Practica vara 2020

Practica vara 2020

 

Modul de desfăşurare a practicii vară 2020

 Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică aferent anului 2019-2020, nerealizat până la data de 30.06.2020, vor putea sa facă facă acest stagiu în perioada 01.07.2020 – 01.09.2020!

 Pașii care vor trebui urmați

1.Studentul va identifica un partener de practică sau va opta pentru alegerea unuia din lista partenerilor de practică cu care facultatea are încheiat Protocol de colaborare sau Acord de practica.

2. Studentul va trimite online, pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, o cererere de efectuare a stagiului (.pdf  / .word) care poate fi descărcată de aici (.pdf  / .word)(IMPORTANT! cererile vor fi completate și trimise în intervalul 01.07 – 27.07.2020!!!)

3. După primirea confirmării de la facultate (avizarea cererii) studentul va trimite pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro în format pdf, Convenția de practică (.pdf./ .word); aceasta va fi completată de către student şi firma/instituţia parteneră de practică, în trei exemplare

IMPORTANT! Originalele vor fi aduse la facultate după începerea activităților didactice față în față iar după semnarea de către facultate, un exemplar va fi returnat firmei/instituţiei şi un exemplar studentului.

În cazul în care studentul alege să facă practica la unul dintre partenerii din lista colaboratorilor FȘIM, în baza cererii studentului, facultatea va solicita partenerului primirea studentului în practică. În funcție de disponibilitatea instituției/firmei, pentru perioada solicitată de student, cererea va fi avizată sau nu. În cazul de pe urmă, studentul va trebui sa-și definească o altă opțiune cu privire la partenerul de practică.

4. Studentul își va efectua stagiul de practică participând la activitățile organizate de partener, un număr de ore egal cu cel prevăzut în Planul de învățământ al specializării urmate (80 de ore – specializările licență și master din domeniul Știința mediului; 90 de ore – specializările licență din domeniul Ingineria mediului; respectiv 30 de ore specializarea de masterat DSMM)

5. Pe parcursul efectuării stagiului, în fiecare zi de prezentare la partener, studentul își va completa Raportul de activitate a studentului (.pdf /.word) (Caiet de practică Art. 10, alin. 3 al Convenției-cadru), cu activitățile desfășurate și cuantumul de ore aferent acestora

6. La sfârşitul perioadei de practică, studentul, pe lângă Raportul de activitate a studentului (.pdf /.word), completat de către el, trebuie să depună în portofoliul său, conform specializării, și Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul știința mediului (.pdf  / .word) si domeniul ingineria mediului (.pdf  / .word) nivel licenta sau domeniul știința mediului (.pdf  / .word) si  domeniul ingineria mediului (.pdf  / .word) nivel master ), completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituţiei parteneră (Raport Art. 10, alin. 2 al Convenției-cadru) (IMPORTANT!: Trimiterea documentelor se va face până cel târziu în 03.09.2020!!!)

7. Evaluarea tutorelui și evaluarea responsabilului de practică vor sta la baza notării studentului la disciplina Practică (80% tutore, 20% responsabil).

8. La colocviul din data de 03.09.2020 (ora 10) vor participa doar studenții care au finalizat stagiul de practică până la data de 30.06.2020 și au semnate Convențiile de practică, cei care vor efectua stagiul în perioada verii (01.07.2020 – 30.08.2020) vor fi evaluați în baza documentelor trimise conform punctului 7.

IMPORTANT! Dacă practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile actuale, aceasta va fi reprogramată, fără plata creditelor aferente, pentru anul universitar 2020-2021. Studenții aflați în această situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Așadar, mediile acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate.

Responsabilii de practică în cadrul FȘIM

– Lector dr. Mălina Petrescu-Mag (domeniul Știința mediului)

– Șef lucr. dr. Dorin Manciula (domeniul Ingineria mediului)

Pentru eventuale clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa: practica.enviro@ubbcluj.ro

 

Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …