Profesori colaboratori

DR. HOSSEIN AZADI CU AFILIERE LA  UNIVERSITATEA DIN GHENT, BELGIA ȘI UNIVERSITATEA DIN HAMBURG

Dr. Azadi Hossein are performanțe remarcabile pe plan științific, fiind unul dintre cei mai reputați specialiști pe plan mondial în domeniul managementului riscului și  guvernanței de mediu. Recunoașterea științifică este reflectată de H index=22 (Google Scholar), participarea ca membru în  Global Land Tool Network (GLTN), Land Deal Politics Initiative (LDPI),  Land Portal, USAID Land Tenure and Property Rights Portal, Centre for European Policy Studies (CEPS), calitatea de recenzor pentru: Biotechnology Advances, Environmental Modelling&Software, Land Tenure Journal, Journal of Environmental Planning and Management, Ecological Economics, Land Use Policy, Land, Landscape and Urban Planning, Journal of Urban Technology, Journal of Rangeland Science, Natural Resource Forum, Arid Land Research and Management, Community Development Journal, Regional Environmental Change, Forestry Studies in China, African Journal of Agricultural Research, Scientia Horticulturae, Sustainability, Agronomy, Renewable Agriculture and Food Systems, Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development, Current Opinion in Environmental Sustainability, Forest Policy and Economics, Housing Studies, International Journal of Pest Management, China Economic Review,  autor la peste 108 de articole cotate ISI.

DR. PHILIPPE BURNY CU AFILIERE LA  UNIVERSITATEA DIN LIEGE, GEMBLOUX AGRO-BIO TECH (BELGIA) ȘI CENTRUL DE CERCETARE VALON PENTRU AGRICULTURĂ DIN BELGIA

Dr. Philippe Burny are performanțe remarcabile pe plan științific, fiind unul dintre specialiștii de marcă în domeniul dezvoltării rurale, politicilor de mediu și agricole (https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2059151048_Philippe_Burny). Colaborarea cu Universitatea Babeș-Bolyai a început din anul 2004. Până în prezent, au fost derulate o serie de inițiative comune cum ar fi, publicarea de cărți (Petrescu-Mag R.M., Burny Ph, 2015. The Principle of environmental integration under scrutiny. An analytical legal framework on how EU policies are becoming green. Cluj-Napoca: Editura Accent. (cartea a fost indexată ISI) ISBN 978-606-561-126-9), volume colective (Vol. Resilient society, 2017. Coord. Ozunu Al., Nistor I.A., Petrescu D.C., Burny Ph., Petrescu-Mag R.M. Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux& Bioflux, Cluj-Napoca. ISBN (BE): 978-2-87016-148-7; Vol. Agri-Environment: perspectives on sustainable development, 2012. Coord. Petrescu D.C., Burny Ph., Petrescu-Mag R.M., Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux&Cluj-Napoca Bioflux,  ISBN 978-2-87016-120-3 (print) 978-606-8191-46-1); Vol.  Environmental issues in the context of sustainable development, 2011. Coord. Petrescu-Mag, R.M., Petrescu D.C., Burny Ph. Gembloux: Les Presses Agronimiques de Gembloux. ISBN 978-2-87016-111-1; Vol. Environmental Policies and Legislation, 2008. Coord. Petrescu-Mag, R.M., Burny Ph.,  Gembloux, Les Presses Agronomiques de Gembloux, Cluj-Napoca, Bioflux, ISBN 978-2-87016-096-1, 978-973-88929-7-2, toate indexate în WorldCat), proiecte de cercetare („Identificarea oportunităților pentru promovarea şi dezvoltarea agriculturii organice în Regiunea Valonă şi Regiunea de Nord-Vest a României în vederea dezvoltării durabile a spațiului rural”, tip proiect: PN II, Modul Capacități, Cooperări bilaterale: România-Walonia (Belgia), Autoritatea: UEFISCDI, domeniul: Ecologie şi Protecția Mediului în Agricultură, perioada 2012-2014), participarea la evenimente științifice. (http://www.cra.wallonie.be/en)

DR. GIUSEPPE ETIOPE DE LA INGV ROMA

Dr. Giuseppe Etiope ocupă poziția de Primo Ricercatore (echivalent CSI) la Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, filiala Roma 2 (Italia). Dr. Etiope a început colaborarea cu UBB din anul 2000, participând în calitate de coordonator sau membru în echipă la mai multe proiecte de cercetare, în care au fost implicate grupuri de cercetare de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.  Din anul 2009, Dr Etiope ține cursuri de nivel master la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și a participat la numeroase manifestări științifice derulate la UBB. Dr. Etiope are performanțe remarcabile pe plan științific, fiind unul dintre cei mai reputați specialiști pe plan mondial în studiul metanului ca gaz cu efect de seră. Recunoașterea științifică este reflectată în indicii Hirsch, h=32 conform ResearcherID, respectiv h=41 conform Google Scholar. De asemenea, începând cu anul 2010, a publicat o carte la editura Springer și peste 35 de articole in reviste prestigioase, între care Nature, Nature Geoscience, Geochimica et Cosmochimica Acta, PNAS, la toate acestea declarând și afilierea la UBB. Pe site-ul UBB este disponibil un interviu cu Dr. Giuseppe Etiope: https://news.ubbcluj.ro/giuseppe-etiope-cercetator-la-ingv-roma-si-profesor-asociat-la-facultatea-de-stiinta-si-ingineria-mediului-ubb/

DR. PROF. CARLOS SAINZ OCUPĂ POZIȚIA DE PROFESOR TITULAR (ECHIVALENT CSI) LA UNIVERSITATEA CANTABRIA DIN SANTANDER, SPANIA, ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ.

Prof. Dr. Sainz Carlos a început colaborarea cu UBB din anul 2009, participând în calitate de Director Ştiinţific la două proiecte de cercetare cu finanţare din fonduri europene, în care au fost implicate grupuri de cercetare de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. În perioada 2010-2013, Prof. Dr. Sainz a coordonat proiectul pilot POSCCE ID-SMIS 586-12487 „IRART”, având ca obiectiv dezvoltarea unor soluţii eficiente de remediere împotriva expunerii populaţiei la radon prin cercetare inovatoare cu cooperare internaţională şi implementarea practică la 21 de case cu risc excesiv de radon din zona minei de uraniu de la Băiţa-Ştei (Judeţul Bihor). Acest proiect implementat în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului a avut real impact științific, cuantificat în 3 articole ISI publicate în reviste din Q1. Începând cu anul 2016, Prof. Dr. Sainz coordoneaza în calitate de Director Ştiinţific proiectul complex „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România, acronim SMART-RAD-EN” finanţat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2015. Proiectul se implementează în Universitatea Babeş-Bolyai în perioada 2016-2020 şi şi-a propus spre realizare un obiectiv strategic ambiţios, constând în dezvoltarea unor sisteme inteligente integrate pentru monitorizarea, controlul şi reducerea expunerii la radon şi la alţi poluanţi casnici aerieni în 5 aglomerări urbane din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara), pe baza cercetării inovatoare interdisciplinare, pentru creşterea siguranţei şi sănătăţii populaţiei, îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor. Impactul, beneficiile şi sustenabilitatea proiectului sunt puternic corelate cu legislaţia de radon pe care România trebuie să o implementeze începând cu anul 2018 şi cu prevederile normative europene privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante (radon). Pe plan ştiinţific, Dr. Sainz este considerat un expert recunoscut la nivel mondial de comunitatea de specialiști din domeniul cercetării radonului prin contribuţia adusă. Recunoașterea științifică este reflectată în publicaţiile relevante, dintre care 33 articole ISI, la 25 fiind în calitate de autor principal/ corespondent. Articolele publicate au totalizat peste 350 de citări internaţionale (conform SCOPUS şi ISI Web of Science) şi indicele Hirsch h=14. De asemenea, Prof. Dr. Sainz coordonează în calitate de Director Tehnic  Laboratorul de Radoactivitatea Mediului din cadrul Universităţii Cantabria/ Laboratory of Environmental Radioactivity of the University of Cantabria (LARUC),  acreditat ISO 17025 şi autorizat conform standardelor internaţionale în domeniu. Prin colaborarea constantă cu echipa de specialişti din cadrul Laboratorului de încercări Radon “Constantin Cosma”-LiRaCC din cadrul FŞIM, expertiza Dr. Sainz  a contribuit la consolidarea standardelor de control al calităţii şi recunoaşterea  laboratorului de către autoritatea reglementatoare ca o referinţă în domeniul radonului, cu privire la metodele de control, prevenție, și remediere a concentrațiilor de radon din aerul de interior şi diminuarea riscurilor asupra sănătăţii publice asociate.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …