dezvoltarea și implementarea unor soluții cost-eficiente pentru controlul și reducerea expunerii la radon și la alți poluanți cancerigeni în clădiri rezidențiale și publice
 • Training pentru specialiștii și experții în Sănătatea Mediului sau alte domenii interdiscipliniare
 • Bune practice și ghiduri cu recomandări pentru actorii interesați

 

 • Două instalații automate RADOSYS-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria, model 2001 și model 2010) pentru developarea și citirea detectorilor de urme CR-39, alcătuite din – 1 unitate developare cu accesorii, 1 laptop și 1 microscop optic
 • Detector de radon ALPHAGUARD PQ 2000 (Genitron Instruments GmbH, Germania, 2010) – permite monitorizarea simultană de temperatură, presiune, umiditate și descendenți ai radonului
 • Detector de radon si toron RAD7 (DURRIDGE Company, USA, 2010)
 • Cinci dispozitive electronice RADIM (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 2003-2012) pentru măsurarea radonului și a exalației de radon
 • Patru instrumente LuK 3A-C (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 1996-2012) și dispozitive aferente pentru evaluarea măsurătorilor de radon în sol și apă, și a ratei de emanație a radonului din sol și din materialele de construcții
 • Echipament RADON JOK pentru măsurarea in situ a permeabilității radonului (Radon VOS, Praga, Republica Cehă, 2011)
 • Opt instrumente SARAD (SaradGmbH, Dresda, Germania, 2010) pentru detecția radonului.
 • Opt aparate de măsură electronică integrată RAMON (Ramon 2.2, Norway, 2005 si 2010)
 • Dozimetru Personal Doseman Pro (Sarad, 2002) pentru măsurători de descendenți ai radonului
 • Două dozimetre pentru determinarea debitului dozei gamma în aer (Detector Geiger Gamma-Scout, 2012)
 • Laborator preparare probe
 • Un spectrometru gamma de înaltă rezoluţie cu detectori de germaniu hiperpur, detector ORTEC GMX HpGe FWHM 1.92 keV la 1.33MeV cu fereastră de Be 0. 5 mm care permite înregistrarea şi determinarea energiilor joase
 • Doi detectori portabili RM-2 (RadonVos, 2016) pentru măsurarea in situ a concentrației de radon în sol
 • Două instrumente RTM 1688-2 Radon/ Thoron Gas Monitor (SARAD, 2016)
 • Patru aparate de măsură portabile pentru calitatea aerului interior (IAQ) – CO2 + CO + RH/T (CO2meter, 2016)
 • Un Echipament TESTO de calcul al rezistenţei termice a pereţilor (TESTO, 2016)
 • Calculatoare, laptopuri, imprimante, scannere

 

lab radon

 

Articole (selecţie) 

 1. B.D. Burghele, A. Cucos, B. Papp, T. Dicu, D. Pressyanov, D. Dimitrov, I. Dimitrova, S. Constantin, Comparative study of radon and thoron measurements in four Romanian Show Caves, Radiation Protection Dosimetry,  (accepted, in press), 2017.
 2. Cucos Dinu, A., Călugăr, M., Burghele, B.D., Dumitru, O.A., Cosma, C., Onac, B.P., Radon levels in Romanian caves: an occupational exposure survey, Environmental Geochemistry and Health, pp. 1-15, doi:10.1007/s10653-016-9878-1, 2017.
 3. Cucos (Dinu), A., Papp, B., Dicu, T., Moldovan, M., Burghele, B.D., Moraru, I., Tenter, A., Cosma, C., Residential, soil and water radon surveys in north-western part of Romania, Journal of Environmental Radioactivity, http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.10.003, Vol. 166/2, pp. 412-416, 2017.
 4. Papp, B., Cosma, C., Cucoș-Dinu., A., International Intercomparison Exercise of active radon devices and passive detectors at The First East European Radon Symposium (FERAS 2012), Romanian Reports in Physics, Volume 68, Number 4, P. 1-10, 2016.
 5. M. A. Istrate, T. Catalina, A. Cucoș, T. Dicu, Experimental measurements of VOC and Radon in two Romanian classrooms, Energy Procedia, Vol. 85 (2016), 288 – 294, 2016.
 6. N. Bican-Brișan, C. Cosma, A. Cucoş, D. Burghele, B. Papp, S. Constantin, M. Moldovan, S. Gifu, Use of CR-39 solid state nuclear track detectors in assessment of the radon exposure in two limestone caves in Romania, Romanian Journal of Physics, Vol. 61, Nr. 5-6, ISSN 1221-146X, 2016.
 7. Cosma, C., Papp, B., Cucoş Dinu, A., Sainz, C., Testing radon mitigation techniques in a pilot house from Băiţa-Ştei radon prone area (Romania), Journal of Environmental Radioactivity, 140,141-147, 2015.
 8. Cucoş (Dinu), A., Dicu, T., Cosma, C., Indoor radon exposure in energy-efficient houses from Romania, Romanian Journal of Physics, Vol. 60, Nr. 9-10, p. 1574–1580, 2015.
 9. Stojanovska, Z., Zunic, Z., Bossew, P., Bochicchio, F., Carpentieri, C., Venoso, G., Mishra, R., Rout,R.P., Sapra, B.K.., Burghele, B.D., Cucoş-Dinu, A., Boev, B., Cosma, C., Results from time integrated measurements of indoor radon, thoron and their decay product concentrations in schools  in the Republic of Macedonia, Radiation Protection Dosimetry,  08/ 2014; 162(1–2):152–156, 2014.
 10. Dicu, T., Armencea (Mutoiu), S.E., Burghele, B., Cosma, C., Retrospective dosimetry of radon gas based on the activity of 210Po in glass objects, Romanian Journal of Physics, Vol. 59, Nos. 9–10, P. 1067–1073, Bucharest, 2014.
 11. Moldovan, M., Niţǎ, D.C., Cucos-Dinu, A., Dicu, T., Bican-Brişan, N., Cosma, C., Radon concentration in drinking water and supplementary exposure in Bǎiţa-Ştei Mining area, Bihor county (Romania), Radiation Protection Dosimetry, 158 (4), pp. 447-452, 2014.
 12. Cucoş Dinu Alexandra, Vasiliniuc Ș., Timar-Gabor A., Manea P., Cosma C., Contribution of radon dose to the patient exposure in the mofette of Covasna Sanatorium, Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2014, Vol. 9, No. 3, p. 69 – 74, 2014.
 13. Cosma C., Cucoş Dinu Alexandra, Papp B., Begy R., Gabor A., Bican-Brişan N., Besutiu L., (2014), Radon implication in life and earth science: Baita-Stei area and Peceneaga-Camena Fault, Romania, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 9, No. 2, p. 15 – 21, 2014.
 14. Cosma, C., Cucoş (Dinu), A., Dicu, T., Preliminary results regarding the first map of residential radon in some regions in Romania, Radiation Protection Dosimetry, 155(3), 343-350, 2013.
 15. Constantin Cosma, Alexandra Cucoş-Dinu, Botond Papp, Robert Begy, Carlos Sainz, Soil and building material as main sources of indoor radon in Băiţa-Ştei radon prone area (Romania), Journal of Environmental Radioactivity, 116 (2013), 174-179, 2013.
 16. Cucoş-Dinu, A., Cosma, C., Dicu, T., Begy, R., Moldovan, M., Papp, B., Nitǎ, D., Burghele, B., Sainz, C., Thorough investigations on indoor radon in Bǎita radon-prone area (Romania), Science of the Total Environment, 431, pp. 78-83, 2012.
 17. Sainz, C., Dinu, A., Dicu, T., Szacsvai, K., Cosma, C., Quindós, L.S., Comparative risk assessment of residential radon exposures in two radon-prone areas, Ştei (Romania) and Torrelodones (Spain), Science of the Total Environment, 407 (15), pp. 4452-4460, 2009.
 18. Cosma, C., Moldovan, M., Dicu, T., Kovacs, T., Radon in water from Transylvania (Romania), Radiation Measurements, 43 (8), pp. 1423-1428, 2008 

Brevete/ Cereri de invenţie: 

 • Nr. 30437/27.02.2013 (cu Nr. de înregistrare OSIM A/00192/04.03.2012, publicat în BOPI nr. 2/ 2014/ 28.02.2014) pentru invenţia cu titlul: ”Sistem automatizat de monitorizare si control a concentratiilor radonului rezidential”, autori: R. Begy, C. Cosma, A. Cucoş (Dinu), C. Sainz.
 • Nr. 30324/14.03.2012 (cu Nr. de înregistrare OSIM A/00182/15.03.2012) pentru invenţia cu titlul: ”Metoda şi dispozitiv pentru măsurarea potenţialului de radon din sol prin reţinere pe cărbune activ şi extracţie gravitaţională controlată”, autori:C. Cosma, V. Cosma, B. Papp. 

Premii naţionale şi internaționale:

 • Premiul pentru INOVARE FONDURI EUROPENE la Competitia ZILELE REGIO 2012, organizată de Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest (Proiectul IRART)
 • Premiul internaţional “Martin Neznal” al Asociaţiei Europene de Radon / ERA European Radon Association pentru anul (Cerc. Dr. Bety Burghele)

Colaboratori naţionali/ internaţionali:

 • Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN)
 • Ministerul Sănătății – Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)
 • Cantabria University, Santander, Spania (Prof. Dr. Luis Quindos și Prof. Dr. Carlos Sainz)
 • Radon v.o.s., Praga, Republica Cehă (Dr. Eng. Matěj Neznal)
 • University of South Florida, School of Geosciences, USA (Prof. Dr. B.P.Onac)
 • Goce Delcev University, Faculty of Medical Sciences, Stip, Macedonia (Prof. Zdenka Stojanovska)
 • Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Physics, Dosimetry and Radiation Protection, Bulgaria (Prof. Dobromir Pressyanov)
 • European Radon Association ERA (President James Mc Laughlin)
 • Landauer Nordic, Uppsala, Suedia (Manager Dr. Per Nilsson)
 • Sarad Gmbh, Dresda, Germania (Prof. Thomas Streil)
 • RadoSys, Budapesta, Ungaria (Manager Erik Hulber)

Realizări remarcabile:

Laboratorul de încercări radon „Constantin Cosma” s-a înfiinţat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa și Ingineria Mediului, ca o recunoaştere adusă regretatului domn Prof. Univ. Dr. Constantin Cosma, pionier în cercetările de radon și formator al echipei de cercetare din cadrul facultății.

În prezent, laboratorul de radon este singurul laborator complex din România în care se desfășoară studii sistematice de radon în toți factorii de mediu, având recunoaștere internațională. În cadrul laboratorului, începând cu anul 2004, s-a creat un nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel la standarde europene, în domeniul cercetărilor de radon, finanţarea fiind susţinută de 15 proiecte de cercetare naţionale/ internaţionale implementate în această perioadă.

Realizări remarcabile în cadrul laboratorului:

 1. Realizarea, la această data, a primei baze de date referitoare la măsurătorile de radon în aerul din interiorul clădirilor din România, totalizând aproximativ 6000 de rezultate pentru concentraţia de radon în aerul interior.
 2. Elaborarea hărților de radon (rezidențial, geogenic, apa) pentru 16 județe situate în regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale României, integrate în coordonatele recomandate de Comisia Europeană (EC – JRC), în cadrul proiectului de cercetare PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064, Contract Nr. 73/ 02.07.2012, titlul “Harta de radon (rezidenţial, geogenic, apă) pentru regiunile de Centru, Vest şi Nord-Vest ale României”, acronim “RAMARO”. Harta de radon în aerul din interiorul clădirilor acoperă la momentul prezent (ianuarie 2017) un procent de 43% din teritoriul României şi a fost încorporată în Atlasul European de Radon elaborat de Centrul Comun de Cercetare JRC din cadrul Comisiei Europene (https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration ).
 3. Dezvoltarea şi implementarea cu succes, în premieră naţională, a metodelor de remediere a concentraţiilor de radon în case din România în zona uraniferă Băița-Ștei (Jud. Bihor), în cadrul proiectului „Implementarea tehnicilor de remediere a radonului în locuințe din zona minei uranifere Băița – IRART” în valoare de 1200000 Euro, care, pe lângă know-how-ul caștigat de echipa proiectului privind remedierile de radon, a avut ca rezultat concret reducerea substanțială a riscului în 21 de locuințe din zonă, contribuind astfel la salvarea unor cazuri prezise de cancer pulmonar.
 4. Organizarea la Cluj-Napoca a primei ediţii a Simpozionului internaţional „FIRST EAST EUROPEAN RADON SYMPOSIUM-FERAS 2012, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, în perioada 2-5 Septembrie 2012. Simpozionul a avut un larg ecou internaţional şi a contribuit la conştientizarea necesităţii unor programe de radon în ţările est europene. Volume speciale ale revistelor cotate ISI Romanian Journal of Physics şi Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences au fost dedicate publicării lucrărilor prezentate la acest simpozion. Manifestarea a devenit tradiţională în comunitatea ştiinţifică internaţională, ediţia a doua desfăşurându-se la Nis, Serbia în anul 2014, iar ediţia a treia la Sofia, Bulgaria, în mai 2017.

 

LOCATIA 

Laboratorul Incercari Radon Constantin Cosma îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Str. Fântânele nr. 30,400294 Cluj-Napoca, România, în sălile: A.4, A.5 şi A.6.  

Laboratorul spectrometrie sala: A1.5

 

 

 CONTACT

E-mail:                alexandra.dinu@ubbcluj.ro

                             tiberius.dicu@ubbcluj.ro


Website-uri:

 www.smartradon.ro

www.radon.com.ro

www.irart.ro

 

PREZENTARE LABORATOR 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …