Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice

Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORI

Specializarea de licenta INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE  (domeniu INGINERIA MEDIULUI) își propune formarea unui inginer de mediu modern, având cunoştinţe de stiinţa mediului, ecologie/biologie, tehnice, economice şi de management, dar şi capacităţi de coordonare a activităţilor de  prevenire, control şi diminuare a poluării mediului.

Obiectivele principale a specializării este formarea inginerilor de mediu care vor fi capabili în :

  • utilizarea superioară a unor metode ştiinţifice riguroase, astfel vor avea o capacitate superioară de analiză şi sinteză
  • a adapta unele metode de eliminare a efectelor poluării mediului, pregătirea unor activităţi de prevenire, control şi diminuare a poluării mediului.
  • rezolvarea problemelor de gospodǎrire si gestiune a apelor, participarea la activităţi decizionale şi de pregătirea unor proiecte.
  • optimizarea şi punerea în funcţiune a unor tehnologiilor de epurare a apelor menajere şi apelor industriale uzate;
  • punerea în aplicare a tehnologiilor de tratare a deşeurilor menajere lichide şi solide, pregătirea unor proiecte de  gospodărire a deşeurilor
  • luarea de decizii în urma efectuării unor studii de fezabilitate.

Posibile traiectorii de carieră:

  1. Continuarea studiilor prin forma de Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului oferă un masterat specific: Evaluarea riscului şi securitatea mediului şi alte două specializări de masterat în domeniul ştiinţei mediului.
  2. Continuarea studiilor prin forma de doctorat în ţară sau în străinătate.
  3. Angajare ca inginer în domeniul “ingineria mediului” la potenţialii angajatori: operatori industriali (toate profilurile de producţie, consultanţă şi servicii), autorităţi guvernamentale (agenţii de mediu, garda de mediu, protecţia civilă- inspectorare pentru situaţii de urgenţă, compania apele aomâne, regii autonome speficice, etc.) şi organizaţii neguvernamentale.

INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE, ANUL I

INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE, ANUL II

 INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE, ANUL III

INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE, ANUL IV

 Anul de studiu Indrumător
Anul IV Conf.dr.ing. Radu Mihăiescu radu.mihaescu@ubbcluj.ro