Concursul “Marcian Bleahu”

Concursul “Marcian Bleahu”

20/01/2023 - 20/06/2023

Rezultate concurs ”Marcian Bleahu”*

*candidații de la aceeași institutie de învățămant au fost afișati în ordinea alfabetică

 

Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, dar şi elevilor din clasele a IX-a şi a X-a.

Prin acest concurs se doreşte testarea creativității elevilor în domeniul interdisciplinar al ştiinţei mediului, precum şi sensibilizarea acestora cu privire la problematicile cunoaşterii, analizei şi protecţiei mediului înconjurător. Acest concurs este totodată un criteriu alternativ de admitere la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului în anul universitar 2023-2024.

Tema concursului

În acest an, tema concursului este Restaurarea ecosistemelor, deoarece pe lângă faptul că este o temă de mare actualitate, care ne privește pe toți, în anul 2023 este tema Zilei internațioanle a mediului sărbătorită pe 5 iunie.

Concurenții sunt invitați să își exprime viziunea asupra problemelor actuale de mediu la nivel local sau global, care au efecte asupra sănătății umane. Se recomandă o descriere cât mai concretă a conceptelor dezvoltate, a modalităților de evaluare a efectelor și de implicare a comunității în tot ceea ce ține de legătura dintre mediul înconjurător și sănătatea umană.

Condiții şi precizări generale

Proiectele se pot realiza individual sub îndrumarea şi supravegherea unui cadru didactic (din şcoala de unde provin elevii sau din altă şcoală, inclusiv din mediul universitar).

Proiectele înscrise în concurs trebuie să fie originale, realizate de concurenţi şi să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare. Nu se acceptă în concurs lucrări care au fost preluate de participanți din alte surse şi modificate ulterior.

Un concurent poate participa în concurs cu un singur proiect. Se acceptă înscrierea în concurs a mai multor participanţi din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ. Un cadru didactic poate îndruma maxim 3 proiecte.

 Evaluarea

Proiectele vor fi evaluate ţinându-se cont de o serie de criterii, grupate în două categorii distincte, respectiv „Evaluare generală” şi „Conţinutul proiectului”.

În cadrul categoriei „Evaluare generală” se vor analiza şi nota itemi care ţin de conformitatea cu tema concursului, elaborarea şi structura proiectului, creativitatea, originalitatea şi ineditul proiectului, calitatea materialului utilizat pentru elaborarea proiectului, raportarea echipei la tema proiectului (emiterea unor opinii personale documentate şi fundamentate ştiinţific).

În cadrul categoriei „Conţinutul proiectului” se vor analiza şi nota itemi care ţin de stabilirea şi precizarea scopului proiectului, de activitatea realizată (investigaţii, experimente, anchete, analiză de documente), rezultate, concluzii şi observaţii, relevanţa şi aplicabilitatea proiectului (pertinenţa ştiinţifică a soluţiilor propuse), prezentarea proiectului

Fiecare dintre itemii menţionaţi va fi notat cu maxim 5 sau 10 puncte, conform unei grile de evaluare. Numărul maxim de puncte este de 90 (40 – evaluarea generală, 50 – evaluarea conţinutului) la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

În vederea eventualei admiteri la una dintre specializările Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, punctajul convertit în notă se echivalează cu 70 % din media finală de admitere (30% reprezentând media de la bacalaureat).

Convertirea punctajului în notă se face în felul următor: 10 puncte = 1 punct de notă; în aceste condiţii 50 de puncte reprezintă nota 5; 100 de puncte reprezintă nota 10.

Structura proiectelor

Proiectele înscrise în concurs trebuie să respecte următoarea structură:

Pagina de titlu, pe care se consemnează date sintetice de identificare: tema proiectului, numele autorilor, data elaborării, unitatea de învățământ, clasa.

Cuprinsul proiectului care prezintă titlul, capitolele, subcapitolele.

Introducerea, prezentarea cadrului general

Dezvoltarea elementelor de conţinut (texte, imagini etc.)

Concluziile care sintetizează elementele de referinţă desprinse în urma studiului temei respective, sugestii, propuneri.

Bibliografia

Anexe (dacă este cazul).

Condiţii de redactare

Se recomandă ca întinderea unui proiect să nu depășească 10 pagini dactilografiate la 1 rând, caractere Arial, Times New Roman sau echivalent, cu dimensiunea de 12 pt.

Predarea lucrărilor

Lucrările/proiectele pot fi predate la secretariatul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului sau expediate prin poştă/curier pe adresa Str. Fântânele, nr.30, Cluj-Napoca, 400294 sau pe e-mail, la adresa enviro@ubbcluj.ro, în perioada 20 ianuarie – 20 iunie 2023, urmând ca evaluarea lor să se facă până pe 5 iulie 2023.

Toţi participanţii vor primi o diplomă de participare.

Persoane de contact

Prodecan – Șef lucrări dr. Kinga Reti:reti.kinga@ubbcluj.ro

Lector dr. Nicolae Baciu:nicolae.baciu@ubbcluj.ro