Evaluarea riscului și securitatea mediului

Evaluarea riscului și securitatea mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN ÎNVĂȚĂMÂNTRESPONSABIL MASTERÎNDRUMĂTORI

Specializarea Evaluarea riscului şi securitatea mediului – ERSM este prima specializare cu un conținut specific pentru evaluarea și analiza riscurilor de mediu din țară. Specializarea acreditată din 2002 pune accentul pe dobândirea cunoștințelor referitoare la diferite tipuri de amenințări și a riscurilor prezente în societate, atât în timpul activităților normale, cât și în situații de urgență.

Programul oferă, în mod deosebit, posibilitatea ca studenţii să înveţe şi să aplice analiza riscului ca un instrument sistematic pentru: identificarea diferitelor tipuri de risc, tipurile de intervenţie posibile; pentru a implementa metode de reducere a riscului prin metode de prevenire sau cel puţin de limitare a efectelor negative asupra populaţiei şi a mediului înconjurător; bazându-se pe obiectivele organizaţiilor şi a societăţii să formuleze şi să lucreze cu sisteme de management din domeniul siguranţei, sănătăţii şi a mediului. Programul de masterat permite aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, crearea de abilităţi şi competenţe generale, dar şi de specialitate în domeniul ştiinţei mediului.

Plan de învățământ 2021-2022, nivel master

Prof. univ. dr. ing.  Alexandru OZUNU

email: alexandru.ozunu@ubbcluj.ro

 

 

 

An de studiu  Indrumător Date de contact
I Conf.dr. Zoltan Torok zoltan.torok@ubbcluj.ro
II  CS III Camelia Botezan camelia.botezan@ubbcluj.ro