Examen de disertație, sesiunea iulie 2020

Examen de disertație sesiunea iulie 2020

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE – SESIUNEA – IULIE 2020 –

Specializarea CALITATEA MEDIULUI ŞI SURSE ENERGETICE

Specializarea GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Specilaizarea DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI

Specilaizarea EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI

 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 23. 06. 2020 (ora 12.00)

Inscrierea se face online, toate documentele vor fi scanate si trimise în format pdf. la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro

 

Susținerea lucrării de dizertație: 1 iulie 2020

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație trebuie să conțină:

 • cererea tip și declarația de înscriere, anexa 2 (se găsesc pe site, cererea se listează și se completează fața /verso) ;
 • – diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • –  certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • – cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • – două fotografii tip buletin de identitate (numai pentru absolvenții școlarizați în baza Legii nr. 84/1995, respectiv în baza Legii nr. 288/2004);
 • – lucrarea de disertație format electronic, însoțită de acceptul coordonatorului științific;
 • – dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

 

COMISII DISERTAȚIE – sesiunea iulie 2020

Comisia 1 – SPECIALIZĂRILE: EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI, DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI, INGINERIA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR

Președinte: prof. dr. ing. Ozunu Alexandru

Membri :

– conf. dr. Delia Gligor

– conf dr. Mălina Petrescu

Secretar:  – conf. dr. Sabin Bădărău

Rezervă:

– prof. dr. Alida Gabor

– șef lucrări dr. ing. Dorin Manciula

 

Comisia 2 – SPECIALIZĂRILE: GESTIUNEA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI, CALITATEA MEDIULUI ȘI SURSE ENERGETICE  

Președinte:  – prof. dr. Călin Baciu

Membri:

– conf. dr. Bocoș-Bințințan Victor

– șef lucrări dr. Nicolae Baciu

Secretar:  șef lucrări dr. Cristian Maloș

Rezervă:

– conf.dr. Muntean Liviu

– șef lucrări dr. Ramona Bălc

 

 

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor va fi în luna septembrie a anului în curs.

Ghid pentru elaborarea lucrării de DISERTAŢIE MASTER în regim Bologna (2 ani)

 

Ghid orientativ pentru studenții Universității Babeș-Bolyai ETICĂ ȘI ONESTITATE ACADEMICĂ

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI (FSIM)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ (FSIM)

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL MASTERAT  (UBB)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UBB, ÎN CONDIȚIILE STĂRII DE URGENȚĂ INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI (UBB)

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …