Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

Rezultatele examenului de licență, sesiunea iulie 2020

Specializarea Știința Mediului – linia română

Specializatea Știința Mediului – linia maghiară

Specializările Ingineria Mediului și Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

Programarea examenului de licență, sesiunea iulie 2020

Specializarea Știința Mediului – linia română

Specializatea Știința Mediului – linia maghiară

Specializările Ingineria Mediului și Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

Examenul de licență, sesiunea iulie 2020

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA IULIE 2020 SE FACE  ÎN PERIOADA 09.06. 2020 – 22. 06. 2020 – ORA 12,00

Inscrierea se face online, toate documentele vor fi scanate si trimise în format pdf. la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro

 Susținerea examenului de licență: 29, 30 iunie 2020

 Dosarele de înscriere la examenul de licență trebuie să conțină

 • Cererea tip și declarația de înscriere, anexa 2 (se găsesc pe site, cererea se listează și se completează fața /verso) ;
 • – diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 • – cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • – două fotografii tip buletin de identitate;
 • atestat/certificat de competență lingvistică;
 • – lucrarea de licență format electronic, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;
 • – dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

 

 

Proba scrisă de la examenul de finalizare a studiilor a fost eliminată.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluarii cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență

 

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor să fie în luna septembrie a anului în curs.

 

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor, nivel licență sesiunea iunie 2020

SPECIALIZAREA –  ŞTIINŢA MEDIULUI – LINIA ROMÂNĂ

Președinte:  conf. dr. Liviu Muntean

Membri:

– conf. dr. Nicoleta Brișan

– lector dr. Cristina Modoi

Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan

Rezervă:

– șef lucrări dr. Eliana Sevianu

– lector dr. Dicu Tiberius

 

SPECIALIZĂRILE: INGINERIA MEDIULUI ȘI INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGIE – LINIA ROMÂNĂ

Președinte:  conf.dr. ing. Radu Mihăiescu

Membri:

– lector dr. ing. Nicolae Ajtai

– șef lucrări.dr. Viorel Arghiuș

Secretar: – șef lucrări dr. ing. Dorin Manciula

Rezervă:

– conf. dr. Delia Gligor

– șef lucrări dr. Cristian Maloș

 

SPECIALIZAREA – ȘTIINŢA MEDIULUI – LINIA MAGHIARĂ

Președinte: –  conf. dr.  ing. Török Zoltán

Membri:

– șef lucrări dr. Begy Róbert

– șef lucrări dr. Réti Kinga

Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda

Rezervă:

– lector dr. Ajtai Nicolae

– lector dr. Antal Noemi

 

TEMATICA DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE 2020

Specializarea Știința Mediului linia română

Specializarea Știința Mediului linia maghiară

Specializarea Ingineria Mediului

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

 

Ghid pentru elaborarea lucrării de licență

Ghid pentru elaborarea lucrării de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (3 ani)

Ghid pentru elaborarea proiectului de LICENŢĂ a absolvenţilor în regim Bologna (4 ani)

 

Ghid orientativ pentru studenții Universității Babeș-Bolyai ETICĂ ȘI ONESTITATE ACADEMICĂ

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI (FSIM)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ (FSIM)

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR NIVEL LICENȚĂ ȘI MASTERAT (UBB)

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UBB, ÎN CONDIȚIILE STĂRII DE URGENȚĂ INSTITUITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …