CLIMADAPT

CLIMADAPT

Dezvoltarea Centrului de Competență pentru Adaptarea Comunităților Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDI

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I5

 

DURATA PROIECTULUI

2023 – 2025

 

DIRECTOR DE PROIECT:

Lector dr. Nicolae Ajtai – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului / Universitatea Babeș-Bolyai

 

PARTENERI:

 • Universitatea din București
 • Administratia Națională de Meteorologie RA București, Școala Națională de Meteorologie Sucursala București
 • INOE 2000 – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Măgurele, România
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București;
 • INDECO SOFT SRL
 • INOESY S.R.L.
 • AB European Research Group
 • CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologica SRL
 • ECO MAPS SRL

 

 

REZUMAT

Proiectul își propune să creeze un Centru de Competență pentru abordarea problemelor legate de adaptarea la schimbările climatice, inclusiv de transformare socială, capabil să câștige masă critică pentru dezvoltarea unei Agende Strategice de Cercetare (ASC) corelată cu Agenda Misiunii.

Proiectul reunește cele mai importante 5 instituții CDI din România cu expertiză în domeniu împreună cu 5 IMM-uri, având ca scop dezvoltarea de soluții și instrumente inovatoare pentru a sprijini comunitățile locale să înțeleagă, să se pregătească și să gestioneze mai bine riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice.

Agenda Strategica de Cercetare inițială a proiectului se bazează pe un inventar al resurselor existente (cunoștințe, experți, infrastructură), care va sprijini cercetările desfășurate în cadrul a 5 proiecte specifice CDI. În cadrul acestora, IMM-urile vor aduce propriile resurse pentru a co-dezvolta soluții și instrumente care vor crește competitivitatea cercetării românești și vor contribui la atingerea rezultatelor Misiunii HEU de a sprijini până în 2030 cel puțin 150 de regiuni și comunități UE către reziliență climatică.

Centrul va actualiza agenda prin 2 studii de fezabilitate privind stadiul implementării Misiunii HEU și cartografierea resurselor CDI, inclusiv o foaie de parcurs a infrastructurilor de cercetare în tema Misiunii.

Centrul va desfășura activități periodice de implicare a autorităților publice locale și centrale, ONG-urilor și a publicului, pentru o mai buna fundamentare a Agendei Strategice de Cercetare.

 

REZULTATE AȘTEPTATE

 • Aplicație pentru crowd-sourcing pentru analizarea stresului termic
 • Sistem de luare a deciziilor
 • Strategie de comunicare
 • Instrument pentru prognoza sezonieră a furtunilor severe
 • Două instrumente pentru evaluarea rezilienței climatice
 • O bază de date armonizată pentru modelarea la scară a riscurilor climatice și evaluarea vulnerabilității în arealele expuse schimbărilor climatice
 • Instrumente și metodologii adaptate pentru luarea deciziilor Observatoriilor locale ale schimbărilor climatice
 • Recomandări de politici pentru adaptare și reziliență în comunitățile locale din zonele expuse schimbărilor climatice
 • Puncte fierbinți de utilizare a terenurilor și modificări ale modului de utilizare a terenurlui relevante pentru adaptarea la schimbările climatice
 • Hărți la rezoluție mare ai principalilor factori climatici din Cluj-Napoca
 • Set de senzori
 • Calculator de amprentă climatică
 • Simulator de impact
 • Simulări model ale impactului asupra concentrațiilor de CH4 la scară regională.