Școala Doctorală ȘTIINȚA MEDIULUI

ORARUL CURSURILOR, anul universitar 2020-2021

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT ȘI DIRECȚII DE CERCETARE

Prof. Dr. Călin Baciu

 • Emisii naturale de gaze cu efect de seră
 • Geochimia fluidelor

Prof. dr. Alida Gabor

 • Datare și dozimetrie prin luminescenţa stimulată optic şi rezonanţă electronica paramagnetică
 • Radioactivitatea mediului

Conf. dr. Delia Gligor

 • Senzori/biosenzori electrochimici pentru controlul poluării mediului
 • Monitorizarea poluanţilor chimici din probe de apa, sol şi vegetaţie

Prof. asoc. Dr. Eugen Gurzău

 • Influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii
 • Toxicologie aplicată la mediu.

Prof. Dr. Ing. Alexandru Ozunu

 • Evaluarea riscului si managementul dezastrelor
 • Hazarduri naturale, tehnologice şi NATECH

Prof. Dr. Dumitru Ristoiu

 • Metode şi tehnici analitice pentru monitorizare şi controlul mediului
 • Energii regenerabile şi schimbări climatic

Conf. dr. Simion-Mihail Beldean-Galea

 • Evaluarea prevalenței și a comportamentului în mediu a unor poluanți emergenți prin tehnici cromatografice moderne și cuplate / Assessment of the prevalence and environmental behavior of emerging pollutants by modern and hyphenated chromatographic techniques
 • Epidemiologia bazată pe ape uzate/ Wastewater base epidemiology (WBE)

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

 1. Prof. dr. Călin Baciu
 2. Conf. dr. Delia Gligor
 3. Prof. dr. Tiberiu Rusu
 4. Stud. Drd. Alexandru Lupulescu

Studenți doctoranzi aflați în stagiul normal de studiu

SECRETARIAT

Simona Lucacel: simona.lucacel@ubbcluj.ro

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …