Practica 2018-2019

PRACTICĂ STUDENȚI AN UNIVERSITAR 2018- 2019

VARIANTE DE PRACTICĂ

Practică în cadrul proiectului „Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!”

Perioada de desfășurare: decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie 2019

Numar studenți: 25 (5 – SM2; 10 IM3; 3 – GPM1; 2 – CMSE1; 5 ERSM1)

Ore aferente stagiului: 80, respective 90 în funcție de specializare

Descriere: Practica se desfășoară la partenerii de practică din cadrul proiectului (Farmec S.A, Napolact S.A., Centrul de Mediu și Sănătate S.A. Rosal S.A. și ICIA), fiecarui partener fiindu-i atribuiți 5 studenți.

 

Aplicația practică de teren – Complex UBB Baru-Mare (jud. Hunedoara)

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019

Numar studenți: 45-50

Ore aferente stagiului: 40

Descriere: practică de teren cu cazare la Complexul UBB de la Baru (jud. Hunedoara) și deplasare cu autocar la obiective tematice de interes profesional din împrejurimi

Coordonator: Conf. dr. Liviu Muntean;

Responsabili de practică: Ș.l. dr. Vlad Măcicășan; Ș.l. dr. Viorel Arghiuș; Ș.l. dr. Nicolae Ajtai

Costurile estimative: 150-200  lei /student (transport și o parte din taxe obiective)

Transport: Tabita Tour Bistrița, autocar 59 locuri (***);

Cazare: Baza de cazare a UBB Baru Mare 

 Masă: fiecare student în regim propriu

Traseul general al aplicaţiei practice

Ziua 1 – Luni 13 mai 2019 – Cluj-Napoca ® Turda ® Alba-Iulia ® Sebeș/Râpa Roșie ® Hațeg (Geoparcul Dinozaurilor, Rezervația de Zimbri) → Baru Mare

Ziua 2 – Marţi 14 mai 2019 – Baru Mare ® Petroșani ® Zona exploatărilor miniere ale Văii Jiului, Stațiunea Parâng, Telescaun → Baru Mare

Ziua  3 – Miercuri 15 mai 2019 → Crivadia (Cheile Crivadiei) → Peștera Bolii → Baru Mare/ măsurători meteo staționare (baza de cazare)

Ziua 4 – Joi 16 mai 2019 – Baru Mare → Baraj Gura Apelor/Parcul Natural Retezat ® Baru Mare

Ziua 5 – Vineri 17 mai 2019 – Baru Mare → Sarmizegetusa Regia/Orăștioara de Sus/Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina → Călan ®Deva ® Brad (Muzeul Aurului) ®  Cluj-Napoca + Colocviu de practică

 

 Practică de cercetare în laboratoare

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019

Numar studenți: 21-27

Ore aferente stagiului: 40

Descriere: Practica de cercetare se desfasoara in laboratoarelor din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului

Laboratorul de Fizică – Responsabil: lector dr. Mircea Anton (4 studenți)

Laboratorul de Analize de Mediu – Responsabil: dr. Carmen Roba (5-7 studenți)

Laboratorul de Încercări Radon Constantin Cosma – Responsabil: Dr. Alexandra Cucoș (5 studenți)

Laboratorul de Chimie – coordonator: Conf. dr. Simion Beldean-Galea (5-6 studenți an II SM, An III IM, masterat)

Laboratorul ISUMADECIP – coordonator: Dr. Horațiu Ștefănie (3 studenți, an 3, specializarea Ingineria mediului; Master ERSM 1)

 

 Practică la operatori economici 

Perioada de desfășurare: 13-17 mai 2019 și în perioada de vară destinată practicii (01.07.2019 – 14.07.2019) sau oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu partenerul de practică)

Numar studenți: 25-30

Ore aferente stagiului: 40, 80, 90 în funcție de modul de efectuare a stagiului:

 • 2 stagii a câte 40 ore – unul în săptămâna 13-17 mai 2019 și unul în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
 • Un stagiu a 40 de ore în săptămâna 13-17 mai 2019 și unul de 50 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)
 • Un stagiu de 80 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul știința mediului – licență și master)
 • Un stagiu de 90 de ore în vară sau pe parcursul anului universitar (domeniul ingineria mediului – licență și master)

 Responsabili: lector dr. Dorin Manciula, conf. dr. Mălina Petrescu-Mag

 

Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, instituții, ONG-uri) certificat de către conducătorul, reprezentantul legal al entității respective

Condiție: stagiu în domeniul mediului sau domenii care vizează aspecte de mediu  

Ore aferente stagiului: cel puțin nr. de ore prevăzut în planul de învățământ la disciplina Practica pe care o substituie (80 ore – domeniul știința mediului, licență și masterat; 90 de ore – domeniul ingineria mediului, licență și masterat)

Perioada de desfășurare: oricând pe parcursul anului universitar (de comun acord cu entitatea gazdă)

 Responsabil: Conf. dr. Nicoleta Brișan

 

MENTIUNI

 • Oricare din variantele propuse sunt valabile și în cazul studenților audienți la disciplina Practică
 • Dacă stagiul de practică a fost realizat (în baza unei convenții de practică) însă studentul nu s-a prezentat la colocviu pentru evaluare, se recunoaște practica efectuată, studentul având obligația a se prezenta doar la evaluare
 • Numărul de studenți care au în planul de învățământ Practică, distribuiți pe specializări sunt:

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A PRACTICII

Prodecan responsabil practică,

Conf. dr. Nicoleta BRIȘAN

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …